Medlemsnyt nr. 4 November 2019

Siden sidst:
Bådturen på Canal du midi den 8.oktober blev en meget vellykket tur. Vejret var med os, båden var fin og blomsterpyntet, maden var velsmagende og rigelig og værtinden var sød og fortalte levende om kanalens historie og anvendelse. De 26 deltagere fik en meget fin dag ud af det.

Kommende arrangementer:
Julekomsammen bliver som tidligere varslet holdt lige som sidste år på restauranten Grain de Folie i Perpignan den 7. december. Indbydelsen er allerede kommet på hjemmesiden og da lokalets størrelse i nogen grad begrænser antal deltagere, er det bare med at skynde sig med at tilmelde sig det traditionsrige og hyggelige julearrangement.

I februar planlægges et besøg på Mindemuseet i Rivesaltes, der fortæller historien om stedets anvendelse som interneringslejr ikke bare af de spanske flygtninge fra ”Retiradaen”, men også af jøder og sigøjnere under Vichy-regeringen, af tyske krigsfanger efter 1944 og ikke mindst af de algierske hjælpetropper, der måtte flygte fra hjemmet efter afslutningen af det, som Frankrig i sin tid kaldte for ”begivenhederne” i Nordafrika. Besøget afsluttes med en god frokost. Datoen er endnu ikke fastlagt.

Generalforsamlingen 2020 afholdes ligesom sidst på Mas des Arcades, som i år gav os rigtig gode vilkår. Datoen bliver onsdag den 8. april og programmet formodes at følge foreningens vedtægter og følges op af den sædvanlige hyggelige middag. Sæt kryds i kalenderen og kom og giv din mening til kende.

Udvidelsen af motorvej A9:
Arbejdet med udvidelsen af motorvejen lakker mod enden. Alt det grove er færdigt og stort set mangler nu kun færdiggørelsen af dele af midt-afskærmningen, lidt broarbejde og endelig asfalteringen og den påfølgende afmærkning af belægningen. Vejen forventes åbnet i løbet af årets første kvartal. Hermed afsluttes et arbejde, der startede i 2010 med en første fase, der omfattede de 17 km. mellem Perpignans to motorvejstilkørsler. 2. fase omfattede stykket til betalingsanlægget ved Le Boulou og varede fra 2013 til juli 2016, hvorefter de sidste 9 km til grænsen kunne påbegyndes. Det sidste stykke har nok været det mest krævende henset til de 4 store viadukter, der fører vejen over Pyrenæerne. Udvidelsen af de 40 km motorveje vil have kostet ca. 520 mio €, som finansieres alene af ”VINCI autoroutes”.
(Ref.: Tillæg til L’Indépendant)

Motorvejsafgifter:
Regeringen har netop godkendt en stigning af motorvejsafgifterne i hele Frankrig. Stigningerne bliver på mellem 1 og 1,5 % og bliver effektive fra februar 2020. De følger efter sidste års stigning på mellem 1,8 og 1,9 %. Mellem 2011 og 2018 steg afgifterne med 9,5 %, noget mere end inflationen på knap 8,5 %.
(Ref.: L’Indépendant af 7/11)

Villefranche – Perpignan:
Togstrækningen mellem Villefranche og Perpignan, der har været lukket siden det ulykkelige sammenstød mellem et tog og en skolebus i Millas i december 2017, bliver genåbnet sidst i marts 2020 til brugernes store tilfredshed. Retten gav sin tilladelse i sidste måned men jernbanestrækningen skal efterses og delvis moderniseres inden trafikken kan genoptages.
(Ref.: L’Indépendant af 24/10

Radarer:
Den nye type vejradar er allerede taget i brug i en mindre målestok, idet mellem 150 og 200 er blevet installeret rundt i landet. De har bedre overlevet de gule vestes ødelæggelser af radarerne, da de er placeret på en ca. 4 m. høj mast. De nye radarer er i stand til at kontrollere ikke bare hastigheder, men også chaufførernes brug af mobiltelefoner og manglende brug af blinklys. Til gengæld er de meget dyrere at anskaffe, 120.000 € pr. stk. medens den ældre type kostede 15.000 €. De gule vestes ageren har ødelagt knap 75 % af de eksisterende vejradarer, hvilket ifølge regeringen dels har medført et indtægtstab på ca. 300 mio. € i form af færre bøder og dels også en stigning i antal dødsulykker.
Det er nu besluttet at udskifte en større del de gamle ødelagte radarer med den nye type og der er sat penge af til etableringen af hele 1.200 stk. inden udgangen af 2020. Allerede i år skal 400 være på plads og resten kommer så i løbet af næste år.
(Ref.: L’Indépendant af 2/11)

