Medlemskontingent 2017

Det er atter tid for indbetaling af medlemskontingent. I henhold til vores vedtægter skal det betales inden udløbet af 1. kvartal.

Medlemskontingentet for 2017 er uændret:

Parmedlemskab: 40€ / 300 Dkr.

Enkeltmedlemskab: 25€ / 185 Dkr.

Betaling af kontingent kan ske ved bankoverførsel (det foretrækker vi) enten til Credit Agricole eller Nordea:

Betaling i euro til vores franske konto:

Credit Agricole
IBAN: FR76 1710 6000 2617 9296 6000 075
BIC: AGRIFRPP871

Betaling i danske kroner til vores konto i Danmark:

NORDEA (Fredensborg afd.)
Registreringsnummer 2274
Konto nr. 4374-937-451

Eller ved fremsendelse af fransk check til kasseren – og udstedt til UNION DANOISE :

Birgitte Sørensen
2bis Rue Lamartine
66660 PORT-VENDRES