Medlemsnyt nr. 2 – April 2019

Siden sidst:
Den 7. marts var vi 34 medlemmer og gæster, der mødtes på ”Grain de Folie” i Perpignan for at høre om de franske forhold for ældrepleje og om forhold og krav ved dødsfald. Den hyggelige restaurant kunne kun lige huse de mange deltagere, men det gik, og maden var lige så velsmagende, som sidst vi besøgte stedet til julekomsammen. Emnerne interesserede, som de mange efterfølgende spørgsmål gav udtryk for.

Generalforsamlingen blev afholdt onsdag den 17/4. Ikke som oprindelig varslet på Villa Duflot, hvis priser var blevet forhøjet i betragtelig grad, men i stedet på Mas des Arcades i Perpignan. Stedet er et hyggeligt hotel, som også virker som bolig og plejested for seniorer, så det faldt godt i tråd med emnet fra forrige arrangement. Referatet vil kunne ses på vores hjemmeside www.union-danoise.com. Der var 35 deltagere, der fandt plads i et lyst og venligt konferencerum. Den efterfølgende middag var veltillavet og smagte godt, så vi kan sagtens finde på at benytte stedet igen.

Bestyrelsen består herefter af Hanne Martin som formand, Anni Hansen nyvalgt medlem som kasserer, Nils Chaillet som sekretær, Paulli Martin som medlem og Kaj Nielsen som suppleant.

Kommende arrangementer:
Sankthansaften den 23. juni holder vi som tidligere. Men i år bliver det på Mas Baux i Canet de Roussillon. En vingård, der stammer fra det 18. århundrede, som producerer kvalitetsvine, der i dag er blevet højt præmieret. I år sløjfer vi det helstegte lam til fordel for en helstegt pattegris. Det burde ikke blive ringere af den grund. Indbydelsen kommer senere på hjemmesiden.

Kontingent:
Generalforsamlingen besluttede, at kontingentet fastholdes uændret i det kommende år med 40 € for et parmedlemskab og 25 € for et enkelt medlem. Den afgående kasserer er ked af, at adskillige medlemmer endnu ikke har betalt for i år og opfordrer de glemsomme til at ordne forholdet, så regnskabet kan overdrages til den nye kasserer i god orden.

Sant Jordi:
Det er en af de traditionelle catalanske forårsfester, der fejres den 23. april. Sant Jordi (Sct. Georg, som vi kender fra spejderbevægelsens Sct. Georgs Gilder) var en kristen romersk soldat, der blev martyriseret omkring år 303, da han ikke ville frasige sig sin tro. Legenden siger, at en drage terroriserede en by, som hvert år måtte ofre et lam og en jomfru for at berolige dragen. Et år var det kongens datter, der stod for tur, men Sct. Georg befriede hende på mirakuløs vis og dræbte den frygtelige drage fra hvis blod sprang røde roser ud. Han blev Cataloniens skytshelgen i 1456 og ved slutningen af det 19. århundrede blev Sant Jordi et symbol for Cataloniens frihedskamp. Hans navnedag, den 23. april, blev hægtet sammen med den fra det 15. århundrede traditionelle rosenfest. I 1926 blev Bogens Dag yderligere hægtet på datoen. En dag, der oprindeligt var en mindedag for Cervantes død.
Ifølge traditionen giver herrerne derfor en rose til deres elskede den 23. april og modtager til gengæld en bog (gerne romantisk) fra samme.
(Ref.: La Semaine nr. 1186)

Ejendomssalg:
Det går godt for ejendomsmæglerne i departementet. Der er blevet solgt flere huse og lejligheder sidste år end sket de sidste 10 år og priserne følger med og viser en svag stigning siden markedet bundede i 2014. Ældre huse solgtes sidste år til en gennemsnitspris i P.O. på 172.000 € En gennemsnitspris, der varierer fra omkring 250.000 for kystnære ejendomme over 164.000 i Perpignan til 105.000 i baglandet. Lejligheder viser samme tendens med en kvadratmeterpris, der varierer fra 3.730 € i Collioure til 1.180 € i Amélie-les-Bains.
Den typiske køber er en pensionist på over 60 år, der i forvejen er bosiddende i departementet. Huskøberne ønsker fortrinsvis en bolig på 4 værelser, medens de fleste solgte lejligheder er på 2 og 3 værelser.
(Ref.: L’Indépendant af 20/4)

