Medlemsnyt nr. 1, februar 2017

Siden sidst:
26 medlemmer og gæster mødtes til julemiddag på Villa Duflot den 2. december. Desværre havde restauranten en dårlig dag denne dag og middagen blev knap så vellykket som året før, idet både maden og serveringen ikke var på den sædvanlige top. Men hyggen sørgede gæsterne selv for.

Kommende arrangementer:
Bestyrelsen planlægger en forårstur til Narbonne onsdag den 22/3, som vi ikke har besøgt i flere år. Turen kunne blive en god anledning til at se de nye torvehaller og gense den flotte katedral. Indbydelsen er på vej, så hold øje med hjemmesiden.

Departementets befolkningstal:
År efter år stiger befolkningstallet i P.-O. Stigningen har i gennemsnit været på lidt over 4.ooo hvert år i de sidste 5 år. Folketallet blev første gang opgjort i 1881 til 208.000 indbyggere. Den sidste opgørelse stammer fra 2014, hvor 466.327 blev optalt og prognoserne regner med 500.000 indbyggere i 2020/2022 alt efter modellerne og yderligere 90.000 i 2040. Stigningen i befolkningstallet har først taget fart efter 60’erne og er som forventet ulige fordelt i departementet. Flest bosætter sig i Perpignan og omegn og i kystens badebyer. Bortset fra enkelte kommuner i bjergene – hovedsageligt vintersportsstederne – viser baglandet en faldende tendens i befolkningstallet. Den mindste kommune er Oreilla med 13 indbyggere, men der er hele 40 kommuner med under 100 indbyggere. Størst er selvfølgeligt Perpignan med 120.605 indbyggere efterfulgt af Canet (12.224), Saint-Estéve (11925) og Argelès (10.279)
(Ref: La Semaine nr. 1070)

Nyt logo til den nye region:
Regionen har nu valgt det nye logo blandt 362 forslag indsendt af 209 kandidater. Juryen valgt med enstemmighed et logo visende på rød baggrund et gult halvt occitanske kors medens korsets anden halvdel udfyldes af fire gule lodrette markeringer, som et knæfald til den catalanske identitet. Catalanske foreninger har dog allerede protesteret, idet farverne er de omvendte af det catalanske flag, fire lige lange røde striber på gult baggrund.
(Ref.: L’Indépendant af 4/2 0g 7/2)

Le Perthus:
I oktober sidste år fandt en politirazzia sted i den spanske del af Le Perthus og i La Jonquera for at stoppe salget af forfalskede varer. 500 forretninger blev ransaget og 105 af disse for de flestes vedkommende beliggende i områder bag hovedgaden i Le Perthus blev lukket på grund af mistanke om hvidvaskning af penge og salg af forfalskninger. 265.000 stk. varer fremstillet i Kina, Tyrkiet og Portugal blev beslaglagt, 5 formodede hovedmænd er stadig anholdte, medens de små håndlangere blev sat på fri fod. Forretningerne har nu fået lov til at genåbne under visse betingelser og kontrol til stor fortrydelse for de lokale handelsforeninger, som er sikker på at ulovlighederne vil fortsætte. Allerede nu er det igen muligt at købe billige Wrangler og Diesel livremme i de samme forretninger.
(Ref.: L’Indépendant af 4/2)

Kildeskat:
Kun 104.000 hjem er skattepligtige i departementet og kalenderen for indførelsen af kildeskat i Frankrig er ved at tegne sig. April 2017 er tiden for hjemmets sædvanlige selvangivelse. I løbet af sommeren kommer så meddelelsen om skatteprocenten. Her vil man kunne vælge mellem 3 betalingsmåder: den ”normale”, hvor hjemmets samlede indtægter sambeskattes, den ”neutrale”, hvor man selv fastsætter som indledende skatteprocent, der efterreguleres ved årets slutning og endelig den ”individuelle”, hvor hver enkelt af hjemmets partner beskattes for sig. Den ”neutrale” er beregnet til folk, der nødigt vil give arbejdsgiveren oplysninger om hjemmets økonomi. I oktober 2017 bliver arbejdsgiveren oplyst om skatteindeholdelsen, der så bliver aktuel fra den 1. januar 2018. I april 2018, ny selvangivelse med en automatisk regulering af skatteprocenten i september 2018 til følge.
(Ref.: L’Indépendant af 21/1)

