Medlemsnyt Nr. 1 – Februar 2020

Siden sidst:
Julemiddagen den 7. december på restauranten ”Graine de Folie” blev rigtig hyggelig. Maden var som tidligere ”superbe”. Anni læste en fortælling om sin barndoms jul. Rigtig sød og meget af det genkendeligt. Der blev uddelt 3 præmier, der blev sunget julesange og Paulli læste juleevangeliet op. En dejlig dag for de 19 deltagere.

Den 18. februar besøgte vi Mindemuseet, Le Mémorial, i Rivesaltes. 27 medlemmer og gæster mødtes i et klasseværelse, hvor Nils fortalte om interneringen af de forskellige befolkningsgrupper i lejren i årene 1939 til 1970’erne. Der var derefter tid til en rundgang i udstillingerne og i ruinerne fra lejren, inden vi tog til Domaine Rombeau til en rigtig god frokost, selvom menuen måtte ændres i sidste øjeblik på grund af restaurantens manglende forudseenhed.

Kommende arrangementer:
Generalforsamlingen 2020 afholdes onsdag den 8. april. Lige som sidste år holder vi den på Mas des Arcades i Perpignan, der tilbyder os gode faciliteter. Indbydelsen og programmet er på vej i henhold til vedtægterne. Medlemstallet er som bekendt faldende og det er væsentligt at så mange som muligt er til stede og deltager i debatten. Generalforsamlingen afsluttes som vanlig med en god middag.

www.lesdanois.dk:
Peter Fabricius udmærket hjemmeside indeholder et utal af oplysninger om forhold i Frankrig og ikke kun ting gældende for Rivieraens beboere. Peter har været nødt til at skifte sin mailadresse ud og kan herefter kontaktes, hvis behov opstår, på adressen peter.fabricius@outlook.dk

Skiftende takster:
Den 1. februar er traditionelt den dato, hvor staten regulerer diverse afgifter. Ud over stigningen i motorvejsafgifterne som nævnt i sidste Medlemsnyt, drejer det sig bl.a. om el, der stiger med 2,4 %, medens gaspriserne til gengæld falder i gennemsnit med 3,3 %. Cigaretterne stiger med 50 ctm. nu og igen den 1. november. En pakke Marlboro vil herefter koste 10 €. Taxakørsel bliver også noget dyrere. Herefter koster det om dagen 4,18 € at sætte sig ind i bilen og hver kilometer 1,12 €. Renten på Frankrigs mest almindelig bankbog, Livret A, der altid skal være positiv ifølge bankloven, falder til 0,5 %.
(Ref.: L’Indépemdant af 1 og 12/2)

Kommunalvalget:
Valget finder sted i 2 omgange, søndagene den 15. og den 22. marts. Udlændinge fra EU bosiddende i Frankrig har stemmeret, såfremt de er indskrevet på valglisterne. Dette skulle i givet fald ske inden den 7/2. Man stemmer på lister, der opnår pladser i byrådet efter proportionaltal. Antal pladser i byrådet er afhængig af kommunens størrelse. F.eks. har Perpignan med 120.000 indbyggere 53 pladser. Canet, St. Esteve, St. Cyprien, Argeles, St. Laurent og Cabestany, der alle har over 10.000 indbyggere 29 pladser. Kommuner med over 1.000 indbyggere har 11 pladser. Mindst antal er 7 for kommuner med under 100 indbyggere. Borgmesteren vælges derefter af byrødderne ved byrådets første møde efter valget.
(Ref.: Wikipedia og La Semaine nr, 1223)

Færdiggørelsen af motorvejen A 9:
VINCI, som står for driften af motorvejen, har meddelt i annoncer, at udvidelsen af vejen til 3 spor samt moderniseringen af anlægget og renoveringen af betalingsanlægget ved Le Boulou er færdig. Vejen afleveres og åbnes officielt om få dage.

Hovedvejen RN 116:
Februarstormen Gloria, der på 3 dage gav os 5 måneders nedbør, har medført store skader på veje og afgrøder. Værst er imidlertid skaderne på den nationale hovedvej RN 116, der pletvis er sunket sammen og er ramt af bjergskred. Vejen er departementets vigtigste vej til vintersportsstederne og til Andorra og er totalt lukket for en længere periode. En katastrofe for den lokale økonomi, idet vinterferien med de mange skiturister startede umiddelbart efter stormen. Istandsættelsen af vejen kan først påbegyndes, når bjergsiden er faldet helt til ro, og vil tage flere uger samt koste adskillige millioner.
(Ref.: La Semaine nr.1227 og 1228 samt L’Indépendant af 7/2)

