Medlemsnyt Nr.2 Maj 2017

Siden sidst:
Generalforsamlingen den 16. april samlede 79 medlemmer og gæster på Domaine de Rombeau i Rivesaltes og ikke som forud meddelt på Villa Duflot, idet man ikke der kunne klare vore ønsker på denne påskedag. Men forholdene på Rombeau var heller ikke så ringe endda. Blandt gæsterne var formanden for NIMROS, idet de to skandinaviske foreninger hat indledt et tættere samarbejde omkring arrangementer. Generalforsamlingen forløb glat styret af Paulli og referatet kan ses på vores hjemmeside. Efter generalforsamlingen var der tid til at fejre vores 20 års fødselsdag med drinks, en god middag og underholdning af Celine Fernandez, hvis dejlige stemme ikke altid kom til sin ret på grund af akustikken og et mindre godt højttaleranlæg.

Bestyrelsen blev genvalgt og fortsatte uændret, idet dog Birgitte kun ville binde sig for et år mere. Her skal nævnes formandens alvorlige opfordring til medlemmerne om at påtage sig et ansvar for foreningens fremtid ved at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Kommende arrangementer.
Den 18. maj arrangeres en bustur til katharbyen Minerve. Undervejs besøges olivenmøllen L’Oulibo i Bize-Minervois og en vingård, Domaine Pech d’André . Inden vi kommer til Minerve bliver der tid til en midag på Auberge de St. Martin i Beaufort.
Indbydelsen fremgår af hjemmesiden
Sidst: Busturen er desværre netop blevet aflyst grundet manglende tilslutning.

Lægehonorarer:
Den 1. maj i år steg prisen for en konsultation hos de almindelige læger (generalisterne) fra 23 til 25 €. En stigning som lægerne har ventet på i mere end 6 år, hvor prisen steg 1 €. Stigningen er ikke nær nok til at gøre det attraktivt for de unge læger at nedsætte sig som generalist, især ikke i ydre områder, siger professionen. Stigningen følges op til efterår hos speciallægerne, hvor prisen en almindelig konsultation vil stige fra 46 til 48 € for til juni 2018 igen at stige til 50 €. Mere komplekse undersøgelser vil stige til 60 €. Bemærk at de varslede stigninger kun gælder for speciallæger i kategori 1, som har aftaler med de offentlige sygekasser. Øvrige speciallæger – de fleste – fastsætter selv deres honorarer.
(Ref.: L’ Indépendant af 29/4 og La Semaine nr. 1086)

Brug af pesticider:
Siden de 1. januar er det forbudt at anvende pesticider på offentlige veje og steder. Forbuddet skulle først have været gældende fra 1920 med er blevet fremrykket ved lov til 1917. I samme lov bemærkes, at forbuddet også er gældende for private personer, der fra 1. januar 1919 – i stedet for som før forudsat fra 2022 – ikke længere må anvende kemiske giftmidler i haver, på terrasser og altaner.
(Ref.: La semaine nr. 1078)

Ny pengeseddel:
Siden 5. april er en ny 50 € seddel i funktion. Sedlen minder om den gamle, men sikkerheden er forbedret på adskillige punkter i lighed med hvad der er sket tidligere for 5, 10 og 20 € sedlerne, der blev fornyede hhv. i 2013, 2014 og 2015. 100 og 200 € sedlerne vil blive fornyede i 2019, medens 500 € sedlen vil udgå.
(Ref.: L’Indépendant af 6/4 og La Semaine nr. 1082)

La Poste :
Det franske postvæsen, der samtidig er en bank, er en offentlig virksomhed bundet af en statslig kontrakt, der fastsætter dens præstationer. Medens bankfunktionerne er sunde og i fremgang, er postsiden i en negativ spiral, som vi også kender det i Danmark. Resultatet er, at man også i Frankrig ser samme udvikling som hjemme med rationalisering på postsiden, færre udbringninger og lukning af postkontorer. Og ligesom vi kender det i Danmark overlades postforretningerne nu til flere supermarkeder. Fordelen er længere åbningstider og lettere adgangsmuligheder for postkunderne medens der bliver længere imellem de egentlige postkontorer, der varetager bankforretningerne.
(Ref.: L’Indépendant af 4/4)

