Nyt fra Adv. Nicholas Brahin – Skattegrænser

Nye skattegrænser

Skatteskalaen som defineret i §1971-1 i Den Franske Skattelovbog burde ikke blive ændret i 2019, for så vidt angår indkomster.
Den vil fortsat omfatte fem trin med skattesatser på henholdsvis 0%, 14%, 30%, 41% og 45%. Kun grænserne for hvert af trinene bliver hævet proportionelt med de forventede prisstigninger – bortset fra tobak – for det pågældende år, dvs. 1%.


Fraktion af den skattepligtige indkomst
(en andel)


Sats
Overstiger ikke 10.064€


0%
Fra 10.064€ til 27.794€


14%
Fra 27.794€ til 74.517€


30%
Fra 74.517€ til 157.806€


41%
Over 157.806€


45%