Døden på landevejen:
Frankrig e et stort land med mange kilometer veje og en intens trafik. Gennem en række år har antallet af dødsulykker heldigvis være faldende og de skiftende regeringers mål har været at komme under de 3.000 dræbte årligt. Målet blev næsten nået i 2018, hvor 3.248 personer mistede livet på landevejene. Men i år er tallet igen i stigning – måske delvis på grund af de mange ødelagte radarer – idet hovedparten af ulykkerne skyldes for høj hastighed. I vores departement døde kun 18 personer i trafikken i 2018, medens tallet var 34 året før. I år nåede man allerede 24 døde den 1/10! Hovedårsagerne til dødsulykkerne er her i modsætning til tendensen i resten af Frankrig, ikke for høj hastighed men spirituskørsel.
(Ref.: La Semaine nr. 1212)

Vintersportssteder:
Der blæser en vind af optimisme i departementets professionelle vintersportsstationer. I de senere år har to af de mindre stationer måtte lukke, men i år er de på vej igen.

Puyvalador skabt i 1980 måtte lukke med økonomiske tab for to år siden men er nu overtaget af stedets tidligere borgmester, der åbner for en del af stationens skiløjper og kælkebakke. Målet er at få 50.000 gæster årligt i løbet af et par år, bl.a. med åbning af en skiskole og aktiviteter også uden for skisæsonen, der jo kun varer ca. 3 måneder, og hvor der kun forventes 10.000 gæster. Puyvalador åbner den 30/11, men større reparationsarbejder er nødvendige og bliver udført løbende. I år skal der investeres for 600.000 € og næste år 1 mio.
(Ref.: L’Indépendant af 1/10 og 14/10)

Puigmal har været lukket siden 2013. I modsætning til Puyvalador, der har en stor indkvarterings kapacitet, mangler Puigmal i høj grad hotel og udlejnings muligheder. Stationen påregnes derfor at blive omdannet til et decideret helårscenter med vintersport om vinteren og andre aktiviteter året rundt såsom mountainbike, vandreture, stavgang og løbebaner (trail running). Stationen skal styres af den etablerede gruppe Rossignol, der er en af Frankrigs store aktører indenfor vintersport. En dato for åbningen er ikke fastsat, idet planlægningen af aktiviteterne ikke er afsluttet.
(Ref.: L’Indépendant af 17/10

Porté-Puymorens har gjort det til en dyd at være den franske skistation, der åbner allerførst i sæsonen. Således også i år, hvor den åbnede i weekenden 16-17/11 med en overvældende succes. 2.500 besøgende blev det til i løbet af weekenden, hvor 6 pister og skiskolen var åbnet. Den næste weekend forventes dobbelt så mange pister at være klar.
(Ref.: L’Indépendant af 18/11)

Årets vinhøst:
Som forventet bliver vinårgangen 2019 en del mindre end normal. Hedebølgen i juni er skyld i at mange drueklaser simpelthen visnede væk, mens vejret siden med skiftende stærk varme og passende regn har begunstiget udviklingen af de overlevende druer. Høsten i år udgør 650.000 hl. vin i modsætning til de 740.000 hl. høstet sidste år og 840.000 hl. høstet i 2015. Til gengæld er kvaliteten af årgang 2019 helt i top og enkelte eksperter taler allerede om en årgang, der vil kunne gemmes i adskillige år. Dette skulle ikke mindst være gyldige for de søde vine: Rivesaltes, Maury og Banyuls.
Det er ikke kun i Frankrig, at vinhøsten er mindre end forventet. Globalt set forventer man at høsten er 10 % mindre end i 2018.
(Ref.: L’Indéendant af 30/10 og 1/11 samt La Semaine nr. 1213)

Honning:
Biavlerne har det ikke godt. Årets høst er overstået, men igen i år er høsten mindre end normal. I år forventer man kun at opnå en tredjedel af det, man forstår ved et normalt år. Årsagerne er også her delvis klimaforandringerne, der ikke har begunstiget blomstringen, men også sprøjtningerne af markerne og den øgede dødelighed blandt bierne. Lignende dårlige år for honningproduktion sker oftere og oftere, således var 2012, 2014 0g 2016 også katastrofeår for biavlerne, og adskillige har forladt erhvervet.
(Ref.: L’Indépendant af 29/9)