Præfekturet meddeler nu, at vejen forventes først at kunne åbnes efter 5 til 10 ugers arbejde
(Ref.: L’indépendant af 25/2)

Allergier:
Vinteren har foreløbigt været meget mild med varmerekorder i januar og rigtig mange varme dage i februar. Den milde vinter, som er behagelig på mange måder, medfører også af mængden af pollen fra cypres og asketræerne er kommet tidligere end normalt og i større mængder. Sundhedsmyndighederne har erklæret vores område for meget truet (rødt varsel) og opfordrer til agtpågivenhed.
(Ref.: L’Indépendant af 18/2)

Arbejdsløsheden:
Den franske økonomi har været i bedring den sidste tid og det resulterer i en ret markant forbedring af arbejdsløshedstallene. For nærværende er det de laveste siden krisen i 2008. Tallet er i dag 8,1 % for Frankrig, inkl. de oversøiske områder. For selve Frankrig er tallet 7,9. Eksperter siger, at forbedringen skyldes de mange reformer, som arbejdsmarkedet er blevet underkastet siden 2015 og især nye regler indført de sidste 2½ år! Frankrig er dog stadig et stykke tilbage fra de fleste andre lande i Europa.
(Ref.: L’ Indépendant af 14/2

Forbedringen ses også i vores region, Occitanie, hvor arbejdsløsheden er faldet 3,6 % på et år, Dog med store forskelle mellem departementerne og mellem aldersgrupperne. De unge klarer sig bedst, hvorimod seniorerne hænger bagud, idet antal arbejdsløse over 50 år er steget med 2 %. I vores departement er forbedringen knap så markant som i regionens øvrige departementer.
(Ref.: La Semaine nr 1226 og L’Indépendant af 15/2)

Castelnou:
Slottet i Castelnou blev som bekendt lukket for offentligheden sidste år på grund af nødvendige sikringsarbejder og blev så overtaget af departementet. Departementet har siden arbejdet for en genåbning og en plan for dets anvendelse til kulturelle formål. Man er nu kommet så langt, at man tør genåbne det delvis allerede i juli i år. I hvert fald for en 3 måneders periode, hvorefter sikringsarbejdet skal fortsættes. Det bliver således muligt for sommerturisterne igen at besøge den skønne middelalderlandsby, Castelnou, og samtidig besøge slottet.
(Ref.: L’Indépendant af 21/1)

EcoZonia, En ny dyrepark:
EcoZonia er det foreløbige navn på en ny dyrepark, der er ved at blive etableret i et naturområde på 26 ha. ikke langt fra Cases de Pènes. Området bliver opdelt i 4 zoner (heraf navnet) med biologiske og klimamæssige betingelser fra henholdsvis sydøst Sibirien, Niger i Afrika, Peru og Burma. Tanken er, at 16 specifikke sjældne og truede arter vilddyr og 4 fuglearter skal have deres hjem der. Det drejer sig bl.a. om nogle bjørnearter, sibiriske tigre, lynx, pantere, mår og andre vilddyr samt enkelte rovfugle arter. Projektet støttes af staten, regionen og departementet, der investerer 9 mio. Euros. Den første Zone, den sibiriske påregnes at åbne ved udgangen af året.
(Ref.: L’Indépendant af 22/2 og la Semaine nr. 1230)

Boliger i P.O.:
Det franske statistiske institut, INSEE, oplyser, at der i departementet fandtes 346.848 boliger ved slutningen af året 2016. Heraf er de 98.791 svarende til 28,5 % ferieboliger, medens 28.161 boliger er ledige. Statistikken omtaler ikke boligernes kvalitet og priser.
(Ref.: La Semaine nr 1219)

Kørsel i Barcelona:
Siden den 1. januar koster det penge at køre i egen bil i Barcelona. Byen har indført et betalingssystem for at begrænse den voldsomme forurening, der stammer fra trafikken. Og systemet rammer altså også udlændinge. Betaling kræves nu i form af et mærkat, der sættes på ruden for at køre i alle gader og veje i selve Barcelona samt de omliggende kommuner. Det gælder dog ikke for motorvejsstrækningerne og heller ikke for rondaerne. Det betyder, at det stadigvæk er muligt at bevæge sig gratis gennem byen til lufthavnen! Betaling kræves kun for kørsel fra mandag til og med fredag i tidsrummet 7 – 20. Besøgende kan nøjes et mærkat gældende for max. 30 dage, som hentes på nettet dagen før besøget i byen. Mærkatet koster mellem 2 og 5 € per dag alt efter tidspunktet på året. Efter 1. april falder der bøder mellem 100 og 1800 € ved overtrædelse af reglerne.

