REFERAT AF FÆLLESMØDE I SEPTEMBER 2020

I sommeren 2020 modtog vi en skriftlig invitation fra formandskabet i Scand’Oc og fra Nimros til et fælles bestyrelsesmøde tirsdag den 15. september kl. 16.45 lidt nord for Beziers på et tidligere vindomaine, Dom Montpeyroux, nu drevet som kursussted og restaurant.
Vi aftalte af lade vor forening repræsentere af Hanne og Paulli Martin, for hvem det med nogen besvær lykkedes at finde frem (sågar til tiden).
Fra Scand’Oc stillede hele bestyrelsen, idet man havde benyttet lejligheden til forinden at afholde bestyrelsesmøde, medens de to øvrige foreninger var repræsenteret af 2 medlemmer fra hver.
Indledningsvis bød formanden fra Scand-Oc, Inger Stockvik, hjertelig velkommen og udtrykte håbet om, at dette initiativ kunne føre til et samarbejde de tre foreninger imellem.
Alle 3 formænd redegjorde nu for deres måde at arbejde på og oplyste om kontingentstørrelse, bladudgivelse, program etc.
Den efterfølgende debat førte til en aftale om, at hver af foreningerne er et betragte som kontingentfrit medlem af de to andre foreninger således, at man modtager alle de informationer og deltagermuligheder, der udgives med henblik på videre distribution til alle de tre foreningers medlemmer.
De pt. aktuelle medlemstal for de tre foreninger er for Nimros 350, Scand’Oc 325 og for Union Danoise 112.

Dette betyder altså, at medlemmer fra alle de tre foreninger har adgang til arrangementer på lige fod med den pågældende forenings medlemmer.
Så benyt jer af det gode tilbud og kig foreningernes programmer igennem. Der er spændende ting på tapetet.
Ref. Hanne og Paulli Martin

Link til det seneste nyhedsbrev fra Scand’Oc

Link til Efterårs/Høstprogrammet fra Nimros
– og Link til Blog på Nimros hjemmeside.