Medlemsnyt Nr. 2 Maj 2016

SIDEN SIDST:
Generalforsamlingen den 23. marts på Villa Duflot samlede 63 medlemmer og gæster. Max Klinker styrede forløbet som dirigent på vanlig venlig vis. Hotellet havde sørget for en glimrende traditionel aperitif herefter, hvor snakken gik livligt mellem deltagerne, inden vi kunne gå til bords til en hyggelig velsmagende middag. Referatet af generalforsamlingen kan læses på hjemmesiden.

Udflugten til Vic den 23. april samlede 23 medlemmer på en lidt kølig forårsmorgen, der fik en god oplevelse i en behagelig bus til en pragtfuld historisk by. Referatet og billeder af udflugten kan læses på hjemmesiden.

BESTYRELSEN:
Efter Leo Skiffards genvalg ved generalforsamlingen fortsætter bestyrelsen uændret med Leo som formand, Hanne Martin som sekretær, Birgitte Sørensen som kasserer og Mazhar Kristensen som webmaster.

HJEMMESIDEN:
Som varslet på generalforsamlingen har hjemmesiden har fået et nyt udseende, mere nutidigt og med mere venlige farver. Indholdet er stort set uændret og det er let at navigere mellem de forskellige faner. Det nye design gør det let at håndtere hjemmesiden også på mobiltelefon og tablet.

KOMMENDE ARRANGEMENTER:
Sct. Hans aften den 23. juni fejer vi lige som sidste år på Domaine de la Perdrix i Trouillas med båltale og midsommervise. Der bliver musikalsk underholdning af vores gamle venner fra Hot Club de Torderes og der bliver også spidsstegt lam til de sultne. Indbydelsen kommer snart på hjemmesiden.

16. august om aftenen sejler vi fra Port Vendres mod Collioure for at overvære det fantastisk flotte fyrværkeri over byen og bugten. Begivenheden samler rigtige mange større og mindre både, der fra bugten, der sammen med de mange tilskuere på landet får et utroligt spændende lysshow at skue

NY PREFEKT I P.O.:
Prefekterne, der er statsmagtens administrative repræsentanter i regioner og departementer, får sjældent lov til at slå rod i deres embeder. De er regeringens forlængede arm, udstyret med stor magt og overvåger at landets love overholdes nøje i deres områder. P.O. har haft en meget aktiv prefekt, Josiane Chevalier, siden 1/9 2014, der har markeret sig kraftigt ikke mindst i disse tider med undtagelsestilstand. Hun bliver nu forflyttet til et andet departement og afløst af Philippe Vignes, der var prefekt i departementet Lozère.
(Ref.: La Semaine nr. 1034)

VINDMØLLEPARKEN VED FORCA REAL:
Anlægget af Frankrigs største vindmøllepark med 35 Vestas-møller er nu ved at blive afsluttet. Byggeriet blev standset af en klage fra kommunen Corneilla-la-Riviére, der skal huse 19 af disse møller. Klagen blev afvist af domstolen sidste december, hvorefter byggeriet tog fart igen i februar. Anlægget forventes nu at kunne tages i drift sidst i maj og vil kunne producere 96 MW
(Ref. : L’Indépendant af 12/2 og La Semaine)

LUFTHAVNE :
Det går pænt for flytrafikken i vort område, El Prat, Barcelonas lufthavn har set et rekordstort antal passagerer i 2015, 39,7 mio. personer. En stigning på knap 6 %, medens Girona ganske vist har haft et fald i samme periode på 17, 8 %, men siden har passagertallet i Girona været stigende i årets første kvartal og giver grund for optimisme. Billund kan stadig nås fra Girona i sommersæsonen
(Ref.: La Semaine nr. 1023 og L’Indépendant af 14/3)

Perpignan-Rivesaltes lufthavn klarer sig også helt pænt. 2015 viste en stigning i passagertallet på 4 %. 5 nye destinationer kommer til i sommersæsonen 2016 med selskabet Chalair, der beflyver Korsika fra maj til september samt Bordeaux, Brest, Genève og Metz-Nancy fra juli til september. Tilbage i 2011 fandtes der kun 6 forskellige destinationer fra Perpignan, medens der i dag er 15, heriblandt stadig London-Luton og Bruxelles-Charleroi med muligheder for videre forbindelser til København
(Ref.: L’Indépendant af 10/3)

Lufthavnen i Toulouse har også fremgang. Både EasyJet og Ryanair søger at tiltrække forretningsrejsende derfra med attraktive tilbud og Toulouse-Blagnac tilbyder i år hele 26 destinationer, blandt andet til Billund, til Bruxelles-Charleroi og også til London.
(Ref.: L’Indépendant af 25 /3)