Centre del Mon:
Så lykkedes det! At sælge Perpignans største bygningskompleks, som bl.a. indeholder byens nye banegård, en underjordisk parkeringsplads for 969 køretøjer, 20.000 m2 kontorer og 13.000 m2 forretninger. Overtagelsesprisen blev 14 mio. € og de nye ejere har selvfølgeligt mange planer for at gøre området mere eftertragtet. En del af kontorområdet vil kunne give ly til en børnehave og til ældreboliger. Prisen for udlejning eller salg af kontorer vil kunne reduceres i forhold til nu. Et område til sanitetsvirksomheder overvejes. Målet er at fylde kontorområdet med liv, der så af sig selv også vil give liv til butiksområdet. Ved slutningen af 2017, skulle der gerne være sikre tegn på en positiv udvikling af komplekset.
(Ref.: La Semaine nr. 1068)

Motorvejsafgifterne :
Den 1. februar blev det igen dyrere at køre på de franske motorveje. Stigningerne er i gennemsnit på 0,7 %, men ikke ens for alle selskaber. Størst er de for ASF (Autoroutes du Sud de la France), altså i vort område, hvor priserne stiger med 1,2 %, begrundet i de store vejarbejder, der pågår på A9 ved Montpellier og dels på strækningen mellem Le Boulou og grænsen samt den nye udfletning ved Narbonne Sud til A 61 mod Toulouse. Stigningerne udmønter sig lidt forskelligt på de enkelte strækninger. F.eks. sker ingen ændringer for strækningen Perpignan Nord – Perpignan Syd, medens Perpignan – grænsen bliver 10 c dyrere

Den igangværende dublering af motorvejen omkring Montpellier får i øvrigt betegnelsen A709 og koster 800 mio. € for 25 km. motorvej. Udfletningen ved Narbonne Sud er budgetteret til 26 mio. € for en strækning på 4 km, medens strækningen Le Boulou – Spanien på 9 km kommer til at koste 180 mio.€
(Ref.: L’Indépendant af 27/11, 10/1 og 1/2)

At skifte bank:
Det er blevet lettere at skifte bank i Frankrig, Takket være en ny lov vedtaget da Macron (nuværende præsidentkandidat) var finansminister, er det siden den 6.februar mulig at skifte bank uden omkostninger og uden papirkrig. Man underskriver i den nye bank en ”Mandat de mobilité bancaire”, hvorefter den nye bank påtager sig alt besvær med kontakten til den gamle bank og overførsel af de faste kreditorer, man måtte have aftale med (Skattevæsen, El- og Telefonselskaber m.fl.)
(Ref.: L’Indépendant af 12/2 og www. Immonot.com)

Radarer i arbejde:
For øjeblikket findes 26 radarer langs vejene i departementet uden at medregne de, der er installeret på motorvejene. Hertil kommer 13 radarer i Perpignans lyskrydser, beregnet til at fange overtrædelser af rødt lys. 2016 har vist en kraftig stigning af hastighedsovertrædelser og hele 136.309 gange har de ”flashet” en synder. 56.147 flere end året før. En god ting for statskassen men en ulykke for trafiksikkerheden, idet hastigheden er skyld i 21 % af personskaderne på vejene. En del af forklaringen er ikke kun, at flere er ligeglade med hastighedsbegrænsningerne, men at radarerne fortsat udvikles og bliver mere effektive. Således kan 7 af radarerne skelne mellem personbiler og lastbiler og 7 andre kan se trafikken i begge retninger.
(Ref.: L’Indépendant af 26/1)