Røde hunde:
Tilfælde af sygdommen er firdoblet i verdenen i årets første kvartal meddeler WHO. Der findes ingen specifik behandlingen af den smitsomme virussygdom, men de fleste helbredes i løbet af 2 til 3 ugers pleje. Den større udbredelse skyldes, at flere og flere undlader at blive vaccineret. Her i regionen er anmeldt 65 tilfælde af sygdommen siden årets begyndelse, hvoraf de 14 er hospitaliseret.
(Ref.: L’Indépendant af 16/4 og La Semaine nr. 1181)

De gule veste og soluret:
Bevægelsen ”Les Gilets Jaunes” har indledningsvis fået stor støtte i den franske befolkning, som har set med milde øjne på lørdagsdemonstrationerne, der har fundet sted siden begyndelsen af november 2018. Men i takt med at bevægelsen er blevet mere radikaliseret og voldelig, er støtten blevet mindre udpræget. Forretningshavende har lidt under svigtende julesalg og udsalg. Transportsektoren har haft vanskeligt med at forsyne forretninger og erhvervslivet, og på det sidste har hærværk i de større byer været ret fremherskende. Lokalt har vi oplevet, at det store solur, Europas største, er blevet så vandaliseret af ildebrand og overmaling, at man har været nødt til at nedtage det. Kunstværket, der kostede Perpignan-Méditerranée knap 300.000 €, har altid været omdiskuteret. Men kunst er det jo, og den første vurdering for at nedtage det, reparere det og genopsætte det lyder på knap 250.000 €! Men sagen er stadig under udvikling.
(Ref.: L’Indépendant af 13 og 29/3 samt 4/4)

Trafikradarer:
De faste radarer langs landevejene har været et yndet mål for de gule veste og rigtig mange i hele Frankrig er blevet i bedste fald overmalede men ofte fuldstændigt ødelagte. Det efterlader en dyr regning til staten, idet udskiftningen af et enkelt udstyr koster mellem 60.000 og helt op til 200.000 € for de mest sofistikerede. Hertil kommer, at det vil tage godt 6 måneder inden systemet igen er virksomt med en tilsvarende mangel på indtægter. Her i departementet findes i alt 27 faste radarer langs vejene udenfor Perpignan. Per 1. april var kun 9 af disse virksomme.
I 2018 havde de 27 radarer ”flashet” 136.180 trafikanter, der har måttet betale en bøde på gennemsnitligt 45 €, altså en indtægt til staten på mere end 6 mio.€!
(Ref.: L’Indépendant af 26/3 og La Semaine nr. 1180)

Argelès-sur-Mer:
På kommunens strande var installeret 10 brusere i forbindelse med strandvagternes tårne. Byens borgmester har nu besluttet at nedtage alle bruserne, som et led i bedre miljøforanstaltninger og for at forbedre departementets grundvandsspejl. Bl.a. peger borgmesteren på, at vandstanden i floden Tech allerede i dag er på niveau med det målt i juli sidste år. Nedlæggelsen af disse brusere vil medføre en årlig besparelse på mellem 8 og 10 millioner liter vand. Man bevarer dog vandhaner ved vagttårnene til drikkevandet.
(Ref.: L’Indépendant af 10/4)

Sommerhytter i Perpignan:
De sidste par år har vi set midlertidige konstruktioner a la strandrestauranter opstå ved juletid flere steder i Perpignan med snemænd, rensdyr og andet julepynt. Tilsvarende installationer – dog uden snemænd – vil man nu prøve at opstille i den kommende sommersæson for at tilføre byens centrum ekstra liv og fest. Der kommer i hvert fald en hytte på Place de la République fra begyndelsen af juni og formentlig også en anden på Place Gambetta ved domkirken. Cafe de la Poste ved Castillet overvejer ligeledes muligheden.
(Ref.: L’Indépendant af 19/4)

