Medlemsnyt Nr. 2 Maj 2020

Siden sidst:
Generalforsamlingen, programsat som sædvanligt til onsdagen før påske den 8. april, måtte selvfølgelig aflyses på grund af statens pålagte restriktioner i forbindelse med Covid-19 epidemien. Af den udsendte indbydelses bilag kan medlemmerne dog se, hvorledes foreningens økonomi aktuelt ser ud. Som det fremgår, er foreningens formue relativ stor, især set i forhold til det fortsatte fald i medlemstallet. Det var derfor bestyrelsens agt at foreslå et kontingentfrit år i 2021 som et af midlerne til at få en bedre overensstemmelse mellem formue og medlemstal. Forslaget har selvfølgelig endnu ikke kunne vedtages, men bestyrelsen agter for nærværende at handle i overensstemmelse hermed indtil forslaget kan bringes til afstemning.

Kommende arrangementer:
Bestyrelsen har selvfølgelig desværre ikke kunnet etablere et forårsarrangement som ellers beregnet. Frankrig påbegynder fra den 11. maj en gradvis lettelse i de stramme restriktioner, men det er for nærværende tvivlsomt hvor store forsamlinger vil blive tilladt i den nærmeste fremtid. Vi håber trods alt, at den sædvanlige Skt. Hans aften kan afholdes. I givet fald vil det lige som sidste år ske på Mas Baux i Canet de Roussillion. Vi håber, at det kan realiseres og vil varsle om situationen via mails og hjemmeside.
En ny generalforsamling er endnu ikke programsat, men vil først kunne finde sted i løbet af september eller eventuelt senere.

Dobbeltbeskatningsoverenskomst:
Skatteministeriet i Danmark arbejder på at få en ny aftale med Frankrig færdig i år. Forhandlingerne pågår stadig og kompliceres af, at man ønsker en aftale, der omfatter såvel pensioner som tjenesteydelser og virksomheders andre komplekse forhold. Den nye overenskomst synes at skulle omfatte også alle de, der er flyttet til Frankrig før Danmark ensidigt opsagde dobbeltbeskatningsaftalen.
(Ref.: Club Danois’ blad nr. 83 af marts 2020)

Transport:
Tog- og bustrafikken i Frankrig vil blive genoptaget i større om end ikke i fuldt omfang efter den 11. maj. Formentlig vil brug af ansigtsmaske blive påbudt for alle rejsende.

Flytrafikken bliver også så småt genetableret. For eksempel genoptager Norwegian sine flyvninger såvel til Barcelona som til Montpellier fra den 1. juni. Dette er taget med et vist forbehold, da der nu er varslet konkurs. Om selskabet kan redde sig igennem krisen er tvivlsomt, da der skal tilføres mange penge.
SAS flyver stadigvæk til Paris og genoptager sine flyvninger til Barcelona fra den 16. juni og til Montpellier fra 29. juni.
Air France /HOP flyver ikke fra Perpignan til Paris i maj, men igen fra juni og i princippet kun til Orly. Orly er dog lukket for tiden, hvorfor flyene lander for nærværende i Roissy.

Hovedvejen RN 116:
Arbejdet på genetableringen af den vigtige hovedfærdselsåre fra Perpignan til bjergene og til Andorra gik i stå den 17. marts, men startede så småt igen fra den 30. marts. Man håbede på at kunne genetablere trafikken i ét spor fra midt maj, men de sidste kraftige regnskyl har yderligere forsinket arbejdet på grund af flere nye sammenstyrtninger efter Villefranche.
(Ref.: L’Indépendant af 12/4)

Notre Dame:
Den 16. april sidste år brændte Notre Dame-kirken i Paris. Præsidenten lovede da, at kirken skulle genopføres på 5 år. Et løfte, der både dengang og nu, synes svært at kunne opfyldes. Genopbygningen blev da også straks forsinket af den voldsomme blyforurening, der skyldtes det nedbrændte tag og som måtte oprenses, inden arbejdet for alvor kunne begynde. Siden har Covid-19 epidemien skabt yderligere forsinkelser, men arbejdet er dog for nærværende igen i gang. Straks efter branden blev der påbegyndt en landsindsamling, som resulterede i løfter om gaver til i alt 901,5 mio. €. I dag er der allerede indbetalt 21 % af de lovede beløb.
(Ref.: L’Indépendant af 16/4)