Diesel contra benzin:
Priserne på brændstof, der har været meget lave i efteråret, er igen på vej op. Dieselbiler har været foretrukne af brugerne gennem adskillige år. Siden 2000 har mere end halvdelen af nyregistreringer været dieselkøretøjer. Toppen skete i 2008 med 77 % af de solgte biler. Staten har siden prøvet at ændre tendensen i erkendelsen af dampenes farlighed for sundhed og godt hjulpet af VW-skandalen har et af våbnene været en reducering af prisforskellen mellem diesel og benzin. Ligesom sidste år steg afgiften på diesel den 1. januar med 1 c, medens benzin faldt tilsvarende. I januar i år udgør andelen af dieselbiler da også kun 47,9 % af ny salget. En tendens, man håber vil fortsætte.
(Ref.: L’Indéprndant af 2/2)

Bilsalget:
Det er gået godt for bilsalget i 2016. Alene i P.-O.er der solgt12.944 nye personbiler en stigning på 4,37 % i forhold til 2015. Bedst sælgende er Renault, Peugeot og Citroën efterfulgt af Dacia (Renaults billigmærke), VW, Nissan Ford og Toyota. Salget af vare- og lastbiler har i departementet til gengæld været svagt faldende i modsætning til den almindelige tendens i Frankrig.
(Ref.: La Semaine nr. 1071)

Dali i højsædet.:
En stor statue i kunststof af Salvatore Dali udført i 2000 af Sabine og Eric Pritchard, et lokalt kunstnerpar, er blevet placeret Place de Catalogne foran FNAC. Dali sidder med skrævende ben og udbredte arme på en meget meget høj stol og skuer mod den gamle banegård til stor fornøjelse for de forbipasserende. Statuen er inspireret af en af Dalis malerier ”Mystikken ved Perpignans banegård” og har tidligere været udstillet ved samme banegård.
(Ref.: L’Indépendant af 14/1)

Det lille gule tog:
Ikke kun en turistmagnet om sommeren men også et vigtigt transportmiddel for lokalbefolkningen og erhvervslivet i de høje Pyrenæer har det været tæt på at blive opgivet af de franske statsbaner (SNCF). Efter meget polemik og med støtte fra regionen er det imidlertid lykkedes at fortsætte med de nødvendige istandsættelser af banen og materiellet. Regionen har da også på sit budget for 2017 sat 6,3 mio. € af dels til fornyelse af skinnelegemet mellem Font-Romeu og Latour-de-Carol og dels til reparationer af de originale togvogne, der stammer fra 1904. Skinnearbejdet finder sted i årets første halvdel.
(Ref.: L’Indépendant af 21/1 og regionens informationsavis)

Toulouse-Blagnac:
Toulouses lufthavn er i stadig fremgang båret ikke mindst af de flere low-cost selskaber, der har etableret sig i lufthavnen. I 2016 har flere end 8 millioner passagerer passeret lufthavnen, der hermed er blevet Frankrigs fjerdestørste tæt efter Marseille. Tallet vil stige efter at Ryanair for nyligt også har fået base i lufthavnen.

Knap halvdelen af aktierne blev overtaget af kinesiske investorer i 2015 og nu skal lufthavnen i de kommende år udvides med forbedrede terminal og adgangs-og kontrolforhold samt handelsområder. Målet er at lufthavnen skal kunne modtage op til 12 millioner passagerer.
(Ref.: L’Indépendant af 13/1)

Café de la Paix:
Cafeen på Place Arago er kommet i økonomiske vanskeligheder efter at lejemålet blev ændret i 2016 fra et fast beløb til en procentdel af omsætningen og er nu under betalingsstandsning (redressement judiciaire). Cafeen har sammen med Grand Café de la Poste ved Le Castillet givet husly til adskillige af foreningens bestyrelsesmøder.
(Ref.: L’Indépendant af 11/2)

