Medlemsnyt Nr. 3 – September 2018

Siden sidst:
Busturen til blomsterfesten i Girona den 15. maj samlede 27 deltagere, heraf enkelte fra vores naboklub, NIMROS. Vejret var med, byen var smuk pyntet og fuld af liv og frokosten blev indtaget på eget initiativ efter en guidet tur gennem blomsterarrangementerne på et par timer.

Den 23. juni mødtes en omkring 25 medlemmer til den sædvanlige Sankt Hans fest på Domaine la  Perdrix. Aften foregik helt som sædvanligt med spidstegt lam og båltale af Paulli men dog i år uden levende musik, da orkesteret desværre havde misforstået bookingen. Men en båndoptager reddede dog den del af festen, så vi trods alt også fik akkompagnement til Midsommervisen.

Den 15. juli sagde foreningen et dybfølt pænt farvel til Birgitte Sørensen ved en reception på Villa Duflot. Birgitte har om nogen præget foreningens virke i de senere år ved sin deltagelse i bestyrelsesarbejdet på forskellige poster. Birgitte har ganske vist valgt at flytte tilbage til Danmark, men vil stadig være til rådighed for foreningen og de enkelte medlemmer, der fortsat har behov for hendes rådgivning, gennem internettet.

Kommende arrangementer:
Den 18. oktober tager vi til regionens hovedstad, Toulouse, som er Frankrigs fjerde største by, for at få et indtryk af byen, der kaldes ”la ville rose”. Vi kører i egen bil og får bl.a. set det skønne rådhus, ”le Capitole” og Frankrigs største romanske kirke, basilisken Saint Sernin. Indbydelsen er på hjemmesiden.

En ny præst til den danske kirke:
Pastor Carl Bjarkam, der med stor dygtighed har ledet den Danske Kirke i Sydfrankrig, forlader nu sin post efter 10 års begivenhedsrig tjeneste for at tiltræde en ny stilling ved det Danske Kultur og Sømandscenter i Dubai.

Den nye præst er pastor emeritus Niels Grymer, der kun deltidsansættes grundet kirkens økonomi. Niels Grymer, der er gift med Ida, har en fortid hovedsageligt fra Ålborg, men har også erfaringer fra kortere stillinger i Nigeria og Madagaskar.
(Ref.: Kirkenyt 198)

TGV til Barcelona:
Nu er det ganske vist! Den spanske stat har tilladt det private selskab ILSA (Intermodale de Levante SA) at drive en hurtigtogforbindelse mellem Madrid og Montpellier ved siden af de offentlige forbindelser. Tilladelsen gælder fra den 5.oktober, men nu skal selskabet opnå et lejemål af spanske hurtigtog (AVE) inden trafikken kan påbegyndes. Linjen vil betjene i Frankrig Montpellier, Narbonne og Perpignan, som nu vil få flere daglige forbindelser til bl.a. Figueres og Barcelona med bedre muligheder end i dag for en-dags ture. Priserne forventes også at falde i disse tog.
(Ref.: L’Indépendant af 18/9)

Visa pour l’Image :
Den meget lovpriste internationale fotoudstilling ”Visa pour l’Image”, som netop er blevet afholdt i Perpignan for 30. gang, blev set af næsten 200.000 besøgende, heraf 12.500 skoleelever. Udstillingen viser billeder taget af professionelle fotojournalister fra hele verden med temaer over aktuelle brændpunkter og sociale begivenheder. Udstillingerne vises i mange af Perpignans historiske bygninger. Parallelt med den professionelle udstilling kan amatører udstille deres billeder i adskillige mere private forretninger og restauranter i den organisation, der kaldes ”Visa Off”. Udstillingerne er en tilbagevendende begivenhed, der foregår hvert år i begyndelsen af september.
(Ref.: L’Indépendant af 20/9)

