Medlemsnyt Nr.1 – Februar 2019

Siden sidst:
Det traditionelle julemøde samlede 25 deltagere, heraf 6 fra NIMROS, til et hyggeligt frokostarrangement i den lyse og intime restaurant ”Grain de Folie”. Maden var dejlig. Paulli læste juleevangeliet og der blev også sunget et par julesalmer, så traditionen blev holdt i hævd. Alt i alt, en rigtig hyggelig komsammen.

Kommende arrangementer:
Den 7. marts mødes vi igen i ”Grain de Folie” og igen til et godt frokostarrangement, men denne gang med lidt mere alvorlige emner end nisser og julefryd. Vi skal høre om de franske forhold for ældrepleje og begravelsesskikke og prøve på at overføre det til, hvad vi selv kan forvente i disse situationer.

Generalforsamlingen planlægges afholdt som sædvanligt onsdagen før Påsken, altså den 17. april. Ligesom sidste år bliver det holdt på Villa Duflot, der tilbyder rigtig gode faciliteter, og med en efterfølgende frokost. Indbydelsen og tilmeldinger kommer på hjemmesiden.

Kontingent:
Det er tid for alle til at indbetale årets kontingent, der er uændret i forhold til de sidste mange år, altså 40 € eller 300 kr. for et parmedlemskab og 25 € eller 185 kr. for et enkelt medlem. Se på hjemmesiden under punktet medlemskab, hvorledes indbetalingen kan ske og husk at anføre navn og gerne medlemsnr. på indbetalingen.

Konsulater:
Da det danske konsulat i Perpignan lukkede i forbindelse med at vores støtte gennem mange år, konsul Laban de Noëll, lod sig pensionere, ærgrerede det os lidt, at vi blev henvist til at skulle bruge konsulatet i Toulouse i stedet for det i Montpellier, som dog var noget nærmere og nemmere at nå til. Men for ganske nyligt lukkede det danske konsulat i Montpellier også. De 3 nærmeste konsulater er således nu dem i Toulouse, Barcelona og Marseille og det glæder foreningen, at vi har fået en udmærket forbindelse til konsul Jérôme de Bardies-Montfa i Toulouse.

Lufthavne:
Girona mistede rigtig mange passagerer, da Ryanair flyttede de fleste af sine ruter fra Girona til Barcelona. Heldigvis blev ruten til Billund bevaret. Men nu går det igen fremad for lufthavnen, der i 2018 nåede lidt over 2 millioner passagerer. Ganske vist er tallet meget langt væk fra de over 50 millioner, der passerede gennem El Prat-lufthavnen i Barcelona, men tallet viser alligevel en stigning på 6,1 % i forhold til 2017.
(Ref: L’Indépendant ad 16/1)

I Toulouse har Air France for nyligt åbnet en ny rute direkte til København med priser fra 146 til 227 €. I vintersæsonen er der dog kun få afgange. Nærmere oplysninger kan søges hos Air France.

I Perpignan går det også godt for lufthavnen, hvor passagertallet i 2018 nåede en lille halv million. Der investeres stadig kraftigt i lufthavnen. Holdepladsen til flyene bliver renoveret i anden halvdel af 2019 til en anslået pris af 7,5 mio. €. En ny ”kaserne” til brand- og redningstjenesten bliver opført i første halvdel af 2019 og renoveringen af passagerbygningen blev afsluttet i slutningen af 2018.
(Ref.: La Semaine nr. 1168)

Elektriske busser:
Busser med kun elektriske motorer forsøges for tiden i Perpignan. I dag findes allerede 17 busser i byen med hybridmotorer. Busser, der anskaffes i takt med udfasningen af de udslidte busser. Men på sigt ville man gerne anskaffe busser med 100 % elektriske motorer. Problemet er, at batterierne i dag kun kan klare ¾ af en dags kørsel og det tager 8 timer at genoplade disse.
(Ref.: La Semaine nr. 1175)

Nyt fængsel:
Opførelsen af et fængsel nr. 2 i Perpignan er kommet et godt skridt videre, idet et terræn ved Mas de la Garrigue i Rivesaltes, som udfylder alle ønskede kriterier er udpeget og godkendt. Det nye fængsel får plads til 500 indsatte, påregnes at koste ca. 100 mio. €, medfører 250 nye arbejdspladser og planlægges indviet omkring 2023.
(L’Indépendant af 27/1)