TURISMEN:
Frankrig er stadig verdens mest besøgte turistområde med 84,5 mio. udenlandske besøgende i 2015, selvom attentaterne i november i Paris bremsede udviklingen i årets fjerde kvartal. Antallet af asiatiske turister har især vist en meget kraftig stigning (38 %), idet Frankrig har lettet muligheden for at opnå turistvisa fra Indien, Kina og Singapore.
(Ref.: L’Indépendant)

Vores nye region er den fjerde mest besøgte region i Frankrig. Den er nr. 1 hvad angår antallet af campingpladser med flere end 1.300 pladser, nr. 1 hvad angår kurbade med 166.000 gæster, nr. 4 hvad angår antallet af hotelværelser. 15,5 mio. overnatninger er registreret i 2015. De årlige turistindtægter i regionen anslås til 13 milliarder Euros
(Ref.: L’Indépendant af 31/3)

REGIONENS NAVN:
Alle har haft mulighed for at foreslå et navn til den nye region skabt af sammenlægningen af Languedoc-Roussillon og Midi-Pyrénées. En kommission har siden udvalgt 8 navne som mulige. En liste, som regionens folkevalgte har skåret ned til 5 navne og som alle regionens indbyggere over 15 år fra 9/5 og indtil 10/6 får mulighed for at give karakterer fra 1 til 5 via internet eller på stemmesedler i lokalaviser. Stemmer man via internettet, får man en kode tilbage på sin franske mobiltelefon, som bruges til verificering. Navnet med fleste stemmer vil blive indstillet til regeringen den 24/6, der træffer den endelige beslutning. De 5 navne er i den foreløbige prioritets rækkefølge:
Languedoc
Languedoc-Pyrénées
Occitanie
Occitanie-Pays Catalans
Pyrénées-Méditerranée
(Ref.: L’Indépendant af 12/3 og 9/5 samt www. region/mp.fr)

ST-MICHEL DE CUXA:
Klosteret Saint-Michel de Cuxa er et af vort områdes mest seværdige attraktion. Bygget mellem 953 og 974 er det et markant vidnesbyrd for den catalanske pre-romanske arkitektur. Klosteret blev opgivet efter den franske revolution og forfaldt, men en heldig renovering blev påbegyndt i 1950’erne. I dag er en fortsat renovering til en anslået pris af 2 mio. € projekteret. De 1,7 mio. er sikret ved offentlige støtte af stat (50 %), region (18 %) og departement (15 %) medens de sidste ca. 300.000 € skal skaffes ved private midler. Der er skabt en privat fond, der nu indsamler midler, som i øvrigt giver ret til et skattefradrag på 60 % af donationerne.
(Ref.: L’Indépendant af 2/4)

PLACE GAMBETTA:
Det er navnet på pladsen foran Perpignans katedral. Bystyret har for nogle måneder siden revet den gamle faldefærdige præstegård ned, der stødte op til katedralen. Området er imidlertid klassificeret bevaringsværdig, hvorfor man efter reglerne er tvunget til at genopføre en ny bygning med samme proportioner på samme sted. Byen vil imidlertid meget hellere lade være og udvide pladsen for at frigøre udsigten til katedralen og til den bagved liggende Canpo Santo. Det kræver så en tilladelse, som måske kan fås, hvis et flertal af borgerne er enige med bystyret. Man opfordrer derfor alle, uanset bopæl, til at give sin mening til kende ved at udfylde ”stemmesedler” mellem 2/5 og 2/6, der afleveres på rådhuset eller på www.mairie-perpignan.fr eller på www.lindependant.fr.
(Ref.: L’Indépendant af 3/5 og 9/5 og La semaine nr. 1035)

NYT NAVN TIL ET TEATER:
Perpignans gammel kommunale teater på Place de la République blev opført for godt 200 år siden i italiensk stil og har ikke tidligere fået eget navn, som det ellers er sædvane. Men fejlen er blevet gjort god igen, idet teatret nu er navngivet ”Teatre Jordi Pere Cerdà” efter en stor og berømt catalanske digter, der døde for 4 år siden. Digter. forfatter af romaner og teaterstykker, overbevist kommunist og modstandsmand har han været en fremtrædende figur for at bevare det catalanske sprog.
(Ref.: L’Indépendant af 10/4)

