Medlemsnyt Nr. 2 Maj 2018

Siden sidst:
Til generalforsamlingen den 28/3 kom 48 medlemmer. Dagsordenen blev hurtigt klaret og gav ikke anledning til større spørgsmål. Referatet kan ses på vores hjemmeside www.union-danoise.com . Det fortsatte program bød på aperitif og derpå dejlig mad og drikke i restauranten på Villa Duflot.

Den nye bestyrelse består herefter af Hanne Martin som formand, Nils Chaillet som kasserer og fortsat redaktør af Medlemsnyt, Paulli Martin som sekretær, Mazhar Kristensen som medlem og Kaj Nielsen som suppleant.

Kommende arrangementer:
Den 15. maj tager vi i bus på tur til Girona og bliver i 2 timer ledt gennem byens blomsterfest af en engelsktalende guide. Frokosten sørger man selv for, ligesom der er muligheder for at besøge byens mange attraktioner, ikke mindst den gamle jødiske bydel, på egen hånd. Indbydelse og tilmelding ses på hjemmesiden.
23. juni fejrer vi traditionen tro Skt. Hans og ligesom de sidste to år bliver det på vingården La Perdrix. Indbydelsen er endnu ikke på hjemmesiden men mon ikke programmet bliver nogenlunde ligesom de foregående år. En hyggelig aften i godt selskab.

Nye skattepligtsregler i Danmark på vej:
Regeringen har barslet med et høringsforslag, der ændrer/moderniserer udlandsdanskernes skattepligt til Danmark. Forslaget indebærer bl.a., at fuld skattepligt til Danmark indtræder, når man har rådighed over en bolig i landet – uanset typen – og samtidigt opholder sig i landet mere end 90 dage om året.
Forslaget omfatter en overgangsbestemmelse for personer født før 1/1 1964 der er bosat i Frankrig og Spanien og som ejer et sommerhus i Danmark. Disse pensionister vil fortsat kunne være i landet i 180 dage – dog max 90 dage ad gangen. Overgangsreglen bortfalder hvis man flytter fra sin nuværende bolig i udlandet til en anden bolig i udlandet.
Nærmere oplysninger om forslagets udvikling kan søges på vort medlem Max Klinkers hjemmeside www.maxus-nice.fr. eller på www.bdo.dk/da-dk rubrik ”faglig info”

Privatisering af trafikkontrollen:
Private firmaer overtager nu gradvis den franske stats radarbiler. Foreløbigt er 5 biler i gang i departementet Eure i Normandiet, men inden sommerens afslutning vil 26 radarvogne være i gang i regionen Normandiet. Vognene vil kunne være mere aktive i privat regi end da politiet betjente dem, hvorfor kontrollen kan forventes at være mere effektiv. Systemet agtes udbredt til hele Frankrig i 2020. Det private firma bliver ikke aflønnet efter antallet af opnåede ”flash”, men på baggrund af antal kørte kilometer.
(Ref.: L’Indépendant af 21/4)

Omfartsvejen ved Joncet:
Den nye omfartsvej om Joncet på vejen til Andorra, RN 116, bliver indviet den 4. maj efter årtiers stridigheder og forsinkelser. Hermed også afslutningen på vinterens lange køer forårsaget af vejarbejdet. Den nye vej på 1 ½ km. har kostet ca. 20 mio. €.
(Ref.: La Semaine nr. 1130)

Vejen til Canigou:
Vil man bestige catalanernes hellige bjerg Le Canigou på knap 2800 m., må man fra nu af beregne lidt længere tid. Hidtil har man kunne køre ad et rimeligt spor næsten op til bjerghytten ”Les Cortalets” i 2150 meters højde. Herfra kan man så nå bjergtoppen til fods på ca. 1 ½ time. Nu kan man imidlertid kun køre til en P-plads ved Esquena d’Ase i 1353 meters højde og derfra følge et vandre spor forbi Les Cortalets og videre til toppen. En tur på godt 3 ½ timer. Der er dog stadig mulighed for at køre op til Les Cortalets, men kun med autoriserede taxaer. Det nye spor forventes klar fra omkring 15/6.
(Ref.: L’Indépendant af 9/4)