Le Palmarium:
Den markante bygning i Perpignan ved Place Arago og Justitspalæet, der tidligere bl.a. husede turistkontoret skal i fremtiden huse en restaurant Hippopotamus i stedet for Burgerrestauranten Quick. Quick og Hippopotamus er 2 kæder med samme ejerkreds, men koncepten for Hippopotamus svarer mere til traditionelle ”brasserier” af en noget højere standard. Den nye restaurant forventes at kunne åbne inden sommersæsonen.
(Ref.: L’Indépendant af 24/1)

En biograf i Canet:
Bystyret i Canet-en-Roussillon har længe ønsket det, men nu sker det! En af de mange natklubber i Canet-Plage, ”Le Mex” er lukket og erstattes nu af en nyopført biografbygning med 3 sale og 299 stole. På sigt håber investorerne at kunne udvide med en fjerde sal og derved opnå 500 pladser. Bygningen skal også huse en ”Créperie” i stueetagen og en pub med en stor terrasse på 1. sal. Canet har tidligere haft en mindre biograf, som lukkede for 10 år siden.
(Ref.: L’Indépendant af 3/2)

Gasledningen til Spanien:
Den projekterede gasledning mellem Frankrig og Spanien, der skulle løbe igennem departementet bliver ikke til noget, idet både en EU-kommission og de to landes interne kommissioner ikke finder projektet tilstrækkelig velfunderet. Ledningen skulle have haft en længde på 227 km, hvoraf de 120 km. var i Frankrig og koste i alt 442 mio. €. Projektet havde mødt en kraftig modstand i departementet og aflysningen har vakt glæde i de berørte kommuner.
(Ref.: La Semaine nr. 1175)

Temaparken ved Chateau-Roussillion:
Også det projekt er blevet aflyst. Parken, der var planlagt på 14 hektarer landbrugsjord tæt på udgravningen af de romerske ruiner ved Ruscino, skulle have givet plads til en eksklusiv campingplads til 500 gæster og en turistattraktion med flere forskellige temaer. Perpignan finder ikke, at projektet passer ind til villakvartererne i nærheden og har derfor ikke givet den nødvendige tilladelse.
(Ref.: L’Indépendant af 15/1)

Færre trafikdræbte:
2018 er året med de færreste trafikdræbte i departementet i de sidste 10 år. Og det på trods af at det også er året med de fleste trafikuheld siden 2010. Der har været 375 anmeldte uheld i løbet af året men kun 18 personer har mistet livet, 20 færre end i 2017. 38 % af dødsfaldene er sket i eneulykker, hvor chaufføren har mistet kontrollen med sit køretøj. Og lige som de forrige år er årsagen til de fleste dødsulykker påvirkning af spiritus og/eller narkotika. Tallene kan dog endnu ikke bruges som argument for den nedsatte hastighed på vejene, der endnu ikke har varet længe nok for at være signifikant.
(Ref.: L’Indépendant af 9/2)

Et varmt år:
2018 er også blevet det varmeste år i Frankrig, siden året 1900, hvor man begyndte at registrere temperaturerne. Gennemsnits temperaturen for hele året nåede næsten 14 grader, 1,4 grader over gennemsnittet af referenceårene mellem 1981 og 2010. Det er tilmed 1,2 grader over det hidtil varmeste år i 2014. Det blev også til varmerekorder i departementet, som opnåede en gennemsnits temperatur for hele året på 17 grader. På trods af en ellers tilfredsstillende regnmængde er grundvandsstanden stadig alt for lav, hvorfor departementet stadig er erklæret tørkeramt med begrænsninger i vandforbruget til følge.
(La Semaine nr. 1171)

Tobakspriser i Andorra:
Andorra har vedtaget en lov, hvorefter cigaretter ikke længere må sælges til priser på mindre end 35 % end de gældende i Frankrig og Spanien. Man håber derved, i nogen grad at mindske tobakssmuglerierne til især Frankrig. Meget lave tobakspriser har været et udbredt salgsargument i de andorranske forretninger for at tiltrække kunder og altså også smuglere. Andorra vil også forstærke sine toldkontroller ved grænsepassagerne
Ref.: L’Indépendant af 19/2)