Golfprojektet i Villeneuve:
Modstanden mod projektet af en ny 18-huls golfbane i Villeneuve-de-la-Raho vokser. Golfbanen kræver store mængder vand, der påregnes skaffet ved anvendelse af renset spildevand fra et ny-opført rensningsanlæg. Modstanderne regner ikke med, at spildevandet er egnet til formålet uanset rensning, og manglen på grundvand er jo akut i departementet. Modstanderne tror heller ikke på, at projektet kan medføre 200 nye jobs som påstået og henviser til at golfbanen i St. Cyprien kun har givet 50 fuldtidsjobs. Modstanden kommer dels fra miljøorganisationer, men også fra lokale politikere og selvfølgelig også fra departementets øvrige golfbaner.
(Ref.: La Semaine nr. 1157 og L’Indépendant af 18 og 22/9)

Ryanair :
Det irske lavprisselskab vokser stadig og forventer et overskud i 2018 på 1,25 milliard euros. Men de ansattes utilfredshed med ansættelsesvilkårene vokser i samme tempo, og vi har set adskillige aflysninger i løbet af året på grund af strejker. De ansatte kræver især, at lokale ansatte kommer ind under lokale overenskomster i stedet for irske. Tidligere har Ryanair måtte opgive at oprette baser i bl.a. Marseille og København på grund af dette krav. Nu truer fagforeningerne med en en-dags strejke hver måned, så længe at selskabet ikke ønsker at forhandle. Første gang bliver det al kabinepersonale, der strejker den 28/9 i Belgien, Holland, Italien, Spanien og Portugal. Værd at bemærke for vore medlemmer, der flyver til Girona eller Bruxelles.
(Ref.: L’Indépendant af 14/9)

Lufthavnen i Barcelona:
Barcelonas internationale lufthavn, El Prat, har slået sin egen rekord i antal passagerer på en enkelt dag. Den 19/8 transiterede 181.206 passagerer. Et antal, der også medført, at 1.104 start og landinger blev registreret den dag. Faktisk brugte 5.149.419 passagerer lufthavnen alene i august, en stigning på 4,2 % i forholdet til samme måned året før.
(Ref.: L’Indépendant af 22/9)

Mobiler i skoler:
Ved skoleårets begyndelse sker altid en del nyt, der som regel giver anledning til større eller mindre debat. I år indføres bl.a. et forbud mod at benytte mobiltelefoner på skolernes område i undervisningstiden. Forbuddet var allerede gældende i adskillige etablissementer men er nu indført generelt – dog ikke i gymnasier. Forbuddet synes at blive hilst med glæde af såvel undervisere og forældre, men vil give praktiske besværligheder for skolerne med at indsamle og genudlevere elevernes mobiler.
(Ref.: La Semaine nr. 1155)

Sommertid i EU:
I dag gælder samme regel for overgang mellem sommertid og vintertid i hele EU, hvor sommertiden i år ender den 28. oktober. Gennem årene har flere og flere lande været utilfredse med de skiftende tider, der oprindelig var begrundet i energibesparelser. EU-kommissionen har på nettet spurgt EU’s borgere om deres mening. 4,6 mio. har svaret og 84 % af dem finder at sommertiden bør ophøre. Kommissionen foreslår derfor, at de enkelte lande selv skal afgøre om man ønsker at anvende permanent enten sommertiden eller vintertiden året rundt. Man regner med, at staterne er fornuftige nok til at tilpasse deres beslutning under hensyntagen til nabolandenes beslutninger. Hvis forslaget bliver vedtaget af parlamentet bliver den 31. marts 2019 den sidste gang, at man skifter til sommertiden. Lande, der vi beholde vintertiden vil så skifte dertil sidste gang den 27. oktober 2019.
(Ref.: L’Indépendant af 15/9)