Officersmessen i Perpignan:
Den gammel officersmesse i Perpignan ved foden af byporten Le Castillet, der stammer fra 1844, har stået tom i adskillige år siden sin glorværdige fortid som restaurant og hotel for garnisonens officerer. Men nyt liv er nu på vej, idet isbaren Amarino vil leje halvdelen af stueetagen. En italiensk og en japansk restaurant skulle følge efter.
(Ref.: L’Indépendant af 12/4)

Affaldsvarme til hospitalet:
Forbrændingsanstalten ved Calce producerer en masse varme, der i dag forsvinder i form af damp i den blå luft. Departementet vil imidlertid investere 26 mio. € for at nedgrave 11 km. rør fra Calce til industriområdet ved Torremilla ved lufthavnen. Det varme vand (68 grader) vil derfra blive fordelt til nærliggende institutioner og skoler og til Perpignans store hospital. Fjernvarmeprojektet vil på sigt kunne udvides til at omfatte hele den nordlige del af Perpignan. Men bare det nuværende projekt, der forventes at kunne iværksættes i september 2019, vil kunne give årlige besparelser på omkring 5 mio. €
(Ref.: L’Indépendant af 24/3)

Sundhedssektoren:
Perpignans store hospitalscenter modtager i maj en IRM-scanner af nyeste generation. Det bliver den tredje scanner på hospitalet og vil afgørende forbedre den radiologiske afdelings kapacitet. I 2017 fik 25.000 patienter en IRM-scanning, men nu bliver den årlige kapacitet øget til 25.000 patienter. Den nye scanners teknologi medfører også en forbedret diagnosemulighed og større komfort for patienterne.
(Ref.: L’Indépendant af 10/4)

Poliklinikken Médipole er blevet udstyret med en kirurgisk robot kaldet Da Vinci, som anvendes i 4.500 hospitaler i verden, heraf 118 i Frankrig. Robotten tillader, at kirurgiske indgreb foretages minimalistisk og med meget stor præcision. Den anvendes især til urologiske indgreb i f.eks. nyrer og prostata og resulterer i færre og mindre alvorlige eftervirkninger. Robotten har krævet en særlig uddannelse af operationsholdene og der er allerede foretaget en halvt hundrede indgreb med den.
(Ref.: L’Indépendant af 24/2)

Noma og Matassa:
Den kendte og højpriste københavnsk restaurant Noma er faldet for en af vores vinområdes meget gode vine. Domaine Matassa i Calce på kun godt 12 hektarer er skabt i 2001 af en sydafrikansk vinmand, Tom Lubbe. Han producerer årligt omkring 2.800 flasker såkaldt naturvin, der har endnu skrappere normer end økologiske vine. 800 flasker er afsendt til Noma.
(Rfe.: L’Indépendant af 13/3)

Skrappere bilsyn:
De franske bilsyn skal bringes i overensstemmelse med fælles EU-regler. Det sker den 20. maj og medfører, at der nu bliver større chance for at blive indkaldt til et nyt syn. Kontrollen går fra 123 punkter til 132. og hvor der hidtil har været 407 småfejl, der krævede en genindkaldelse, stiger tallet til 606. Flere af de småfejl, der tidligere krævedes repareret indenfor 2 måneder, vil nu medføre krav om øjeblikkelig reparation. Det gælder for eksempel for defekte bremselys eller for oliespild. Bilsynet forventes nu at tage lidt længere til og koste noget mere for forbrugerne.
(Ref.: La Semaine nr. 1130)

Trafikforbedringer:
Arbejdet på en ny omfartsvej ved Estagel på RD 117 er påbegyndt til stor glæde for trafikanter og beboere. Den smalle og snoede vej gennem byen bliver ustandselig blokeret af krydsende lastbiler, der kommer i klemme for hinanden. Der skal opføres en ny bro over Agly floden og den og den nye vej nord om byen vil koste 12 mio. €. Selve broarbejdet starter i andet halvår 2018. medens forberedelserne til vejarbejdet i form af nødvendige bygningsnedrivninger er startet.