Parkering i Perpignan:
Perpignan har besluttet at overlade driften af alle betalings parkeringspladser i byens gader til en privat virksomhed. Delegeringen forudsættes at træde i kraft den 1. januar 2018. Byen vil stadig være bestemmende for tarifferne , men P-afgifterne vil nu tilfalde den private virksomhed, der så betaler byen et fast årligt beløb for at drive virksomheden. Virksomheden skal selv investere i de nye P- automater, hvor man også vil kunne anvende bankkort som betalingsmiddel. Parkeringsbøder ved overtrædelsen af tiden har så ikke længere status som en lovovertrædelse men beløbet kan forventes at stige væsentligt fra de nuværende 17 €.
(Ref.: L’Indépendant af 18/4)

Parkering ved hospitalet:
Den store P-plads ved hospital St. Jean har hidtil været gratis men overvejedes at gøres betalingspligtig på grund af de mange bilister, der bruger pladsen uden at have ærinde på hospitalet. Netop som det allerede er sket for P-pladsen ved Clinique St. Pierre. Ansatte og hospitalets brugere har kæmpet hårdt mod dette forslag, som nu er trukket tilbage.
(Ref.: L’Indépendant af 8/4)

Rennes-le-Château:
Den berømte lille by mellem Quillan og Limoux, hvor sognepræsten Bérenger Saunière virkede og på ret uforklarlig vis fik midler til at renovere kirken og investere i meget forskelligt til fordel for sognet, er blevet skueplads for et besynderligt angreb. En tilsyneladende sindsforvirret dame har vandaliseret den symbolladede kirke og bl.a. hugget hovedet af den berømte djævel statue ved kirkedøren. Ak ja!
(Ref.: L’Indépendant af 25/4)

Bjørne i Pyrenæerne:
Antallet af brune bjørne i Pyrenæerne er voksende til stor tilfredshed for nogle og modsat for andre, især for fåreavlerne. Ved den sidste optælling fra 2016 kender man til mindst 39 bjørne. Antallet af fødsler overstiger langt antallet af fundne døde bjørne. Man finder det derefter bevist, at bjørne sagtens kan trives selv i vores moderne tider i Pyrenæerne. Men alt er ikke lyserødt, idet der i dag kun findes 2 bjørne i de vestlige egne og slet ingen i de østlige, altså i vores område. Der var en dominerende han i P.O., kaldet Balou, som blev ramt af et lyn i 2015, og 2 unge hanner er siden udvandret fra P.O. efter at være blevet kønsmodne, for at finde partnere.
At bjørne foranlediger skader er ganske vist. I 2016 har de slået 156 dyr ihjel, hovedsageligt får, og ødelagt 31 bistader. Skader, der delvis erstattes af staten
/Ref.: L’Indépendant af 5/4 og La Semaine nr. 1084.)

Valg i Frankrig:
Vi er jo midt i en længere valgperiode. Præsidentvalget er netop overstået og valget til nationalforsamlingen står for døren. Det er måske betimeligt at minde om, at udlændinge ikke har stemmeret til disse valg, medens i Frankrig fastboende udlændinge kan stemme til både kommunale og regionale valg. Mern det er jo ikke aktuelt

Ferrariland:
Parken åbnede den 7/4 i Port Aventura, syd for Barcelona, godt 3 timers kørsel fra Perpignan. På 70.000 m2 tilbyder parken alle mulige underholdninger med Formel 1 væddeløb som tema. En af hovedforlystelserne er en højtbeliggende vandret bane, hvor man opnår en acceleration til 180 km/t på 5 sekunder. Adgangsbilletten til både Port Aventura og Ferrariland koster 60 € for voksne og 52 € for børn og seniorer.
(Ref.: L’Indépendant af 16/4 og La Semaine nr. 1083)