Nyt hotel i Prades:
Pradotel, avenue du Festival, er blevet solgt til kæden Best Western, der er i gang med at renovere og ændre hotellet til et firestjernet hotel. Arbejdet hermed startede ved årsskiftet og man håber at kunne åbne dele af det fornyede hotel til Påsken. Møblementet kommer delvis fra Norge og holdes i øvrigt i skandinavisk stil. De gamle badekar erstattes af moderne brusekabiner. Alle værelser får en balkon, adskillige med udsigt til Canigou. Færdiggørelsen og den egentlige indvielse forventes i maj.
(Ref.: L’Indépendant af 23/1)

Pont Joffre i Perpignan:
Broen, der engang var Perpignans vigtigste forbindelse mellem byens to dele, viser tydelige alderdomstegn. Betonen smuldrer, jernstrukturen er delvis synlig og ruster og rækværkerne overholder ikke de gældende normer. Broen skal derfor sikres og nyindrettes. Arbejdet vil pågå i en første fase fra 3/4 til 28/6, hvor den ene sides fortove, rækværk og belysning fornys, medens den anden side klares i en anden fase fra 1/7 til 27/9. Arbejdet forventes at koste 1,2 mio. € og der indrettes 2 cykelstier, en central busbane og to almindelige kørebaner i hver sin retning.
(Ref.: La Semaine nr. 1176)

Museet i Ceret:
Arbejdet med udvidelsen af Cerets museum for moderne kunst skrider godt frem. De nødvendige nedrivninger af de tilstødende bygninger er iværksat og forventes afsluttet den 10/3. Herefter kommer en periode med arkæologiske undersøgelser, hvorefter den egentlige udbygning af museet kan påbegyndes
(Ref.: L’Indépendant af 15/2)

Den blå krabbe:
Der er tale om et invasivt krebsdyr, der stammer fra Amerikas Atlanterhavskyster, hvor den findes lige fra Canada til Argentina. Der drives der et intenst fiskeri på den velsmagende krabbe, der kendes på sine blålige ben og kløer. Den vejer op til 500 gram og er altædende. Den har bredt sig i den vestlige del af Middelhavet siden slutningen af 1950’erne, hvor den især fandtes i udmundingen af den spanske Ebro flod. Siden 2017 er den også observeret ved Argelès og i lagunerne bag Canet og Leucate. Pas på! Krabben er angrebslysten og kløerne tager hårdt fat.
(Ref.: L’Indépendant af 26/11)

Salg af nye biler:
Bilforhandlerne i departementet har store smil på og gnider sig i hænderne for 2018 var et rigtigt godt år for bilsalget. Hele 15.933 fabriksnye biler blev indregistreret i løbet af året svarende til imponerende 53 stk. om dagen. Medvirkende til årets store salg er regeringens tilskud til udskiftning af ældre forurenende biler (prime de conversion).
Præmiens størrelse afhænger af ejerens indkomst og af den gamle bils type og alder samt af hvilken type bil man skifter til. Størst tilskud op til 5.000 € opnås af de, der slet ikke har betalt skat året før (en meget stor del af befolkningen), og som skiller sig af med en dieselbil fra før 2006 eller en benzinbil fra før 1997 for at skifte til en elbil. Men selv folk med en noget større indkomst som skifter til biler med kun lidt CO2 udledning kan opnå et mindre tilskud. Betingelserne kan ses på en af regeringens hjemmesider efter et internetopslag ”prime à la conversion”
(Ref.: L’Indépendant af 29/1)

Justitspalæet:
Det flotte domhus ved Place Arago med de græske kolonnader i indgangspartiet har længe trængt til en modernisering og udvidelse. I de sidste 15 år har forskellige projekter været undersøgt og forkastet, bl.a. et nybyggeri overfor den nye banegård, der var lige ved at blive vedtaget. Men nu har justitsministeriet ikke bare godkendt men også budgetteret med en udvidelse i form af en tilbygning, der bliver opført på en del af den tilstødende parkeringsplads. Det er bystyrets forslag, der gennemføres, idet byen ønsker at bevare justitspalæet i byens centrum. Ministeriet har sat 50 mio. af til projektet fordelt på årene 2018/2022 og byggeriet påregnes at kunne påbegyndes omkring årsskiftet 2021-22.
/Ref.: L’Indépendant af 23/2)