Trafikken på den snoede landevej mellem Port-Vendres og Banyuls-sur-Mèr hæmmes af den meget smalle gennemkørsel af jernbanebroen ved Paulilles. En ny jernbanebro med en bredere gennemkørsel er besluttet bygget ved siden af den nuværende, hvorefter vejen vil blive forlagt dertil. Arbejdet påbegyndes i september 2018 og forventes afsluttet i 2023.
(Ref.: L’Accent Catalan, marts-april 2018)

Freixenet:
Det er verdens største producent af mousserende vine lavet som i Champagne, den nok som bekendt Cava, som er en fællesbetegnelse for spanske mousserende vine lavet efter champagnemetoden. Tyske Henkell, der også laver mousserende vine. har netop overtaget aktiemajoriteten i Freixenet for 220 mio. €. Mærket er repræsenteret i 140 lande.
(Ref.: La Semaine nr. 1132)

Turistkontor:
Flytningen af Perpignans turistkontor til den smukke bygning fra det XIV e århundrede ”La Loge de Mer” i midtbyen er blevet forsinket ad flere gange. Byen havde håbet på at kunne nå det inden Påsken og inden ”La Sanch’s” optog, men det glippede. Men nu er åbningen varslet til engang i maj måned. Turistkontoret bliver i fremtiden også startstedet for de guidede rundvisninger i byen i stedet for byporten ved ”Le Castillet”
(Ref.: L’ Indépendant af 25/2)

Skisportsæsonen:
Vinterens rigelige snemængder på de rigtige tidspunkter har gjort, at sæsonen betegnes som rekord. De fleste stationer lukkede påskemandag. Alene Les Angles havde åbnet også den følgende weekend. Alle stationer melder om stigende besøgstal varierende mellem 8 og 10 % i forholdet til året før. Eneste aber dabei er Puyvalador, hvor det ikke lykkedes at skaffe midler til åbningen af stationen. En komite arbejder på, at skaffe de nødvendige midler for at genstarte stationen næste år.
(Ref.: L’Indépendant af 6/4)

En ny pastis:
Der er sket en mindre revolution for alle vi, der holder af at få en ”pastis” når tiden er kommet til aperitiffen. Ricard, en af de meget store mærker, er barslet med en ny anisdrik. En helt ny opskrift baseret på friske anisplanter er kommet på markedet her i april. Tilhængerne af pastis vil her kunne genfinde den oprindelige smag af drikken, der efter sigende med tiden til dels er gået tabt med industrialiseringen. Kig efter en mælket Ricard flaske mærket med ”Plantes Fraiches”
(Ref.: L’Indépendant af 28/3)

En skole for vinkypere:
Kræfter i departementer arbejder for at starte en lokal uddannelse for vinkypere. Skolen skulle kunne sammenlignes med det franske vinuniversitet i Suze-la-Rousse i Rhonedalen. Skolen foreslås lokaliseret dels i Thuir i ”les Caves Byrrh” dels i Banyuls-sur-Mer på Mas Reig, der i forvejen er et center for de lokale vines promovering. Departementets vinorganisationer støtter projektet, der ville fremme kendskabet til de lokale producenter. Statens repræsentant, præfekten, er ligeledes positiv, men stiller dog en række spørgsmål til ideens gennemførelse.
(Ref.: L’Indépendant af 27/4)

Flere bjørne i Pyrenæerne:
Ministeren for økologi, Nicolas Hulot, har foreslået, at indføre 2 nye brune bjørne af hunkøn i den vestlige del af Pyrenæerne. Formålet er at sikre bjørnenes fortsatte tilværelse i disse bjerge. Der er for tiden kendskab til 39 bjørne i Pyrenæerne, hvor de fleste findes i den centrale del. Fåreavlerne protesterer helt vildt, medens hovedparten af den lokale befolkning er positiv indstillet. Tilgangen skal finde sted til efteråret inden dvaleperioden indtræder.
(Ref.: L’Indépendant af 28/3 og 6/4)