Riberach :
Stjernerestauranten i Belesta, La Coopérative, er åbnet igen efter sin normale 3-måneders vinterpause. Nye menuer er kommet til og indretningen af lokalet er blevet ændret. Bl.a. er der kommet nye borde, hvor pladen er lavet af særlig behandlet egetræ fra gamle vinfade. Priserne har fået et nyk opad, idet billigste menu nu koster 45 €, men maden er sandelig ikke blevet ringere!
Chefkokken Laurent Lemal brugte vinterpausen til med sit hold at deltage i det gastronomiske verdensmesterskab ”Le bocuse d’or”. Holdet blev ikke mester men opnåede at vinde et par af konkurrencerne.
(Ref.: L’Indépendant af 2/4 og La semaine nr. 1082)

Verdens lykkeligste land:
Danmark har været kåret som verdens lykkeligste land gennem flere år, men har nu mistet førstepladsen til fordel for Norge. Det er de Forenede Nationer, der hvert år etablerer en liste baseret på en lang række kriterier udover økonomien. Danmark er i år blevet nr. 2 skarpt forfulgt af Island og Schweiz. Finland kommer som nr. 5 og Sverige sammen med Australien som nr. 9. Frankrig er langt bagefter men er dog steget fra plads nr. 32 til nr. 31.
(Ref.: L’Indépendant af 21 /3)

Internet:
Adgang til internettet for alle er i dag et krav fra de fleste og en absolut nødvendighed for myndigheder og forretningslivet. Adgangen og hastighederne er imidlertid ikke lige for alle, hvorfor departementet, der er ansvarlig for internetadgangen udenfor Perpignan, har besluttet at skaffe alle borgere uanset bopæl det man kalder ”Le Très Haut Débit” (THD) senest i 2022. THD lover en minimums hastighed ned på 30 Mbit. Projektet medfører en investering på 155 mio. €, udbredelsen af 300 km. lyslederkabel og oprettelsen af 176.000 tilslutningssteder. Indledningsvis skal det eksisterende net forbedres så hastigheden kan forøges en smule allerede nu i løbet af 2017.
Redaktøren, der måtte undvære internettet helt i 3 uger i januar og som i dag priser sig lykkelig med en hastighed mellem 3 og 5 Mbit glæder sig!
(Ref.: Departementets nyhedsblad, L’Accent Catalan Marts/april)

Vintersport:
Den nu afsluttede skisæson har været meget tilfredsstillende for departementets stationer. Efter en svag start grundet manglen på rigtig sne indtil midten af januar, var der en rigtig god søgning i februars vinterferie, hvor næsten alle ferieboliger var optaget. Næsten en fjerdedel af gæsterne kommer fra Spanien. Alt i alt forventes en økonomiske forbedring af sæsonen på ca. 4 % i forhold til sidste år.
(Ref.: L’Indépendant af 4/3)

Stramning af flysikkerheden:
England og USA forbyder nu alle elektroniske apparater større end en almindelig mobiltelefon i flykabiner for fly, der kommer fra flere arabiske lande og fra Tyrkiet. Alle tabletter, spilkonsoler, computere og endog fotoapparater skal nu transporteres i flyets lastrum. Årsagen er selvfølgelig frygt for mulige attentater. Frankrig har meddelt, at man overvejer lignende forbud. De berørte lande er udover Tyrkiet Libanon, Jordan, Egypten, Tunesien og Saudi-Arabien. USA har desuden ladet forbuddet være gældende for Kuwait, Qatar, de Arabiske Emirater og Marokko.
(Ref.: L’Indépendant af 22/3)