Skisportsstederne:
Vinterferien bød på både masser af sol og sne i bjergene. Den bedst mulig cocktail for de catalanske skisportssteder. Sæsonen har generelt været en succes for de fleste stationer. Font-Romeu har haft 6 % flere besøgende end året før. Les Angles havde 10 % flere besøgende i vinterferien end sidst, hvilket kompenserede for en ret sløj sæsonstart. Cambre d’Aze åbnede først den 12. januar på grund af manglen på sne men opnår alligevel et næsten lige så stort besøgstal som året før, der var et rekordår. Porté-Puymorens har opnået den bedste omsætning siden 2014 og Formiguères har klaret sig allerbedst med 14 % flere besøgende. Til gengæld kendetegnes sæsonen som katastrofal for den lille familiestation La Quillane, der ligger lidt lavere og som har manglet sne, da de ret høje temperaturer i februar ikke tillod fremstillingen af kunst sne i tilstrækkelig mængde
(Ref.: L’Indépendant af 11/3 og 24/3)

Cap Bear:
Det markante fyrtårn på Cap Bear mellem Port-Vendres og Banyuls-sur-Mer huser en målestation for vejr og vind. Fyret er stadigvæk i brug og vejleder skibstrafikken. Installationen, der stammer fra begyndelsen af det sidste århundrede, er klassificeret som historisk monument og beundres af de mange vandrere, der følger strandstien langs klippekysten. Fyret rejser sig 79 meter over havet og dets blink kan ses 30 sømil væk på klare nætter. Det er bygget af tilhugget granit- og marmor kvadrer og påtænkes åbnet for besøg af publikum. Men inden en åbning kan ske skal der dog etableres visse faciliteter, da der i dag ikke er tilsluttet hverken vand elle afløb, ligesom tilkørselsforholdene skal forbedres. Arbejdet hermed påbegyndes i oktober i år med en åbning af stedet for øje i sommeren 2020.
(Ref.: L’Indépendant af 9/4)

Det Røde Tog:
Turisttoget, Det Røde Tog, som siden 2002 forbinder Rivesaltes med Axat, åbnede sin sæson den 4. april. For hvert år benyttes det af flere og flere turister. Sidste år var det over 21.000 mennesker, der udover de smukke landskaber i Fenouillèdes og Katharlandet nød godt af de underholdninger, der tilbydes på visse ture og ved forskellige stop undervejs. Toget kører hver onsdag og søndag i sæsonen.
(Ref.: L’Indépendant af 27/3 og La Semaine nr. 1184)

Les allées Maillols:
Adgangen til den brede rambla i Perpignan, der fører fra biografen Castillet til Palais des Congrès, er ved at blive forskønnet. Arbejdet med det skal være færdig den 7. juni inden et nyt arbejde med renoveringen af begravede rørledninger iværksættes på place du Colonel Cayrol mellem 11. juni og 31. juli. Pladsen får flere træer og beplantninger og belysningen bliver forbedret. Der kommer nye bænke i granit og en lille fontæne. Arbejdet er budgetteret til 1.112.000 € og påregnes ikke at genere trafikken.
(Ref.: L’Indépendant af 10/4)

Elpriserne:
Frankrig har en energikommission, der er rådgivende for priserne på bl.a. el og gas. Kommissionen havde allerede sidste efterår foreslået, at priserne på el skulle stige men regeringen fulgte ikke rådet, henset til vinterperiodens generelle fredning af de dårlige betalere af lejere af lejligheder og måske også for ikke at give yderligere næring til de gule vestes bevægelse. Men nu er fredningsperioden overstået og regeringen har godkendt en forhøjelse af taksterne på elmarkedet på 1,9 %, der bliver iværksat fra den 1. juni. Forbrugernes organisation har protesteret.
(Ref.: LIndépendant af 3/4)

