INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 16. SEPTEMBER 2020

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 16. SEPTEMBER 2020
KL. 11.00 PÅ LE MAS DES ARCADES I PERPIGNAN

Dagsorden :
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning v/ formanden
3. Regnskabsaflæggelse v/kassereren. Desuden forelægges budget. Fastsættelse af kontingent
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Hanne Martin, Nils Chaillet og Paulli Martin er alle på valg og modtager genvalg. Desuden ønskes om muligt
valgt endnu et medlem.
Forsamlingen opfordres til at fremlægge forslag
6. Valg af revisor og -suppleant
7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der afsat tid til at få serveret en forfriskning og få strakt benene.
Kl. ca. 12.30 går vi til bords, hvorefter vi nyder en 3-retters menu med tilhørende vine efterfulgt af kaffe.
Prisen for deltagelse i middagen efter generalforsamlingen er gratis, da det ”kniber med at skaffe plads til formuen” !!

Tilmelding skal ske senest den 5. september 2020 via denne formular eller til vor sekretær Nils Chaillet, tlf.: +33 (0)468290445 eller mob.: +33 (0)603572907

BETALING AF MEDLEMSGEBYR:
Enten ved overførsel til Credit Agricole:
IBAN: FR761710 6000 2617 9296 6000 075
BIC: AGRIFRPP871

Eller til Nordea:
Reg.nr. 2274 kontonr. 4374937451
HUSK, man har kun stemmeret, hvis man har betalt kontingent for 2020 INDEN generalforsamlingens begyndelse.

Menu:
Forret
1: La nage de gambas, facon Azia, poêlée de chinois et pousse de soja
2 : Lasagne de fromage de chèvre au miel, noix, magret fumé et mesclun de salade
Hovedret :
3 : Le suprême de pintade fermière aux champignons
4 : Le filet de daurade grillé ou poisson du jour en croute d’herbe ou autre préparation de saison
Dessert :
5 : Le fondant au chocolat noir, crème anglaise et glace vanille
6 : L’assiette de Manchego confiture de figues et mesclun de salade
Vine : Domaine du Mas Camps rouge et blanc
Café

Fuldmagt:

Hvis man er forhindret i at møde frem til generalforsamlingen, kan man med denne fuldmagt overgive et andet medlem sin stemme.

Undertegnede giver hermed fuldmagt til afstemning ved generalforsamlingen den 16. september 2020

Underskrift:

_______________________________________________________________________________________________

Hvordan finder jeg le Mas des Arcades? Adressen er: 840 Av. D’Espagne (tlf.04 68 85 11 11). Kommer man nordfra ligger bygningen på den store gennemgående avenue Narbonne-Barcelona. Man kører over broen ved indkørslen til Perpignan centrum og direkte sydpå – op ad bakken indtil vejen deler sig. Kør til højre mod Barcelona, igennem 1. rundkørsel – videre frem ad Av. D’Espagne til næste rundkørsel. Tag her 1. afkørsel og straks derefter skarpt til højre ind på hotellets P-plads. Fortsæt til højre rundt om bygningen. Der er masser af P-muligheder. Her finder man hovedindgangen til hotel/restaurant.
Kommer man sydfra ad N9 kører man mod Perpignan Centre. I rundkørslen, hvor man har Darty og Quick tager man 3. afkørsel. Straks derefter skarpt til højre og ind på hotellets P-plads. Kør til højre rundt om bygningen, hvor der er masser af P-pladser. Her finder man hovedindgangen til hotel/restaurant.