Private strande:
Sommeren nærmer sig og med den følger oprettelsen af klubber og restauranter på strandene, Det er kommunerne, der udlejer strandarealerne til private restauratører og det er det penge i, både for kommunerne og for de private forretningsfolk. Kommunerne må ikke udleje mere end max. 20 % af deres strandarealer. I departementet fandtes sidste år 67 sådanne private klubber. Fleste findes i Canet (19), som tilsammen fyldte 3 hektarer af de kommunale strande, Argeles har 13 og St. Cyprien 8. Eneste kommune med strande uden klubber er Port-Vendres. De 67 klubber havde sidste år en samlet omsætning på 12,5 mio. € og ansatte 485 personer. Tre fjerdedele af klubberne er restauranter, resten tilbyder forskelligt underholdning for børn og voksne, bl.a. i form af sportsfaciliteter. Gennemsnitsprisen var 21 € for en frokost, 29 € for aftensmaden og 10 € om dagen for at leje en liggestol, som der fandtes knap 5.500 af.
(Ref.: L’Indépendant af 29/3)

Den 19. marts 1962:
Det er datoen for underskriften i Genève af fredsaftalen mellem Frankrig og Algeriet. Dagen blev fastlagt som fransk nationaldag for fejringen af freden i ligheden med 11. november og 8. maj, hvor man fejrer fredsslutningen for hhv. den første og den anden verdenskrig. Beslutningen om at fejre fredsslutningen vakte stor modstand i rigtig mange kredse, da datoen jo blev startskuddet for myrderier i Algeriet samt for en bølge af attentater i Frankrig udøvet gennem adskillige år af OAS, den hemmelige hær, der kæmpede mod opgivelsen af Algeriet som koloni.
Dagen er stadig en nationaldag, men ikke længere for at fejre fredsslutningen, men derimod som mindedag for de militære og civile ofre fra de 8 års krig.
(Ref.: L’Indépendant af 20/3)

Sikkerheden i Perpignan:
Siden 2010 har Perpignan anvendt en større og større del af sit budget til sikkerheden. Pengene anvendes til overvågningskameraer i det offentlige rum, mere kommunalt politi og et bedre udstyr til samme. I 2010 var der 98 kameraer, i dag 205 og en døgnbetjent overvågningscentral. Der var ansat 71 betjente, i dag 147 bevæbnet med moderne pistoler og automatvåben i stedet for de gamle revolvere og udstyret med sikkerhedsveste og effektive kommunikationsudstyr. Det årlige budget er i 2017 på 6,8 mio. €.
(Ref.: L’Indépendant af 22/3)

Nyt fængsel i Perpignan:
I bedste fald kan man forvente at få et fængsel nr. 2 i Perpignan om 3 år ifølge det nuværende projekt for udbygningen af fængselsvæsnet i Frankrig Den indledende beslutning om udvidelsen blev taget i oktober 2016 og omfattede opførelsen af 22 nye fængsler i landet. I vores område har både Narbonne og Perpignan været på tale med Narbonne, der ikke i dag har et fængsel, som førsteprioritet. Det nuværende projekt foreslår imidlertid et nyt fængsel i begge byer, idet Perpignan i et grænseområde har en stor gennemstrømning af fanger og en meget stor aktuel underkapacitet. Stedet for byggeriet af et nyt fængsel er fundet i nærheden af chokoladefabrikken Cemoi.
(Ref.: L’Indépendant af 6/4)

Ouibus:
Tidligere kalder Idbus, er Ouibus et lavprisbusselskab, filial af det statslige SNCF, der tilbyder billige rejser mellem franske byer men også til enkelte udenlandske destinationer i Belgien, Tyskland og Spanien. Der er netop åbnet fort en hel del nye forbindelser, bl.a. fra Perpignan til Toulouse fra 12 € for en enkeltrejse. Fra Perpignan er det også muligt at lomme til Girona og Barcelona for priser mellem 12 og 15 €. Ligeledes er der forbindelser til Montpellier, Nimes og endog Marseilles for meget rimelige priser.
(Ref.: La Semaine nr. 1083)