LLIVIA:
Llivia er den spanske kommune beliggende mellem spanske Puigcerda og franske Font Romeu som en mærkelig enklave i Frankrig – måske skabt ved en forglemmelse ved grænsedragningen i 1359. Kommunen ejer faktisk mere end 1.100 ha. jord umiddelbart vest for Lac des Bouillouses. Terrænet, der er udlagt til græsning, har været udlejet for 99 år til en fransk herre. Siden blev opført det kendte hotel-restaurant ”Bones Hores” lige ved søen. Lejemålet udløber i 2030, hvorefter Llivia igen får brugsretten over det areal, der ganske vist forbliver fransk, men altså ejes af en spansk kommune. Besynderligt!
(Ref.: La Semaine nr. 1029

PROSTITUTION:
Frankrig følger nu efter blandt andet Sverige og strafforfølger de prostitueredes kunder. Lovforslaget har været til debat siden 2013 og vandret frem og tilbage mellem nationalforsamlingen og senatet, men er nu endelig vedtaget af det samlede parlament. Kunderne straffes herefter med bøder fra 1.500 € for en førstegangsforseelse til 3.5oo € i gentagelsestilfælde og misdæderne skal yderligere følge et kursus om følgerne af prostitution og menneskehandel. Loven skaber også en fond for at hjælpe de prostituerede til at komme ud af miljøet med socialt og økonomisk støtte samt ved en midlertidig legalisering af udlændinges ophold i landet.
(Ref.: L’Indépendant af 23/2 og 7/4)

SLUT MED TYNDE PLASTIKPOSER:
Efter den 1. juli er det forretningerne forbudt at udlevere varer i plastikposer tyndere end 50 mikrometer uanset posernes størrelse. Bestemmelsen rammer ikke kun supermarkeder og andre fødevareforretninger men også markeder og apoteker, der normalt anvender sådanne poser. Bestemmelsen glæder miljøorganisationer og måske også papirfabrikanter!
(Ref.: L’Indépendant af ¼

ALINEA OPGIVER:
IKEA’s franske konkurrent, ALINEA, som er en del af gruppen Auchan, har længe planlagt at åbne et varehus i Perpignan mellem Porte d’Espagne og TECNOSUD. Byggetilladelsen var opnået og åbningen var ventet i 2016 men siden udsat til 2017. Kæden har imidlertidig nu opgivet tanken. Vi kan så håbe på, at IKEA ikke følger eksemplet.
(Ref.: L’Indépendant af 14/3)

GORGES DE LA FOU:
Om slugterne sagde man i gamle dage, at de var tilhørsstedet for ”bruixer”, de onde hekse, og for forbrydere på flugt. Først i 1928 blev de genstande for en egentlig udforskning og siden indrettet til turisme. De er lukkede hver vinter for vedligeholdelse og sikring men er siden Påsken igen blevet åbnet for de besøgende. Man bevæger sig ad over 1.500 meter gangbro ophængt langs klipperne i fuld sikkerhed, med hjelm på hovedet, og kan beskue den rivende flod under fødderne og kigge på næsten lodrette klipper nogle steder 200 meter op over hovedet. Slugten siges at være verdens smalleste og sandt er det i hvert fald, at man sine steder kan nå fra væg til væg med strakte arme. Et besøg værd!
(Ref.: L’Indépendant af 26/3)

Det skal bemærkes at Gorges du Mondeny ved Amélie-les-Bains stadig er lukkede på grund af 2 dødsulykker, der indtraf sidste november under sikringsarbejderne. Disse slugter har været lukkede i 15 år og var forventet genåbnet i år efter omfattende sikringsarbejder for en stor del bekostet af kommunen.
(Ref.: www.francebleu.fr./…)

UNDERSKUDDET I ”SECURITE SOCIALE”:
Frankrigs offentlige sociale institutioner, ”La Sécurité Sociale” har gennem flere år kørt med et ekstremt stort årligt underskud. I 2015 har man dog opnået det bedste resultat siden 2009, nemlig et underskud på 10,7 milliarder, en forbedring på 2,4 milliarder i forhold til forrige år. Stadig et anseeligt beløb! Forbedringen er især opnået på sygesikringens område, hvor underskuddet kun har været på 6,8 milliarder i stedet for det budgetterede 9 milliarder.
(Ref.: L’Indépendant af 15/3)

SKAT I ANDORRA:
Det er slut med skatteparadiset for Andorras skatteborgere. Indtil nu har landets indbyggere været fri for at betale indkomstskat, men ikke nu længere. Projektet har været i gang siden 2012 og lige nu bliver de første selvangivelser udfyldte. Ganske vist kun af et fåtal af borgerne, idet kun 10 % af lønmodtagerne forventes at være skattepligtige. De nye skatteregler opfylder EU’s ønsker om gennemsigtighed og man har allerede konstateret, at et antal formuer er forsvundet og ført tilbage til især Spanien.
(Ref.: La Semaine nr. 1035)