Seveso virksomheder:
Efter katastrofen i Rouen , hvor en Soveso klassificeret virksomhed brændte og sendte store skyer af forurening over byen, er man blevet noget mere opmærksom på tilstedeværelsen af sådanne virksomheder. Her i departementet findes der kun en enkelt Seveso virksomhed klassificeret med ”høj risiko”. Det drejer sig om et depot af sprængstoffer placeret i kanten af Opoul-Perillos. Sprængstofferne fabrikeres af firmaet Titanobel i Cuxac-Cabardès i nabodepartementet Aude og lagres så i et depot mellem Opoul og Salses-le-Chateau. Depotet har tilladelse til at opbevare op til 100 tons sprængstoffer. Ved en eventuel eksplosion kan der ikke spredes forureninger, ligesom der skete i Rouen, men sprængbølgen kan være farlig for forbipasserende i en cirkel på 950 meter omkring springstedet. I en større cirkel på 1.900 meter er det forbudt at bygge nyt.
(Ref.: La Semaine nr. 1211)

Fibernettet er på vej:
Fibernettet er for alvor ved at blive udbredt i vores område. I Storperpignan er det Orange, der har fået opgaven. Storperpignan omfatter udover selve Perpignan 36 omliggende kommuner. Arbejdet pågår i de 12 større og nærliggende kommuner, der ligesom Perpignan skulle være tilsluttet inden udgangen af året. Resten af storkommunen bliver tilsluttet i løbet af 2020.
(Ref.: La Semaine nr. 1212)

I resten af departementet har firmaet ”Altitudes Infrastructures” fået ansvaret for at etablere fibernettet til de øvrige 190 kommuner. Fiberen udbredes ud fra et centralt knudepunkt i Bages, der er allerede etableret. Nettet kaldes ”Numérique 66” og fiberen skal være udbredt til samtlige kommuner senest med udgangen af 2022. Lige nu opretter man 29 andre lokale knudepunkter, hvorfra nettet videre udbredes til fordelingsskabe i kommunerne. Det er til disse skabe forbrugere skal tilsluttes af de enkelte internetleverandører. Arbejdet koster 155 mio. €, hvor de 26 finansieres af staten, de 18,3 af regionen og kun 2 mio. af EU.
(Ref.: LÍndépendant af 29/9 og La Semaine nr 1210)

En nekropol i Narbonne:
En forhistorisk begravelsesplads er fundet på et 5.000 m2 stort område ved Narbonne, hvor et museum for romertiden skal opføres. De arkæologiske undersøgelser, der som altid udføres før et byggeri i bebyggede områder, afslørede først en mindre begravelsesplads på først 250 og siden 500 gravsteder fra det første og anden århundrede. Ved de videre udgravninger har men fundet over 1.000 grave fra den sene romertid. Og staten har derfor tilladt arkæologerne at undersøge området nøjere i 13 måneder startende i august i år. 40 arkæologer er i gang og ingen tvivl om, at deres fund vil blive en værdifuld del af det fremtidige museum.
(Ref.: L’Indépendant af 8/10)

El Centre del Món:
Da bygningskomplekset ved TGV-banegården i Perpignan blev opført, havde arkitekterne ønsket en afslutning mod nord som en bueformet 3-etager bygning. Fundamentet og betonstrukturen blev lavet men aldrig færdiggjort, henset til den manglende interesse for bygningens anvendelse. Men tiderne har ændret sig! Kontorarealerne i hovedbygningen er så godt som alle færdigudlejet og nu mangler man plads. Den halvrunde udbygning, der populært kaldes for ”le galet”, rullestenen, skal nu færdigbygges og vil kunne give plads til 1.350 m2 kontorer.
(Ref.: L’Indépendant af 12/10)

Castelnou:
Fremtiden for borgen i Castelnou synes at tegne sig. Departementet, der købte borgen for 1 € fra Crédit Agricole i slutningen 2018, har lavet en aftale om partnerskab med ”La Fondation du Patrimoine”, en institution til bevarelse af kulturarven. Mellem 3 og 4 mio. € er sat af for at bringe borgen op på normerne for tilgængelighed og sikkerhed. Disse arbejder vil blive udført i løbet af første halvår 2020. Man vil imidlertid også gerne videre og udbygge borgen til en kulturel middelaldercenter og også vise egnens lokale traditioner. Dette arbejde skønnes at ville koste 2 mio. som man vil skaffe dels ved tilskud fra den omtale institution, dels ved indsamling fra private sponsorer.
(Ref.: La Semaine nr. 1212)

Svangerskabforebyggelse:
I Frankrig bliver hvert år ca. 1.000 unge piger mellem 12 og 14 år gravide ifølge statistikken og 770 af dem får en provokeret abort. Siden 2013 har unge piger mellem 15 og 17 år kunne få godtgjort samtlige udgifter til svangerskabsforebyggelse. Det medførte et fald for provokerede aborter i den aldersgruppe fra 9,5 til 6 per tusinde. Derfor ønsker regeringen at udvide denne ordning også til den yngre aldersgruppe.
(ref.: La Semaine nr. 2011)