Slut med sommertid?:
Som bekendt har EU foreslået medlemslandene at undlade at skifte fra sommertid til vintertid fra 2021 og stillet landene frit, om man så vil bevare den ene eller anden slags tid. En ikke forpligtende undersøgelse i samtlige lande har fundet sted og 93.000 personer har svaret. Over 80 % f besvarelserne i EU går ind for at bevare vintertiden frem for sommertiden – i modsætning til de franske besvarelser, hvor kun knap halvdelen af svarene går i den retning.
(Ref.: L’Indépendant af 19/2)

Værnepligt:
Frankrig overvejer at genindføre værnepligten for alle unge af begge køn. Tanken er, at alle skal indkaldes efter afslutningen af skolens tredje klasse (svarende til vores tiende klasse) og inden en evt. fortsættelse i gymnasiet eller andet videreuddannelse i to perioder af 2 uger, hvor den sidste periode anvendes til løsning af opgaver af samfundsmæssig interesse.
(Ref.: L’Indépendant af 18/1)

En ny skolelov:
Regeringen har stillet forslag til en ændring af skoleloven ved et lovprojekt kaldet ”troværdighedens skole”, Forslaget medfører en nedsættelse af den lovpligtig skolealder til 3 år. En alder, hvor de fleste børn allerede i dag starter skolen på frivillig basis. Forældrene skal ikke længere kaldes far og mor men i ligeberettigelsens hellige navn i stedet forældre 1 og forældre 2!
(Ref.: L’Indépendant af 20/2)

Templet i midtbyen:
I det gamle Perpignan på Place Rigaud findes en ældre ærværdig bygning ejet af byen, der i stueetagen huser byens første protestantiske kirke, som i Frankrig normalt kaldes et tempel. Den protestantiske menighed bruger ikke længere templet til egentlige gudstjenester med har månedlige kulturelle religiøse arrangementer. Byen vil gerne indrette hele bygningen til universitetsbibliotek for det juridiske fakultet, der er åbnet i midtbyen. Den protestantiske menighed, der også har en større kirke (tempel) i rue du Colonel d’Ormano, har sagt god for det, men en mindre del af menigheden har protesterer kraftigt herimod under henvisningen til historikken.
(Ref.: L’Indépendant af 23/2

Private sygeforsikringer:
Bor man som udlænding i Frankrig, er det som bekendt helt nødvendigt at have en privat sygeforsikring, en ”Mutuelle” for at undgå ubehagelige overraskelser i tilfælde af sygdomme. Der findes et hav af dem, som konkurrerer om kundernes gunst. Det kan være meget svært at sammenligne deres tilbud og produkter, der ofte angives som en procentdel af en offentlig tilbagebetalings norm. Men i februar i år, er deres ”organisation” blevet enige om at nytænke deres tilbud, således at de fremstår som konkrete tilbagebetalingsstørrelser. Herved vil det blive noget nemmere at sammenligne de forskellige forsikringers indhold.
(Ref. : La Semaine nr 1178)

Dali udstillinger:
Den 23. januar 1989 døde den fantastiske og fabulerende maler Salvador Dali, som var en mester i at promovere sig selv ved sin excentriske påklædning og optræden. I anledning af 30 årsdagen for hans død er åbnet to forskellige udstillinger i Perpignan. Den ene er en samling af 26 fantastiske avisfotografier af manden, der udstilles i avisen L’Indépendant’s forhal indtil den 31.marts. Den anden en anderledes udstilling af fotos, plakater og billeder, som kan ses i Couvent des Minimes indtil den 30. marts.
(Ref.: L’Indépendant af 8/1)

Udlandsdanskeres skattepligt:
Danes Worldwide har til Club Danois givet en status for det danske lovforslag om ændring af skattereglerne for udlandsdanskere. Forslaget er ikke blevet medtaget i regeringens lovprogram for 2018/2019 og synes derfor at være taget af bordet. Forslaget omhandlede bl.a. ændrede regler for hvor længe en udlandsdansker måtte være i Danmark inden den pågældende blev fuld skattepligtig. Danes Worldwide antager, at forslaget er endegyldigt trukket tilbage.
(Ref.: Club Danois nr. 78 af december 2018)