Coronavirus – Passérseddel – Attestation de déplacement dérogatoire

Som følge af den fortsatte spredning af coronavirus, er der i henhold til dekret af 16.3.2020 udstedt udgangsforbud i hele Frankrig. Man har dog lov til at gå ud i absolut nødvendige ærinder, såsom tage til arbejdspladsen, såfremt arbejdet ikke kan udføres hjemmefra, foretage de absolut nødvendige indkøb (eks. fødevarer), lægebesøg eller apotek, uopsættelige familiebesøg, hundeluftning, eller en kort gåtur i nærheden af boligen.

Vi er af et af vore medlemmer blevet gjort opmærksom på, at der ifølge dekretet er krav til samtlige indbyggere i Frankrig (naturligvis også udlændinge) om, at man skal medbringe en skriftlig attestation til brug ved færdsel af enhver art uden for ens bopæl.
Denne attestation – som du finder et link til HER – skal medbringes tillige med legitimation i form af pas eller kørekort. På attestationen findes 5 rubrikker til afkrydsning af dit ærinde. For hver dag man skal færdes uden for hjemmet skal man medbringe en (ny) attestation, udfyldt, dateret og underskrevet. Hvis man ikke har en printer, skal den skrives af i hånden og tilsvarende udfyldes, dateres og underskrives.

Medbringer man ikke denne attest samt legitimation risikerer man bøde fra ca. 35 til 135 euro. I værste fald fængselsstraf. Foruden politi er der indsat 1000 mand fra hæren for at kunne kontrollere, at borgerne overholder reglerne.