Fugleinfluenzaen:
Epidemien, der har hærget Frankrig er endelig erklæret overstået. Og opdræt af ænder og gæs i Sydvestfrankrig er nu igen tilladt. Epidemien har kostet dyrt. 3.7 mio. ænder og gæs er blevet slået ned og stilstanden i opdrættet har medført samlede tab for producenterne på 250 mio. €. Opdrættet kan ganske vist igen begynde men under udøvelse af nye skrappe sanitære foranstaltninger, der tvinger producenterne til nye investeringer. Prisen på Foie-Gras vil i hvert fald ikke falde foreløbigt!
(Ref.: L’Indépendant af 10/3)

Vernet-les-Bains:
Kasinoet i Vernet-les-Bains åbner igen efter at den tidligere forpagter måtte give op sidste år. Bygningen, der ejes af kommunen, er netop blevet erklæret bevaringsværdig men den er i ret dårlig stand efter mange års kommunale besparelser. Kommunen vil i de kommende år trinvis forsøge at gøre bod for det forsømte. Den nye forpagter, som også driver kasinoet i Font-Romeu forventes at få tilladelse til at udøve spilvirksomheden den 13, juni. Men allerede nu er restaurant og diskotek i fuld gang og velbesøgt.
(Ref.: L’Indépendant af 13/5 og La Semaine nr. 1087)

Sociale udgifter:
Underskuddet i 2016 på de offentlige sociale udgifter (Sécurité Sociale), herunder de offentlige sygekasser er blevet betydelig mindre end i tidligere år Slutfacit er et underskud på knap 8 milliarder, 3 milliarder mindre end året før, men man har dog ikke helt nået det budgetterede mål på 7,1 mia.
(Ref.: L’Indépendant af 16/3)

Afmærkning af fødevarer:
Endnu et logo er måske på vej til afmærkning af fødevarer. Logoen kaldet ”Nutri-score” baseres på en farvekode på 5 farver gående fra grønt til stærk orange og kan anvendes frivilligt af firmaer for at markere varer med mindre fedt, mindre salt og mindre sukker.
(Ref.: L’Indépendant af 16/3)

Civilforsvarets flybase:
Flyparken består primært af fly til bekæmpelse af skovbrande o.l. men også at et antal helikoptere til redningsoperationer. Allerede i 2013 meddelt indenrigsministeren at en ny base med moderne installationer skulle oprettes ved Nîimes senest i 2017. Det er nu sket og i en tidligere militær lufthavn ”Nîmes-Garons” finder man nu 23 af de 26 fly, som Frankrig har til brandbekæmpelse. Det drejer sig om 12 Canadair, 9 Tracker og 2 Dash 8 til nedkastning af slukningsmidler, samt 3 Beechcraft, der anvendes til kontrol og koordinering. Herudover bliver basen et center for de 35 EC 145-helikoptere son anvendes til redningsoperationer overalt i Frankrig. Renoveringen af installationerne har kostet 18,2 mio. Euros
(Ref.: L’Indépendant af 11/3)

Dali kommer til Céret:
Den 27. august 1965 lavede Dali et af de ”kunstnerisk show”, som han var mester i at udføre, i Ceret, hvor han bl.a. lod sig genføde i en middelalder krypt! Til minde om begivenheden og den catalanske surrealist vil Cérets museum for moderne kunst lave en særudstilling med forskellige temaer om Dali denne sommer. Udstillingen åbner den 24.juni.
(Ref.: L’Indépendant af 3/4)

Gorge de la Fou:
Det er navnet på den fantastiske kløft, som man finder, når man kører ud af Arles-sur-Tech mod Prats-de-Mollo. Kløften er igen åbnet for besøgende efter vinterens sikkerhedsarbejder, Man bevæger sig i den op til 200 meter dyb kløft, iført beskyttelseshjelm, ad 1.500 meter gangbroer. Man kommer forbi grotter, der i sin tid gav ly for røvere. Man ser en særegen veldokumenteret flora, flotte vandkaskader og geologiske formationer. Et sted er kløften så smal, at man kan nå bege sider ved bare at strække armene ud! Turen tager ca. halvanden timer.
(Ref.: La Semaine nr. 1084)