Nye tider

Kære medlemmer af Union Danoise.
Så er det vist ved at være slut med denne så kedelige periode, som har sat alting i stå. Det betyder, at den danske forening atter kommer i omdrejninger.

Vi kunne tænke os at indlede sæsonen med en udflugt den 26. august i egne biler til egnen ved Caramany. Planen er at besøge vineriet og efterfølgende spise vores medbragte mad på et vidunderligt udsigtspunkt i nærheden med borde og bænke.
Er I med på den, så send os lige en mail INDEN den 1. august. Er vi tilstrækkelig mange deltagere, sender vi derpå invitationen med mødested og tidspunkt til deltagerne.

Den 16. september afholdes generalforsamling på Mas des Arcades i Perpignan, hvor vi tidligere har været til alm. tilfredshed. Vi håber, at det bliver muligt for mange at deltage.
Indkaldelse bliver udsendt 4 uger før mødet finder sted.

Derpå drømmer vi om sidst i oktober at besøge Rigaud-museet i Perpignan, som er renoveret og meget spændende.

Hvad der derefter sker vides ikke sikkert, men julearrangementet foregår den 4. december og som tidligere på Le Grain de Folie i Perpignan. Men nærmere derom senere.

Mange hilsner og god sommer
Bestyrelsen