Generalforsamling den 28. marts 2018

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Union Danoise onsdag, den 28. marts 2018 kl. 11.00 på Villa Duflot i Perpignan.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning v/ formanden
3. Regnskabsaflæggelse v/ kassereren. Fremlæggelse af budget samt beslutning om kontingent for det kommende år.
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende er på valg og modtager ikke genvalg: Leo Skiffard og Birgitte Sørensen. Derfor vil vi bede medlemmerne om forslag til nye bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisor og -suppleant.
7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen strækker vi benene og får serveret en Kir Royal med amuses bouches. Kl. 12.30 går vi til bords i restauranten.

Forret
Gambas mariné à la coriandre, blé concassé aux herbes
eller
Fines tranches de veau mi-cuit, râpée de légumes croquants

Hovedret
Dos de cabillaud aux agrumes, lentilles vertes au curry
eller
Canon d’agneau en croûte de thym, crémeux de céleri à la noisette, jus court

Dessert
L’Omelette Norvégienne

Menuen includerer 1 flaske vin pr. 2 personer

Pris for deltagelse i middagen efter generalforsamlingen er 35 € pr. person

Tilmelding senest den 20. marts 2018 via denne formular eller skriftligt til: Mazhar Kristensen, 4 Impasse Altiero Spinelli, 66750 St. Cyprien.

Betaling kan ske med bankoverførsel til:

Credit Agricole:
IBAN nr. FR76 1710 6000 2617 9296 6000 075,
BIC: AGRIFRPP871.

Eller til:

Nordea, reg.nr. 2274 kontonr. 4374937451.

Eller ved check udstedt til Union Danoise og fremsendt til Mazhar Kristensen.

HUSK, man har kun stemmeret, hvis man har betalt sit medlemskab for 2018 – senest på dagen INDEN generalforsamlingens begyndelse.

Villa Duflot ligger i området Porte d’Espagne i Perpignan. I rundkørslen ”Rond point du Serrat d’en Vaquer” (D900) køres fra ad ”Avenue Charles Deperet” og frem til næste rundkørsel, hvorfra der er afkørsel/skiltning til Villa Duflot.


Tilmelding:

Navn: __________________________________ tilmelder hermed ___personer til generalforsamling den 28. marts 2018 kl. 11.00.

Vi ønsker at deltage i spisningen ___(sæt kryds). Vedlagt check til betaling af menu 35 € pr. person ____antal

Menuvalg forret:_______________________________________________

Menuvalg hovedret:_____________________________________________


Fuldmagt:

Hvis du er forhindret i at møde frem til generalforsamlingen, kan du med fuldmagt overgive et andet medlem din stemme.
Undertegnede _________________________________giver hermed fuldmagt til afstemning ved generalforsamlingen den 28. marts 2018 til

____________________________________________________________

____________________________________________________________
underskrift