Stenbruddene i Vingrau:
Kalkstenbruddene i Tautavel og Vingrau giver adgang til produktion af hvidt marmor af en meget fin kvalitet. Miljøorganisationer har prøvet gennem lang tid at stoppe ødelæggelsen af den specielle natur i et område, der faktisk er klassificeret ”Natura 2000”, og fik også rettens dom for det for snart 15 år siden. Firmaet, La Provencale med fabrikken i Cases de Pênes, fik imidlertid præfektens tilladelse til at fortsætte begrundet i samfundets interesse. Retten havde i maj 2016 annulleret præfektens tilladelse, men firmaet støttet af indenrigsministeriet havde rejst en appelsag, der nu er afgjort ved den administrative appelret i Marseille til fordel for miljøorganisationerne. Firmaets reaktion er foreløbig ukendt!
(Ref.: L’Indépendant af 18/9)

Fjernsynslicensen:
Licensen opkræves i dag sammen med ”Taxe d’Habitation” af alle hjem, der besidder et TV-apparat. Licensen på 139 € giver et årligt tilskud til de statslige fjernsyn- og radiokanaler på 3,8 milliard Euros. Et nødvendigt tilskud, idet disse ikke længere har mange reklameindtægter, idet reklamer blev forbudte efter kl. 20. Imidlertid forsvinder Taxe d’Habitation i sin nuværende form fra 2020 og et TV-apparat er i dag ikke nødvendigvis nødvendige for at se fjernsyn. Så regeringen overvejer at kræve en generel licens af alle hjem under hensyntagen til rimelige sociale hensyn.
(Ref.: L’Indépendant af 15/9)

Den nye elmåler:
LINKY, den nye elmåler, der er under installation i departementet, har givet anledning til megen debat og modstand. Måleren samler oplysninger, om elforbrugets detaljer og sender til stadighed oplysningerne ind til elselskabet. Modstanderne frygter brud på privatlivets fred og at oplysningerne bruges til kommerciel formål samt at mikrobølgerne kan være skadelige for helbredet. I enkelte kommuner har borgmestre på borgernes opfordring forbudt installationen. Sagerne er rejst for retten, der har fastslået, at husejere er berettiget til at forbyde elselskabet, ENEDIS, at installere målerne indendørs, hvorimod selskabet frit kan foretage installationen uden på huset.
(Ref.: L’Indépendant af 13/9)

Åbning af vejen mellem Thuir og Millas:
Den 14. december skete en tragisk ulykke ved Millas, der kostede 6 børn livet, da en skolebus blev påkørt af et lokaltog på linjen Perpignan- Villefranche. Siden har både vejen og toglinjen været lukket for at tillade eksperterne at undersøge uheldet til bunds og tillade retten at finde den eventuelle ansvarlige. Lukningerne medfører en besværlig omkørsel af bilisterne gennem selve Millas samt en frygt for at toglinjen lukkes endeligt af økonomiske grunde. Behandlingen af retssagen har imidlertid lange udsigter, men retten har alligevel efter pres fra brugerne, præfekten og departementet tilladt åbningen af vejen, idet særlige foranstaltninger er lavet ved jernbaneoverskæringen for at sikre eventuelle tekniske beviser.

Togforbindelsen er imidlertid stadig lukket men de franske statsbaner har forsikret at linjen ikke påtænkes lukket for evigt!
(Ref.: L’Indépendant af 22 og 25/8)

Vinhøsten:
Vinhøsten startede omkring 20/8, et par uger senere i år end sidst på grund af tørken. I regionen forventes en middelgod høst – bedre end sidste år. Foråret gav en passende mængde regn men storme i juli ødelagde mange marker i nabodepartementerne. Sommerens stærke varme medførte en rigtig god modning men desværre også gode vilkår for svampesygdomme, især hvor vinen dyrkes biologisk. Alt i alt forventes dog en produktion af vine af en super kvalitet.