Brandvæsnet:
Den nye store brandstation i Perpignans sydlige del blev indviet den 27/1 af præsidenten for departementets SDIS (Service d’Incendie et de Secours), som også er præsident for departementsrådet. Brandvæsnet er et af værktøjerne for SDIS og organiseres i Frankrig som en militær enhed (brandstationer hedder derfor også kaserner) med et militært hierarki. Mandskabet består af en blanding af fastansatte og frivillige. I P.-O. findes i dag 50 kaserner med i alt 261 faste folk og 23 flere bliver ansat i år. Dertil kommer 2000 frivillige, der stiller sig til rådighed efter en fast turnus. Dertil kommer 200 unge mennesker mellem 13 og 17 år, der følger en grunduddannelse i forskellige kaserner, som giver dem adgang til at blive frivillig brandmand som 18-årig. De frivillige aflønnes og koster SDIS ca. 900.000 € årligt, medens de samlede udgifter for SDIS for 2017 er på 20,3 mio. €. I 2016 måtte brandfolkene rykke ud 42.832 gange, hvoraf de 13.000 skete i Stor-Perpignan.
(Ref.: L’Indépendant af 25/1)

Mercedes:
Mercedes-biler i Perpignan har i årevis haft forretning og værksted i Polygone Nord, men er ved at bygge nyt i ”bilbyen” ved Porte d’Espagne. Nybyggeriet på 10.000 m2 bliver en markant moderne bygning, der udover alle faciliteter for bilfirmaet (LG Automobiles) også skal huse flere forretninger og virksomheder, bl.a. et motionscenter, frisør, vinhandel og restaurant og endog en børnehave. Alt godt for ventende bilkunder og andre. Åbningen forventes i løbet af sommeren.
(Ref.: L’Indépendant af 26/1

Michelin 2017:
Så er årets udgave af Michelin kommet på gaden til glæde for alle de, der elsker god mad og forkælelse. Departementet er ikke blevet beriget med flere stjernerestauranter men har heller ikke mistet nogen. La Balette i Collioure, La Galinete i Perpignan, La Coopérative i Belesta, L’Auberge du Cellier i Montner og Le Fanal i Banyuls-sur-Mer har alle beholdt deres ene stjerne. Trinnet lige før man opnår en stjerne klassificeres ofte i Michelin af en ”Bib Gourmand”. Restauranter hvor priser og kvalitet er fornuftige og som også er værd at besøge. I P.-O. har vi Le Garriane i Perpignan, L’Arbeniqua i Thuir, La Table d’Aimé (Cazes) i Rivesaltes, La Chaumière i Font-Romeu. La table de Cuisine i Saint-André, La Bartavelle i Argeles, Le Bellevue i Prats-de-Mollo, Coté saisons i Laroque-des-Albères og endelig Le Relais de Sceaury i Rasiguères. Velbekomme og god fornøjelse.
(Ref. : L*Indépendant af 10/2)

Perpignans turistkontor:
La Loge de Mer, den flotte bygning fra 1300-tallet ved siden af byens rådhus har huset restauranten Café de France, der sidste år måtte opgive driften. Perpignan ejer bygningen og vil gerne flytte turistkontoret dertil men skal så købe rettigheden for at drive virksomhed, en ret dom stadig ejes af Café de France. Byrådet har netop givet grønt lys for at afgive et tilbud men er kommet i konkurrence med Nespresso, som gerne vil etablere sig på denne fine beliggenhed. Fortsættelse følger.
(Ref.: L’Indépendant af 11/1 og 10/2)

Collioure:
Byen har måtte forbyde madservering på de fleste af terrasserne ved den smukke strand. Terrasserne er etableret på det offentlige ”maritimt” område, hvor servering normalt forbydes, men byen har lukket øjnene gennem adskillige år. Staten, dvs. præfekturen har nu bedt kommunen om at overholde loven, formentligt for at bevare strandens naturlige udseende. Forbuddet gælder for 3 af de større restauranter, der findes der, medens en fjerde nærmest ved klokketårnet slipper fri, da dens terrasse er anlagt på kommunalt område.
(Ref.: L’Indépendant af 10/1)