Mediateket i Perpignan:
Den 4. marts åbnede Perpignans ombyggede Mediatek. Åbningen skulle være sket i slutningen af 2019, men blev forsinket, da den leverede hovedtrappe ikke kunne godkendes. Den nye trappe kommer først i juli og indtil da benyttes nødtrapper. Stedet bliver ikke kun et udvidet bibliotek, men et decideret kulturcenter, hvor anvendelse af digitaliserede oplysninger og internet er integreret overalt. Bl.a. findes en sal med ”mikro-folier”, der giver en digitaliseret adgang til museumssamlinger. Det er gratis at benytte mediatekets ressourcer på stedet. Vil man låne, koster abonnementet 16 € årligt for Perpignans beboere, 23 € for alle øvrige.
(Ref.: L’Indépendant af 7/3 og La Semaine nr. 1232)

EcoZonia:
Etableringen af den nye dyrepark ved Cases de Pène er også blevet ramt af de skrappe epidemirestriktioner. Arbejdet er gået i stå, og den planlagte åbning af de første zoner ved årets slutning er blevet udskudt.
(Ref.: L’Indépendant af 14/4)

Motorvejen A9:
Arbejdet på motorvejen er endelig afsluttet, og vejen er nu i sin fulde udstrækning udvidet til 3 spor. De 40 km mellem Perpignan Nord og grænsen har kostet i alt 520 mio. €. Den sidste fase på 9 km har alene kostet 180 mio. Arbejdet er i sin helhed finansieret af VINCI, der til gengæld vil kunne bevare koncessionen til 2035. Den daglige normaltrafik på motorvejen er på 30.000 køretøjer, men stiger ved spidsbelastninger om sommeren til 50.000. Et tal der dog næppe er relevant i disse tider.
(Ref.: L’Indépendant af 14/3)

Skisæsonen:
På trods af lukningen af hovedvejen RN 116 fra den 3. februar er vintersæsonen i skisport stederne gået rimelig godt. De gode resultater skyldes ikke mindst sæsonens tidlige start med rigelig sne allerede fra november. Efter februar har manglen på endagsturisterne været følsomme, men de længere reservationer er blevet fastholdt. De større stationer har endog oplevet 10 % flere besøgende end i den hidtidige bedste sæson i 2017-18! Covid-19 epidemien har dog også været mærkbar, idet sæsonen måtte slutte i begyndelsen af marts i stedet for ved slutningen af måneden.
(Ref.: La Semaine nr 1233)

Varetransport:
Et medlem af vores svenske broderklub har haft behov for at transportere noget ”smågods” hjem. Han anbefaler varmt et norsk firma, Østfold Transport Service, som kører på faste datoer mellem Spanien-Danmark-Sverige-Norge. Firmaet kan nås på netadressen: www.ostfold-transport.no.
Redaktøren har kendskab til tilsvarende pålidelige danske firmaer, der klarer lignende mindre transportopgaver. Bl.a. et fynsk firma, hvor Benny og hustru kører 2 mindre lukkede lastbiler, og en stor trailer gennem Frankrig-Spanien og evt. Portugal. Lastbilerne klarer landsbyernes smallere gader og traileren kan sagtens transportere en almindelig personbil. Benny kan nås på telefon: 0045 20 88 80 04.

Belesta:
Efter den 11. maj vil vi igen kunne bevæge os hjemmefra med færre restriktioner end i den sidste tid. Et godt mål for en lille udflugt kunne være landsbyen Belesta med slottet, der huser et mindre, men seværdigt forhistorisk museum. Samlingerne baserer sig på fund fra en grotte beliggende ikke langt fra landsbyen. I grotten fandt man i 1983 32 skeletter fra forhistorisk tid og en større del velbevaret keramik, der nu udstilles på slottet.
Fra 15/6 til 15/9 er museet åbnet hver dag fra kl. 14 til 19. Resten af året åbnes alle dage undtagen tirsdage og lørdage fra 14 til 17.30.
Nærmere oplysninger på tlf: 04 68 84 55 eller www.musée-belesta66.fr.
(Ref.: La Semaine nr. 1231

Redaktøren beklager den lidt ”tynde” udgave af Medlemsnyt, der skyldes, at kilderne for tiden ikke taler om meget andet end epidemien! Men alle ønskes desuagtet en rigtig god sommer.