På landsplan tror man på en samlet vinproduktion på mellem 21 og 25 % større end i 2017, som var den mindste produktion siden 1945.
(Ref.: L’Indépendant af 25 og 29/8)

En skole for vinkypere:
Lokale kræfter, støttet økonomisk af departementet, projekterer at åbne en skole for vinkypere og ønologer. Uddannelsen skal finde sted dels i Banyuls-sur-Mer på Mas Reig og dels i Thuir i ”les Caves Byrrh”. Den diplomgivende uddannelse skal også fremme kendskabet til og udbredelsen af vore lokale vine. Ifølge projektet skal skolen kunne åbnes i efteråret 2020.
(Ref.: L’accent Catalan SEP-OCT 2018)

La Jonquera:
Det kæmpestore outlet og handelscenter ”Gran Jonquera” vil fordoble sit areal. Det åbnede i maj 2013 med 12.000 m2 indeholdende et hypermarked, et antal outletforretninger og forskellige restauranter, bl.a. en kæmpe buffetrestaurant, der kan huse 800 gæster. Cataloniens Generalitat har nu godkendt, at selve centret udvides til 21.000 m2, hvortil kommer en udvidelse af den underjordiske P-plads og nye parkeringsområder. Byggeriet påregnes påbegyndt inden årets udgang.
(Ref.: L’Indépendant af 18/5)

Sundhed:
Ugebladet ”Le Point” giver hvert år Frankrigs offentlige og private hospitaler karakter for deres præstationer indenfor specifikke områder. Perpignans private klinikker klarer sig flot i toppen af klassementet på adskillige områder. Saint Pierre er for eksempel nr. 3 af 347, hvad angår behandling af blodprop i hjertet og og nr. 18 af 361 for kirurgi af vener og årer. Médipole er blandt de allerbedste hvad angår behandling f at prostata- og blære kræft og nr. 7 af 469 hvad angår lungesygdomme. Generelt er Médipole-St. Roch nr. 23 og St. Pierre nr. 34 blandt landets klinikker.
(Ref.: L’Indépendant af 30/8)

Konservatoriet:
Den åbne plads bag konservatoriet er udformet med brede trin som et auditorium med en åben scene i bunden på 270 m2 og 230 siddepladser. Pladsen, der har fået navnet Agora Isaac Albeniz efter en berømt catalansk pianist og komponist (Agora er latin for plads) er netop indviet af byens borgmester ved en koncertoptræden af konservatoriets elever.
(Ref.: L’Indépendant af 19/9)

Færre trafikdræbte:
Som bekendt er hastigheden på tosporede landeveje uden midt-adskillelse nedsat til 80 km/t siden den 1/7. Men allerede i maj måned var der færre trafikdræbte på de franske veje. Faldet på 8,43 % i forhold til maj 2017 blev bekræftet med et fald på 9,3 % i juni. I juli, den første måned efter nedsættelsen af hastighedsbegrænsningen døde 324 mennesker på vejene, et fald på 5,5 % i forhold til juli 2017. Det er selvfølgeligt for tidligt at sige i hvor høj grad, den nye hastighedsbegrænsning spiller ind på resultaterne.

Blandt de 324 dræbte er der 97 motorcyklister og 29 cyklister, de værste tal i de sidste 5 år for disse trafikanter.
(Ref.: L’Indépendant af 11/8)

Sygefravær;
Fravær fra arbejdet på grund af sygdom er større end nogensinde før i Frankrig. Gennemsnitstallet for ansatte i det private er 17,2 dages fravær årligt. Fraværet er ikke unaturligt markant større for kvinder end for mænd, men tallet varierer også fra region til region. Størst er fraværet på Korsika, men vores egen region, Occitanie, følger lige efter. Der synes at være en sammenhæng mellem regionernes arbejdsløshedstal og sygefraværet.
(Ref.: L’Indépendant af 7/9)

Kildeskat:
Udskydelsen af den franske kildeskat har været ønsket af mange politikere og af arbejdsgiverorganisationer. Men regeringen har nu endelig slået helt fast, at kildeskatten indføres fra 1/1 2019. Hermed basta!
(Ref.: L’Indépendant af 5/9)