Belesta:
I Belesta finder man en af departementets fire restauranter med en Michelin stjerne, Domaine Rioberach,, installeret i det gamle vinkooperativ. Chefkokken har vundet ”le Bocuse d’or” først i Frankrig i 2015, siden for Europa i 2016 og så endeligt det ultimative verdensmesterskab i 2017. Men ved årets slutning forlader han sit køkken for at finde nye græsgange. Det medfører selvfølgeligt, at Michelin stjernen forsvinder sammen med ham, men restauranten fortsætter med en ny chefkok, Julien Montassié, der var næst-ansvarlig for restaurantens køkken i Belesta. Mon ikke Michelin får kik på ham!
(Ref.: L’Indépendant af 1/11)

Canet-en-Roussillon:
Det nye akvarium i Canet, der får navnet ”Oniria”, er godt på vej. De flere end 80 bassiner er installeret, taget er blevet dækket med solceller, som skal skaffe 10 % af energibehovet og netop nu er der monteret en stor lyskuppel på taget, der skal give et særligt lysindfald i en del af akvariet. Indretningen af udstillingerne mangler endnu, men en åbning af akvariet forventes i løbet af 2020.
(Ref.: La Semaine nr. 1209)

Dames de France:
Endnu ved man ikke, hvordan de lokaler, som FNAC efterlader i den smukke bygning på Place Catalogne vil blive udnyttet i fremtiden. Men en midlertidig anvendelse af bygningen ligger dog fast. Fra 28/11 til 1/2 har en kunstnersammenslutning, ”Urban Art Up” fået lov til at bruge lokalerne til udstilling af 30 meget forskellige mere eller mindre alternative kunstnere dækkende lige fra mode til graffiti udøvere, kunstneriske tatovører og fotografer. Et spændende indslag i byen!
(Ref.: L’Indépendant af 14/11)

Cap d’Ona:
For nogle år siden besøgte vores forening dette mikrobryggeri i Argeles. Siden er adskillige mindre byggerier opstået i departementet, men Cap d’Ona er stadigvæk nr. 1 i vores lokale ølverden. I dag brygger de næsten 30 forskellige øltyper præget af egnens essenser. De forskellige bryg vinder den ene guldmedalje efter den anden ved de forskellige udstillinger. 15 gange ”bedste øltyper” i 2018 og årets franske bryg i 2019. I år har de barslet med 2 forskellige nye øltyper. En modnet i 2 år i Chardonnay vintønder og en anden modnet i tønder, der indeholdt egnens søde vine. Næste år kommer også en øl præget af de berømte kirsebær fra Ceret. Bør nydes med måde!
(Ref.: L’Indépendant af 17/11)

Place de Catalogne:
Tilstødende Place de Catalogne på square Violet pågår et stort nedbrydningsarbejde af 4 store underjordiske betonsiloer. Arbejdet har været i gang siden begyndelse af september. Det drejer sig om et tidligere parkeringsanlæg, hvor bilerne automatisk blev parkeret under jorden efter at være kørt ind på en elevator i gadeniveauet. Anlæggene blev kaldt ”Parcoville” og Perpignan var i 1988 den første by i Frankrig, hvor et sådant anlæg blev etableret. Anlæggene var imidlertid dyre i vedligeholdelse og havde mange driftsfejl. Rentabiliteten var ikke til stede, hvorefter anlæggene blev opgivet og har stået ubenyttet siden. Nu vil man fylde dem op efter en oprensning, hvorefter pladsen skal blive til et grønt haveområde mellem Place de Catalogne og floden La Basse.
(Ref.: La Semaine nr. 1216)

Museum Hyacinthe-Rigaud:
Museets sommerudstilling af de to store skulptører Rodin og Maillol har været en stor succes, idet 52.000 gæster har besøgt udstillingen, der åbnede den 22. juni og sluttede den 3. november. I det hele taget har museet haft vind i sejlene siden sin ombygning og er ved at blive nationalt anerkendt. Åbningens Picasso-udstilling havde 71.000 gæster og sidste års sommerudstilling om maleren Duffy 37.000 gæster. Tallene skal sammenlignes med de årlige besøgstal fra før ombygningen, der højst var på 4.000. 43 % af sommerens besøgende kom fra departementet, medens 41 % kom fra resten af Frankrig og de sidste 16 % fra udlandet.
(Ref.: L’Indépendant af 4/11).