Jernbanebroen ved Paulilles:
Det omfattende arbejde med forbedringen af landevejen mellem Port-Vendres og Banyuls-sur Mer skrider godt frem. Man har netop etableret en ny jernbanebro over vejen ved Paulilles, der tillader en bredere åbning for landevejen. Broen blev støbt ved siden af jernbanelinjen og skubbet på plads i et hul gravet i jernbanedæmningen. Nu er man i gang med at retablere jernbanetrafikken. I oktober begynder man så at flytte vejen under den nye bro, der først påregnes at blive åbnet for biltrafikken i juni 2020. Et par sving på vejen vil samtidig blive rettet ud, alt sammen til en pris af omkring 12 mio. €. Broen alene har kostet de 5,3 millioner.
(Ref.: L’Indépendant af 15/4)

Flypriser i Frankrig:
Trafikministeriet har offentliggjort sin trafikplan frem til 2025. De fremgår heraf, at man ønsker at gøre det franske flytransport mere konkurrencedygtig i forhold til lowcost selskaberne. Flytrafikken skal være billigere, mere økologisk og medvirke til at binde Frankrig bedre sammen. Man beder derfor de franske flyselskaber om at reducere deres priser og vil til gengæld reducere lufthavnstaksterne, der i dag udgør næsten 50 % af billetprisen.
(Ref.: L’Indépendant af 9/3)

Hovedlandevejen RN 116:
Efter at man opgav at udbygge hovedlandevejen til Andorra til 2 x 2 spor mellem Ille-sur-Tet og Prades, har man siden begyndelsen af 2018 undersøgt, hvorledes trafikken på den meget trafikerede vej kan sikres og forbedres. De foreløbige planer omfatter en underføringen af vejen under jernbanen ved Bouleternère, en tilsvarende underføring ved vejkrydset ved Vinça, en omfartsvej ved Marquixanes, en sikring af krydset med vejen fra Eus til Los Masos og sikring af gennemkørslen af landsbyerne Ria-Sirach, Villefranche og Saillagouse. Planen indeholder ingen datoer for arbejdets iværksættelse og heller ingen planer for finansieringen. Men det er da altid noget, at man erkender et behov!
(Ref.: L’Indépendant af 7/3)

Telemedicin:
Den første boks for telemedicin er blevet installeret i apoteket ”La Poudrière” i Perpignan. Boksen er den første af sin art i Frankrig og fremstillet af firmaet Pharma Express. Boksen skal på sigt medvirke til at afhjælpe lægemanglen i de ydre områder samt den lange ventetid hos visse specialister. Patienten sætter sig ved en skærm, indtaster sit sundhedsnummer og ønske om konsultationen. Efter forbindelse med lægen kan patienten efter henvisning bruge udstyr til at måle sit blodtryk, puls og temperatur ligesom der er forskellige andet udstyr til rådighed som stetoskop, dermatoskop og andet. Efter endt konsultation bliver en recept udskrevet og egen læge informeret. To andre bokse er på vej i et apotek i Canet og på rådhuset i Barcares. To andre overvejes indsat i Tautavel og i Fitou.
(Ref.: La Semaine nr. 1179)

Fnac:
Besøger man Galeries Lafayette i Perpignan kan man ikke undgå at støde på byggerod i stueetagen. Det er Fnac, der som planlagt er ved at indrette sine nye salgslokaler i galleriets underetager og på 140 m2 af stueetagen. Ombygningen påregnes færdig midt i juni, hvorefter Fnac kan indrette sig og åbne i de nye lokaliteter i september. Hvem der skal overtage de gamle lokaler på Place Catalogne står endnu åbent.
(Ref.: L’Indépendant af 22/3)