Hospici’en i Ille-sur-Tet:
Illes hospici er grundlagt i det XII e århundrede, hvor det modtog de fattige, de syge og de tilrejsende. De nuværende bygninger stammer imidlertid fra det XVII e og det XVIII e århundrede og består af en bemærkelsesværdig indkvarteringsbygning, der åbner på et kapel. Siden 1985 er det stedet, hvor konservatorer arbejder på at istandsætte malerier og statuer fra især baroktiden. De renoverede genstande udstilles sammen med en mere permanent udstilling af kunstværker. Hospicet er efter vintersæsonen igen åbnet for besøgende. Særlige guidede rundvisninger sker lørdag den 28/5 kl. 14.30 og fra 17/7 til 21/8 hver tirsdag kl. 14.30.
(Ref.: L’Indépendant af 24/4)

Et udflugtsmål:
Ved Figueres findes en bemærkelsesværdig borg, som imponerer ved sin størrelse og konstruktion. Efter tabet af Roussillon og Cerdagne til Frankrig i 1659 havde Spanien behov for et militært støttepunkt for at beskytte sin nordlige provins L’Emporda. Borgen er opført i anden halvdel af det 18e århundrede og dækker et område på 32 hektarer. Helt specielle er de vandreservoirer, som kan indeholde 9 mio. liter vand, der findes under bygningerne og som besøgende kan besejle under guidede ture. Nærmere oplysninger kan søges på www.lesfortalesescatalanes.info.
(Ref.: L’Indépendant af 20/3)

Korruption i Vesteuropa:
”Transparency International” har offentliggjort en undersøgelse over korruptionsniveau i verden. Ses alene på landene i Vesteuropa placerer Danmark sig med en score på 88 som et smukt nr. 1, skarpt fulgt af Finland og Norge begge med 85 points. Organisationen påpeger, at Spanien på det seneste er er røget meget ned på listen og kun opnår 57 points. Mest korrupt i Vesteuropa er Bulgarien med kun 43 points, medens Frankrig placerer sig som nr. 15 med pæne 70 points.
(Ref.: La Semaine nr. 1128)

Internet:
Staten har nu underskrevet en overenskomst med firmaet ”Altidude Infrastructure”, der forpligter sig til at etablere højhastigheds internetforbindelser i hovedparten af departementet senest i 2022. Aftalen berører 158.000 hjem i 190 kommuner, men ikke Storperpignan, der har sin egen plan og som forventer at få de høje hastigheder inden da.
(Ref.: L’Indépendant af 10/3

Søndagsåbning hos Auchan:
Siden den 18. marts har Auchan holdt sit hypermarked ved Porte d’Espagne åbent hver søndag formiddag fra 8.30 til 12.30. Man har hyret et halvt hundrede studerende for at betjene kunderne for i mindst mulig grad at trække på de fastansatte. Fagforeningerne har accepteret forholdet omend med betænkelighed. De andre store kæder som Carrefour og Leclerc har endnu ikke fulgt med.
(Ref.: L’Indépendant af 3/3

Det lille gule tog:
Vedligeholdelsesarbejdet på strækningen Villefrance – Latour-de-Carol er blevet fortsat gennem vinteren med adskillige afbrydelser af trafikken til følge. Linjen strækker sig over 60 km med stedvise stigninger på 6 %. Der er 17 tunneller og et utal af broer og viadukter. Spor og ballast er blevet udskiftet på del strækninger og sidst er tre af tunnellerne blevet renoverede. Vedligeholdelsesarbejdet har i perioden kostet 2,5 mio. € hovedsagligt finansieret af regionen.
(Ref.: L’Indépendant af 13/4)

Ny sportshal i Haut-Vernet:
Perpignan Nord er ved at ændre karakter med nedrivninger af flere betonsiloer i det, der ligner et ghettoområde, og nyt byggeri omkring hospitalet. En ny sportshal har længe været planlagt og byggeriet bliver nu gennemført. Opførelsen starter i oktober og forventes afsluttet i slutningen af 2019. Hallen bliver en multihal, primært beregnet til basketbold, men skal også give mulighed for de andre indendørs boldspil og badminton. Hallen på 7.294 m2 skal også kunne ændres til at modtage op til 2.700 tilskuere til forestillinger. En kapacitet, der ønskes forøget til 5.000 tilskuere efter en næste byggefase. Byggeriet påregnes at koste 15,9 mio.€.
(Ref.: L’Indépendant af 10/4

