RAPPEL! Møde den 7. marts i Perpignan

Kære medlemmer, kære venner.
Vi går ud fra som givet, at I alle har modtaget invitationen til samværet den 7. marts kl. 11.30 på restaurant le Grain de Folie i Perpignan.

Vi ved godt, at tilmeldingsfristen først er den 17. februar, og at det er tidligt at rykke for svar, men forklaringen er den enkle, at vort nye mødested er en restaurant med blot ét rum og plads til 25-30 personer, hvilket selvfølgelig udelukker andre gæster end os, hvorfor stedet kun kan anvendes, hvis vi møder mindst 22-24 personer.

I skrivende stund er vi 16 deltagere, så vi håber på yderligere nogle tilmeldinger for at føle os sikre.
Selve info-mødet forventes incl. spørgsmål at vare ca. 45-60 min. og vil således være ret koncentreret. Hanne tager sig af ”bolig”, Nils af ”død og begravelse” og jeg af sygesikring. Vi vil gøre det så godt, vi kan, selvom der vil være spørgsmål, vi ikke kan svare på her og nu.

Eventuelle planer om senere at flytte til Danmark bør ikke være en hindring for her og nu info om ”den tredje alder”.
Så, kære venner, tilmeld snarest og inden den 17. februar.
Bedste hilsner
Paulli