INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 17. APRIL 2019

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 17. APRIL 2019 KL. 11.00 PÅ LE MAS DES ARCADES I PERPIGNAN.

Dagsorden :
1) Valg af dirigent
2) Årsberetning v/ formanden
3) Regnskabsaflæggelse v/ kassereren. Fremlæggelse af budget samt kontingentfastsættelse
4) Indkomne forslag
5) Valg af bestyrelsesmedlem. Mazhar Kristensen er på valg og modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Anni
Hansen.
6) Valg af revisor samt revisorsuppl.
7) Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der tid til at strække benene, sludre med hinanden og få serveret en apéritif.
Kl. ca. 12.30 går vi til et veldækket bord og nyder en 3-retters menu med vine efterfulgt af kaffe.

Menu:

Forret: Le pave de saumon fumé maison et salade de choux chinois

Hovedret:
Fisk : Dos des Cabillaud a la catalane
eller
Kødret: Le tournedos de canard au Banyuls et gratin de pommes de terre

Dessert: Le mille feuilles de notre pâtissier aux fruits rouges coulis et sorbet

Kaffe

Vine: Domaine du Mas Camps rouge et blanc

 

 

Pris for deltagelse i middagen efter generalforsamlingen er 32 euro/person. Tilmelding senest den 8. april 2019 via denne formular: Tilmelding eller til vores kasserer Nils Chaillet, tlf.:+33 (0)468 290 445 eller mobil: 0603 572 907

Betaling kan ske med bankoverførsel til:
Credit Agricole:
IBAN nr. FR76 1710 6000 2617 9296 6000 075,
BIC: AGRIFRPP871.

Eller til:
Nordea, reg.nr. 2274 kontonr. 4374937451.

Betalingen kan også ske ved check (evt. sammen med kontingent) udstedt til Union Danoise på fremmødet til generalforsamlingen den 17. april. HUSK, man har kun stemmeret, hvis man har betalt kontingent for 2019 INDEN generalforsamlingens begyndelse.


Fuldmagt:

Hvis du er forhindret i at møde frem til generalforsamlingen, kan du med fuldmagt overgive et andet medlem din stemme.
Undertegnede _________________________________giver hermed fuldmagt til afstemning ved generalforsamlingen den 17. april 2019 til

____________________________________________________________

____________________________________________________________
underskrift

VEJVISER
Hvordan finder jeg Le Mas des Arcades? Adressen er: 840 Av. d’Espagne (tlf.0468 851111)
Kommer man nordfra: Le Mas des Aracades ligger på den store gennemgående avenue Narbonne-Barcelona. Man kører over broen ved indkørslen til Perpignan centrum og direkte sydpå – op ad bakken indtil vejen deler sig. Kør til højre mod Barcelona, igennem 1. rundkørsel – videre frem ad Av. d’Espagne til næste rundkørsel. Tag her 1. afkørsel og straks derefter skarpt til højre ind på hotellets P-plads. Fortsæt til højre rundt om bygningen. Der er masser af P-muligheder. Her finder man hovedindgangen til hotel/restaurant.

Kommer man sydfra ad N9. Kør mod Perpignan Centre. I rundkørslen, hvor man har Darty og Quick tager man 3. afkørsel. Straks derefter skarpt til højre og ind på Mas Arcades P-plads. Fortsæt til højre rundt om bygningen, hvor der er masser af P-pladser. Her finder man hovedindgangen til hotel/restaurant.