Les Halles Vauban:
De nye haller i Perpignan med de mange barer og spisesteder er blevet en stor succes med rigtige mange besøgende både om dagen og om aftenen. Succesen giver sig også udtryk i mange klager fra de omliggende naboer. Klager, der især går på støjgener, manglende rengøring, dårlig hygiejne og tisseri på gaden. Klagerne er berettiget og hallerne har sammen med byen gjort en indsats for at afhjælpe manglerne. En bedre rengøring efter lukketid er iværksat. Toiletter etableres og hygiejnen forbedres. Støjproblemerne er sværere at afhjælpe men forskellige løsninger undersøges, bl.a. opførelsen af en veranda.
(Ref.: L’Indépendant af 9/3)

Strandklubberne:
I maj dukker alle strandklubberne op igen efter vinterdvalen. Strandene er ganske vist et offentligt område, men kommunerne og staten udlejer for flerårige perioder bestemte strandarealer til private restauratører. Strandklubberne udlejer så liggestole og parasoller til solhungrende turister og lokale, samt serverer måltider og forfriskninger. I departementet har vi 61 klubber spredt fra Le Barcares og til Banyuls, flest i Canet og i Argeles. I løbet af deres sæson beskæftiger de til sammen 489 ansatte og har en omsætning på 12,5 mio. €. Et ikke uvæsentligt tilskud til departementets økonomi.
(Ref.: L’Indépendant af 30/4)

Det lokale boligmarked:
Boligmarkedets krise har nu varet i næsten 10 år, siger notarerne, som samtidig bemærker, at markedet trods alt viser positive tendenser. Priserne falder ikke mere men viser tværtimod en svag stigende tendens, og antal solgte huse og lejligheder er steget med 15 % i 2017. Gennemsnitsprisen for de ældre lejligheder er nu 1.760 €/m2 og for ældre huse er set en gennemsnits stigning på 3,3 %.
(Ref.: La Semaine nr.1131)

Etienne Terrus:
Terrus er en af Frankrigs anerkendte malere. Født i Elne i 1857 og uddannet i Paris vendte han tilbage til Elne og blev en del af det rige kunstnerliv i Roussillon. Han var venner med fauvisterne i Collioure og kubisterne i Ceret og også en nær ven af Maillol i Banyuls. Han blev kendt som en ypperlig landskabsmaler og døde i 1922. Elne besluttede efterfølgende at hædre ham ved at skabe et museum for hans kunst. Museet blev åbnet i 1994 og indeholder bl.a. 140 af hans værker. Museet blev renoveret sidste år og udstillingerne nyarrangeret med henblik på en genåbning i år. Under arbejdet hermed er det kommet som en bombe, at 82 af museets billeder af eksperter er blevet vurderet som falsknerier. En katastrofe for museet og for bystyret, der har stået for en stor del af indkøbet af kunstværkerne. En undersøgelse er i gang for at afsløre såvel falsknerne som sælgerne.
(Ref.: L’Indépendant af 28/4)

Søfarten i romertiden:
Det arkæologiske museum i Lattes ved Montpellier viser for tiden udstillingen ”La Navigation Lagunaire”, der beskriver søfarten langs kysten i romertiden. Narbonne var Romerrigets næststørste havn efter Ostia ved Rom. Nogle af udstillingens hovedgenstande er 2 vrag af de fladbundede handelsskibe, der benyttedes til kystfarten og deres last af amforaer. Vragene blev fundet mellem Port Vendres og Cap Creus.
Udstillingen er åben til januar 2019 og kan beses på hverdage undtagen tirsdage fra kl. 10 -12 og 13.30 – 17.30. Lørdag-søndage fra kl. 14 – 19.
(Ref.: L’Indépendant af 28/4)