Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 16. april 2017

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Union Danoise søndag, den 16. april 2017 på
Domaine de Rombeau i Rivesaltes kl. 16.30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning v/ formanden
3. Regnskabsaflæggelse v/ kassereren. Fremlæggelse af budget samt beslutning om kontingent for det kommende år.
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende er på valg: Mazhar Kristensen, Hanne Martin og Birgitte Sørensen. Mazhar Kristensen og Hanne Martin modtager genvalg. Birgitte Sørensen modtager genvalg, men kun for ét år. Derfor vil vi bede medlemmerne om forslag til nyt bestyrelsesmedlem, som kan blive sat ind i arbejdet, inden Birgitte Sørensen forlader bestyrelsen.
6. Valg af revisor og suppleant.
7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen taler Mette Jensen fra Nykredit, og der vil herefter blive lejlighed til at stille spørgsmål fra salen. Ca. 17.45 serveres apéritif med lidt ”godt til ganen”

Prisen for festmiddag og underholdning er kun 30 € alt incl. Se særskilt program.

Tilmelding til Mazhar Kristensen, 4 Impasse Altiero Spinelli, 66750 St. Cyprien eller via denne Tilmeldingsformular senest den 6. april.

Betaling kan ske med vedlagt check eller bankoverførsel til:

Credit Agricole:
IBAN nr. FR76 1710 6000 2617 9296 6000 075,
BIC: AGRIFRPP871.

Eller til:
Nordea, reg.nr. 2274 kontonr. 4374937451.

HUSK, man har kun stemmeret, hvis man har betalt sit medlemskab for 2017 – senest på dagen INDEN generalforsamlingens begyndelse.


 

Kørselsvejledning til Domaine de Rombeau, 2 Av. de la Salanque, 66600 Rivesaltes: Hvis man kommer nordfra eller sydfra ad N9, så drej fra ved afkørsel Rivesaltes/Pia. Man er nu på D 12B og kører mod Rivesaltes. Efter 3. rundkørsel ligger Domaine de Rombeau på venstre side. Der er P-pladser ved restauranten.


Tilmelding:

navn: __________________________________ tilmelder hermed ___personer til generalforsamling den 16. april 2017 kl. 16.30.

Vi ønsker at deltage i spisningen ___(sæt kryds). Vedlagt check til betaling af menu____antal
personer à 30 €. I alt ______kr.

Som hovedret vælger jeg (angiv antal):

1) Carré de veau ____
2) Médaillon de Lotte ____

Vedlagt check for medlemskab 2017 ____(sæt kryds hvis ja)

fuldmagt:

Hvis du er forhindret i at møde frem til generalforsamlingen, kan du med fuldmagt overgive et andet medlem din stemme.
Undertegnede _________________________________giver hermed fuldmagt til afstemning ved generalforsamlingen den 16. april 2017 til

____________________________________________________________

____________________________________________________________

underskrift

Hvis du ønsker at tilmelde dig skriftligt (pr post) kan du printe indbydelsen ved at klikke her:

Print Friendly

 

Eller tilmeld dig elektronisk her: Tilmeldingsformular