Mærkatet kan bestilles på siden ”AMB Area Metropolitana de Barcelona”, som har en engelsk udgave. Klik på ”ZBE Permits Register”
(Ref.: L’Indépendant af 11/1)

Universitetet:
Det juridiske fakultet er for nuværende delvis flyttet til Perpignans indre by. Endnu mangler dog færdiggørelsen af adskillige lokaliteter for at alle fakultetets 1.500 studerende kan være i byen. Arbejdets anden fase påregnes færdiggjort inden september 2021. Arbejdet medfører rehabilitering af nogle ejendomme og nedrivningen af et par andre for bl.a. at etablere et fagbibliotek, flere klasseværelser, et nyt auditorium og kontorer. Kvarterets beboere er ikke alle tilfredse med de nye brugere og klager over stigende uro og larm.
(Ref.: LÍndépendant af 11/1)

Perpignans gamle teater:
Det gav anledning til meget polemik, da byen besluttede sig til at bruge det gamle teater til auditorium for det juridiske fakultet. Renoveringsarbejdet er for længst overstået og teatret har nu været i brug i begge sine funktioner, auditorium og teater. Brugerne, både de studerende og tilskuerne synes tilfredse med ændringerne. Teatersalen har fået bedre stole. Rummet har bevaret sit udseende og faciliteterne til forestillinger er uændrede og endda delvis forbedret. Tilfredshed over hele linjen.
(Ref.: LÍndépendanr af 14/1

Maison France Services:
Det er betegnelsen for nye statslige kontorer, der indføres i landområderne som erstatning for de mange nedlæggelser af lokale posthuse, skattekontorer, arbejdsløsheds centre og socialkontorer, der finder sted som følge af de statslige rationaliseringer. Her i departementet er der netop åbnet 4 sådanne centre, nemlig i Tautavel, Banyuls-sur-Mer, Arles-sur-Tech og Illes-sur Tet. Husene bemandes med personale, der er i stand til at besvare mange slags henvendelser – også juridiske – og vil delvis kunne erstatte de nedlagte institutioner. 8 andre kontorer planlægges åbnet i departementet i en nærmere fremtid. Nemlig i Olette, Corneillas, Montescot, Saillagouse, Les Angles, St. Paul-de-Fenouillet og Vernet-les-Bains. Yderligere 5 strukturer planlægges, bl.a. i Ceret og i Canet. Kontorerne vil evt. kunne udsende mobile enheder til fjernere beliggende kommuner, når behovet opstår.
(Ref. : La Semaine nr 1218)

Ryanair i Girona:
På trods af de verserende rygter om, at Ryanair ville lukke sin base i Girona, har selskabet nu besluttet, at bevare basen. Grunden hertil er, at de 120 ansatte er gået med til ændrede ansættelsesforhold. Deres nye kontrakter går på 9 måneders fast arbejde og 3 måneders arbejdsløshed! Alle ruter fastholdes – foreløbigt!
(Ref.: La Semaine nr. 1220)

De flydende vindmøller:
Selskabet, der står for oprettelsen af de flydende vindmølleparker ud for Séte og Leucate har valgt Vestas nyeste turbine. Turbinen, der leverer 10 MW er den kraftigste nogensinde, der installeres på en flydende vindmølle. Pilotprojektet gik på at have 4 vindmøller i hver park, men antallet vil herefter formentligt kunne nedbringes til 3.
(Ref.: L’Indépendant af 23/1)

Bjørne i Pyrenæerne:
Den franske præsident har efter et møde med en række opdrættere, lovet at stoppe for den fortsatte genindførsel af de brune bjørne i Pyrenæerne. Dette er imod den nationale institution for jagt og vildt’s opfattelse af problemet. Her har man konstateret sidste sommer, at der nu var knap 50 bjørne i området og at der er behov for at indføre yderligere en fjorten bjørne af hunkøn for at sikre artens beståen.
(Ref.: L’Indépendant af 15/1)

Kunstcentret Walter Benjamin:
I 2013 skabte Perpignan nyt liv i det nedlagte militærhospital Place du Pont-d’en Vestit ved P-anlægget bag domshuset ved at skabe et center for nutidig kunst. Men de sidste 3 år har der ikke været liv i de gode udstillingslokaler. Dog har de været brugt siden februar 2019 som midlertidig erstatning for byens mediatek, der har været under ombygning. Mediateket er nu tilbage på plads, og kunstcentret vil igen blive anvendt til udstillinger og konferencer. Fire udstillinger er foreløbigt programmeret i 2020
(Ref.: L’Indépendant af 16/1)