Mega Castillet:
Perpignans eneste biograf i midtbyen er blevet kraftigt fornyet. Arbejdet påbegyndte sidste sommer og er ved at nå vejs ende. Bygningen har udvendigt fået en bedre isolering, til gavn for både lyd og varme. Indvendigt er der lagt vægt på at forbedre forholdene for gæsterne. Kasserne er flyttede og renoverede, den centrale bar ligeledes og i ankomsthallen er det nu muligt på skærme at følge med i de film, der vises i de forskellige sale. Renoveringen har kostet lidt mere end 3 mio. €.
(Ref.: L’Indépendant af 25/11)

Ladestationer:
Den første ladestation til el-biler er nu blevet installeret i Collioure og inden årets slutning findes der 80 stationer i departementet installeret i 62 kommuner med plads til ca. 150 biler. Stationerne kan bruges døgnet rundt og deres beliggenhed vil kunne findes på www.reveocharge.com eller på en apps til smartfone ”Reveo”. En tilslutning til en ladestation på op til 22 KVA koster 3 € for den første time og 0,067 for hver minut yderligere. Et abonnement koster 12 € årligt, hvorefter man kun betaler 1,5 € for den første time + 0,025 for hvert ekstra minut. Tilslutning til hurtige stationer på mere end 22 KVA koster hhv. 2 og 4 € for den første time for abonnenter og ikke-abonnenter.
(Ref.: La Semaine nr. 1067)

Sainte-Marie-la-Mer:
Kommunen Sainte-Marie lige nord for Canet har nu fået det gamle navn tilbage, som det har båret siden begyndelsen af det XIII- århundrede. Dog bortset fra en kort periode under revolutionen, hvor staten bad alle kommuner med navne, der havde ”minder fra kongedømme, feudalsystem eller overtro” om at ændre deres navn og hvor kommunen fik navnet ”La Redoute Maritime” (den maritime skanse). Siden har kommunen officielt heddet Sainte-Marie et navn flere kommuner i Frankrig har, men brugt det gamle navn på alle dokumenter. Efter indstilling fra byrådet har staten nu gjort den gamle skade god igen og byen har allerede ændret byskiltene ved sine infaldsveje.
(Ref.: L’Indépendant af 15/2)

Tobak:
Siden den 1.januar sælges alle cigaret og tobakspakninger i ensartede grønlige pakninger kun ”pyntet” med afskrækkende billeder på tobakkens skadelige virkninger og mærkernes navne er ikke fremhævet. Tobakshandlerne er selvklart ikke begejstrede og mange kunder heller ikke. Nogle finder, at det er forfærdeligt, at børn kan se de uhyggelige billeder, når de kommer og køber bolsjer og blade!

Statsafgiften på tobakken har for øvrigt igen fået et nyk opad med en stigning på 30-40 centimes pr. cigaretpakning. Men grossistfirmaerne har denne gang slugt afgiftsforhøjelsen selv for ikke at miste yderligere kunder bl.a. til det illegale salg.
(Ref.: La Semaine nr. 1071)

Picasso udstillingen:
Ombygningen og udvidelsen af ”Musée Rigaud” i Perpignan skrider hastigt frem. Det nye museums første udstilling har fået navnet ”Picasso Perpignan, le cercle de l’intime”. Udstillingen åbner for publikummet den 25. juni med en fernisering dagen før. Udstillingens omdrejningspunkt er de 3 år, 1953 – 1955, hvor Picasso boede i Perpignan. En periode, der ikke tidligere har været gransket nøjere. Kulturministeriet har derfor tildelt udstillingen betegnelsen. ”National interesse”, som giver ret til særlige støtteordninger.
(Ref.: L’Indépendant af 25/1)