BYGGERIET OG EJENDOMSSALGET:
Byggevirksomheden viser lokale positive tegn i første kvartal af 2016. Mere nybyggeri er i gang nu end tilsvarende i første kvartal af 2015. Den lave rente og storregionens frigivelse af midler til mere offentligt byggeri forventes at forstærke tendensen.
Et nyt kvarter, benævnt Mas Roca, med 350 nye boliger igangsættes i maj i Chateau-Roussillon med begyndende indflytning allerede i september. En skole og et kombineret socialt værested/hjem for ældre og unge er indeholdt i projektet.
(Ref.: L’Indépendant af 22/4

Ejendomsmæglerne noterer samme positive tendenser, hvad angår antallet af transaktioner i første kvartal. Mellem 5 og 10 % flere ejendomme er blevet handlet i forhold til første kvartal 2015. Det er især huse ved kysten og i bjergene, der bliver handlet, lidt færre i Perpignan. Priserne er stabile og sammenlignelige med de der blev opnået sidste år.
(Ref.: L’Indépendant af 4/4)

VEJEN TIL LE PERTHUS:
Når man kører på D 900, vejen fra LeBoulou til Le Perthus, ser man, at de små hyggelige vigepladser langs vejen, er blevet spærret for de kørende ved hjælp af jordvolde. Årsagen er en uoverensstemmelse mellem de berørte kommuner og departementet om ansvaret for oprydningen efter de bilister, der bruger pladserne som affaldspladser. Departementet, der er ansvarlig for vedligeholdelse af vejen, men efter egen mening ikke for rengøringen, har derfor valgt den drastiske løsning til stor fortrydelse for prefekturen, der finder at pladserne er et gode for trafiksikkerheden.
(Ref.: L’Indépendant af 22/4)

KURBADE:
Frankrig har længe været berømt for deres mange kurbade, hvor vandet fra mere eller mindre velgørende kilder bringer lindringer til forskellige lunge-, led- og hudsygdomme. Badene er blevet en hel industri, som også integreres i turismen. I P.O. har vi velbesøgte kurbade i Amelie-les-Bains, Le Boulou, La Preste, Moligt-les-Bains og ikke mindst Verner-les-Bains, som også var søgt af vores egen H.C. Andersen. De nævnte kurbade beskæftiger over 500 personer og investerer over 5 mio. € årligt i forbedringer og vedligeholdelse. De modtager næsten 40.000 patienter hvert år, heraf de 25.000 alene i Amelie. Har man en henvisning fra sin læge, yder sygesikringerne en del af honoraret.
(Ref.: L’Indépendant af 25/4)

CANAL DU MIDI:
Som nok bekendt er de smukke plataner, der bringer skygge og stemning langs Canal du Midi, ramt af sygdom, hvorfor et meget stort antal skal fældes. I 2015 blev der fældet 4.100 træer, således at en tredjedel af træerne nu er væk, 1alt over 14.000. Træerne har imidlertid været en væsentlig årsag til, at kanalen i sin tid blev optaget på UNESCO’s liste for verdensarvet. Nye træer skal derfor plantes. Kun 2.200 træer var blevet erstattet indtil sidste år, men her i foråret kommer 1.900 nyplantninger til og yderligere 1.700 forberedes plantet i næste sæson. De nye træer bliver ikke plataner men af forskellige arter, blandt andre eg, popler og løn. Finansieringen af arbejdet giver problemer og er skyld i arbejdets langsomme gennemførelse. Der arbejdes sideløbende med en vaccine mod platanernes sygdom, som vil blive afprøvet i løbet af året
(Ref.: L’Indépendant af 11/2 )

LA SANCH UDSTILLER:
Langfredag overværer tusindvis af turister og troende processionen gennem Perpignans gader af ”Archiconfrérie de la Sanch”. Broderskabet af Herrens værdifulde Blod blev skabt for 600 år siden en dominikansk munk for at hjælpe de dødsdømte forbrydere på vej til skafottet til en værdig afslutning. Mere end 700 ”pénitents” (angrende troende) deltager i dag i de traditionelle processioner bærende på knap 80 ”misteris”, tunge afbildninger fra Jesus lidelsesvej. I anledningen af 600 års dagen er der åbnet en udstilling af fotografier og kunstværker i forbindelse med ”La Sanch”. Den kan ses i Perpignans gamle bispegård, 8 rue de l’Académie.
Udstillingen er åbnet indtil den 30. oktober, tirsdage til søndage fra 11.00 til 17.30. Fri adgang
(Ref.: La Semaine nr. 1034 og L’Indépendant af 27/3)

Redaktøren ønsker alle en god sommer og et behageligt gensyn i september