Skisæsonen:
Sommeren er knap overstået, førend skisportsstederne forbereder den nye skisæson. Les Angles bliver den første station, der åbner fredag den 30/11 medens Font-Romeu, Pyrénées 2000, Formiguères og Cambre d’Aze alle følger efter den 1/12. Målet er at være klar til at modtage de mange cataloniere, der traditionelt fejrer Purissima festen den 8 og 9/12 på sneen. Skulle sneen ikke helt være til stede stoler man på, at snekanonerne sikrer, at åbningen kan gennemføres.
(Ref.: L’Indépendant af 26/9)

Overskud for sygesikringen:
For første gang i mange år regner statsbudgettet med et overskud for ”la Sécurité Sociale”, dvs. kombinationen af socialvæsnet og sygesikringen. Man håber på et overskud på 800 mio. Euros begrundet især på besparelser på pensioner og familietilskud.
(Ref.: L’Indépendant af 26/9)

Cognac:
 For fjerde år i træk har eksporten af cognac slået sin egen rekord. Mellem august 2017 og august 2018 er der eksporteret 205,9 mio. flasker svarende til 98 % af produktionen. Eksporten har en værdi på 3,2 mia. Euros svarende til næsten en fjerdedel af den Frankrigs samlede vin og spiritus eksport. Den største stigning i eksporten er sket i fjernøsten, især Kina, men USA forbliver dog stadigvæk den største aftager af cognac.
(Ref.: L’Indépendant af 16/8)

Ulven kommer!:
Ulvens udbredelse i Frankrig sker lidt hurtigere end beregnet. Efter at have været totalt udryddet i mange år er den vendt tilbage i 90’erne via de italienske alper. Man regner i dag med at ca. 430 ulve findes i landet, flest i alperne men også enkelte i Cevennerne. I juni i år er ulven mistænkt for flere angreb på fåreflok i departementet Tarn og 5/7 blev den fotograferet i den nordlige del af vores nabodepartement, Herault
(Ref.: L’Indépendant af 8/8)

Øl:
Mikrobryggerierne breder sig i departementet. For 10 år siden fandtes der her kun to bryggerier men i dag kan man vælge blandt produkter fra i hvert fald 14 mindre bryggerier. I flæng kan nævnes blandt flere: Glædens kunst (L’art de la joie) i Vingrau,, La Canya i Arles-sur-Tech, Hold Kæft (La Ferme ta Geule) i Millas, Bjørneøllet (La Bière d’Ours) i Prats-de-Mollo brygget af 2 englændere og Vagabonden fra St. Paul-de-Fenouillet.

En af de ældste bryggerier, Cap d’Ona i Argelés-sur-Mer, som vi engang besøgte, har i øvrigt netop opnået 9 medaljer ved den internationale konkurrence World Beer Award 2018.
(Ref.: La Semaine nr. 1142 og 1156)

Skolernes ferie:
Skoleferiernes start og slut-tidspunkter giver altid anledning til større eller mindre trafikkaos til og fra de mest søgte ferieområder. Frankrig er derfor ligesom Tyskland opdelt i feriezoner, zone A, B og C. Vores område hører til i Zone C sammen med Paris. Det kommende skoleår startede for alle zoner den 3/9.

Den første ferieperiode i forbindelse med Allehelgensdag (la Toussaint) er også fælles for alle zoner fra 20/10 til 4/11. Så kommer juleferien, der også er fælles for alle zoner fra fra 22/12 til 6/1. Vinterferien og Forårsferien er derimod differentieret i de 3 zoner. Zone C har vinterferie fra 23/2 til 10/3 og forårsferie fra 20/4 til 5/5.

Sidste skoledag for alle er så lørdag den 6/7 2019.
(Ref.: La Semaine nr. 1155)