Den milde vinter:
Februar har haft rigtig mange lune dage, der har givet ekstra fart i afgrøderne. Man regner med at frugttræerne vil stå i blomst en snes dage før det normale. Det samme gælder for vinen, hvor knopperne allerede nu er ved at blive dannet og for artiskokkerne der allerede er ved at være fremme og som formentlig kommer på markedet et par uger tidligere end normalt. Dejligt for os, der bare nyder klimaet. Men landmændene frygter til gengæld at selv en kort kuldeperiode kan komme og give en katastrofal lille høst. Ak ja.
(Ref.: LÍndépendant af 25/2)

Klimaet:
Det britiske meteorologiske institut har forudsagt en stigning af gennemsnitstemperaturen i verden på 1,5 grader i perioden til 2024. De næste 5 år vil formentligt blive de varmeste nogensinde med gennemsnits stigninger på 1,06 til 1,62 grader. Hidtil har 2016 været det varmeste år. Stigningerne vil især være markant i Nordeuropa og Nordamerika.
(Ref.: L’Indépendant af 31/1)

Fornavnes stavemåde:
Den specielle stavemåde som visse catalanske fornavne har med accent over visse bogstaver har hidtil ikke være accepteret i de statslige registre. Det gælder for eksempel navne som Lívia, Núria og Lluís. Samme problem har man også i Bretagne, hvor enkelte gæliske fornavne også har en usædvanlig stavemåde. Nationalforsamlingen har imidlertid nu vedtaget et dekret, der tillader anvendelsen af disse for det franske sprog usædvanlige accenter – til nationalistiske forældres begejstring.
(Ref.: L’Indépendant af 6/2)

Statistikker:
Det franske befolkningstal bliver ved med at vokse. Dog i de sidste år lidt langsommere end tidligere. Ved slutningen af 2019 var der 67 millioner mennesker, der boede i Frankrig en årlig stigning på kun 0,3 %. Der var 6.000 færre fødsler i 2019 i forhold til 2018 og til gengæld 2.000 flere dødsfald. Alligevel var der en tilvækst på i alt 141.000 flere mennesker end året før. Befolkningen bliver ældre, og flere end hver femte er over 65 år. Levealderen stiger stadig. Kvinder kan håbe på at blive 85,6 år og mændene 79,7 år.

Arbejdstiden er blevet afkortet med 350 timer årligt siden 1970 med mere fritid til følge. Forskelle i levevilkår for de forskellige befolkningsgrupper er blevet mindre og de gennemsnitlige levevilkår forbedret med 56 % i tidsrummet 1975 – 2016. Men på trods af disse positive statistikker er franskmændene i dag mere bekymrede over fremtiden end tidligere. Det gælder især for de unge mellem 16 og 24!
(Ref. : La Semaine nr. 1218 og L’Indépendant af 15/1)

Vineksporten:
2019 har været et godt år for det franske vinerhverv. Det blev til en stigning på 4,5 % i volumen i forhold til året før til en værdi på 9,796 mia. €. Vinen er den største eksportvare i landbrugssektoren, der i øvrigt har en samlet værdi på 6,6 mia. €
(Ref.: La Semaine nr. 1229)

Drikfældighed:
I Frankrig har man let ved at hovere over andres fejl. Og her i syden har man altid gjort grin med Nordfrankrigs beboere, der har ry for gerne at ville bøje albuen (som man siger her). Men den går ikke længere! Ifølge sundhedsmyndighederne er vores region, Occitanie, det franske område, hvor drikfældigheden er størst. 12,6% drikker spiritus hver dag og 33% drikker mindst en gang hver uge. Spiritussen fordeles på 33% vin, 17,5% øl og 10,3% stærk spiritus. Et glas for meget giver i øvrigt anledning til 40 besøg dagligt på regionens skadestuer. Skål!
(Ref.: L’Indépendant af 15/1)

Granater i et kongeligt smykkeskrin:
Indtil 2022 er det muligt at se en udstilling af de traditionelle granatsmykker i kongeslottet i Perpignan. Granat er en halvædelsten, der i Catalonien gennem årene har været indfattet i guldsmykker på en speciel måde, der til fulde gengiver stenens glans. Smykkerne blev et symbol for området her og fik i 2018 en særlig geografisk betegnelse. Udstillingen viser både antikke og moderne smykker. Udstillingen er åben hver dag mellem kl. 10 og 17 og koster fra 2 til 4 €.
(Ref.: La Semaine nr. 1226)