Søredningstjeneste:
Departementets søredningstjeneste har 5 stationer, Cerbère, Port-Vendres, Saint-Cyprien, Canet og Le Barcarés samt et trænings- og uddannelsessted i Le Barcarès. Der er i alt 372 personer tilknyttet – alle frivillige, medens skibe, redningsflåder og udstyr stilles til rådighed af staten. Den kraftige blæst og Middelhavets lunefuldhed giver anledning til mange uheld langs den catalanske kyst. I 2018 har søredningstjenesten således været indsat 166 gange og bistået 173 personer. Lidt færre end det foregående år. Tidligere kom de fleste frivillige fra fiskeerhvervet, men i takt med nedgangen i erhvervet, kniber det mere og mere med fornyelsen af personellet. Man søger derfor at finde nye emner til tjenesten blandt lystsejlere og ved kampagner i sejlerskolerne.
(Ref.: L’Indépendant af 9/3)

Golf i Saint-Cyprien:
Golfanlægget i Saint Cyprien stammer fra 1976 og selv om banen med de 27 huller til stadighed bliver vedligeholdt og fornyet trænger de øvrige faciliteter efterhånden til en foryngelseskur. Det nuværende 4-stjernede hotel, der er tilknyttet anlægget, vil derfor blive erstattet af et nyt hotelkompleks – ligeledes med 4 stjerner, som skal indeholde 39 værelser med bad og tekøkken. Hertil kommer en ny bygning med 38 luksuslejligheder, der vil kunne købes eller leases. Ejerne vil kunne udnytte alle anlæggets faciliteter, restaurant, svømmebad, fitnesssale og selvfølgeligt også golfbutikken. Nedrivningen af det gamle hotel er begyndt og hele projektet ventes at kunne tages i brug efter 18 måneders arbejde.
(Ref.: L’Indépendant af 26/2)

Et bureau for det catalanske sprog:
Det baskiske sprog, det bretonske og det occitanske har alle deres organ for bevarelse og promovering af deres særlige sprog og kultur. Nu er det lykkedes regionen sammen med departementet at få staten til at godkende et lignede organ for det catalanske sprog. Det har knebet med at få forståelse fra staten til en sådan promovering. Frankrig har fra gammel tid altid søgt at undertrykke lokale tiltag, der kan modvirke landets enhed! Men nu er det sket. Staten har ikke bare godkendt men også økonomisk støttet skabelsen af bureauet. Organet forventes at fremme ikke kun sproget, men også den særlige catalanske kultur. Det vil også kunne blive et økonomisk værktøj i samarbejdet mellem de to regioner i Catalonien.
(Ref.: L’Indépendant af 30/3)

Forårsrengøring af Têt:
Det tilkommer alle grundejere at vedligeholde floder og vandløbs omgivelser for at sikre disses frie gennemløb. Perpignan her i dette forår været i gang med et rigtig stort arbejde ikke kun langs bredderne men også i selve flodlejet. Gravemaskiner har været i gang for at skabe bedre gennemløbsmuligheder og undgå erosion af især venstre flodbred. Kantbevoksningen er blevet reduceret og døde træer og beplantning fjernet, for at disse ikke medvirker til kunstige opdæmninger og uønskede oversvømmelser. Endelig har man fjernet 1,4 tons affald af alle arter, så floden igen kan blive en fryd for øjet.
(Ref.: L’Indépendant af 16/3)

Fauvismens vej:
Collioure er arnestedet for den bevægelse i malekunsten, som hyldede de rene farver og hvis fremtrædende figurer er Matisse og Derain. Collioure med dets lys blev malernes by lige som Skagen blev det i Danmark. ”Le chemin du Fauvisme” er en rute igennem Collioure markeret af 17 reproduktioner af disse kunstnere. Billederne, hvis originaler stammer fra 1905, året hvor Fauvismen brød igennem, er placeret, der hvor motiverne for malerierne er. Et forklarende hæfte (5 €) kan fås i ”La maison du Fauvisme”, hvor man også kan købe kort, reproduktioner og andre souvenirer med relation til fauvismen.
Adresse: 10, rue de la Prud’homi, åbent : 9.30-12.30 og 15-18.
(Ref. : La Semaine nr. 1184)