Medlemsnyt Nr. 4 – November 2020

Siden sidst:
Ak ja! Epidemien er stadig meget aktiv og endnu mere efter sommerens ”udskejelser”. Så meget at den franske regering besluttede at indføre først et udgangsforbud i nattetimerne i oktober og nu i november at dekretere en ny ”husarrest” til stor fortrydelse for befolkningen. Man kan jo håbe på en lettelse i tiden før jul! Resultatet for foreningen er i hvert fald, at vi måtte igen foretage en aflysning, denne gang af årets sædvanlige julekomsammen. Vi håber på bedre tider næste år, men har ikke for nærværende turde at planlægge arrangementer i 2021.

Bestyrelsen minder om dens beslutning om at holde året 2021 kontingentfri!

Fællesmøde med Scand’Oc og Nimros:
Der har været afholdt et fælles bestyrelsesmøde mellem de 3 lokale skandinaviske foreninger den 15. september, Mødereferatet kan ses som sidste punkt i nærværende ”Medlemsnyt”

Rejser til og fra Danmark:
Danmark har også strammet reglerne for ophold i landet og grænsen er for tiden lukket for rejsende fra bl.a. Frankrig. Dette gælder dog ikke for danskere eller for personer, der har fast bopæl i Danmark. Heller ikke for personer, der har nær familie i landet, men man skal så i givet fald kunne dokumentere familieforholdet. Danmark forlanger ikke for tiden at indrejsende har en negativ coronatest. Lufthavnene i Paris tilbyder desuagtet at udføre antigen-tester, hvor man får resultatet på en halvtime. Under rejsen i Frankrig skal man have en ”attestation de déplacement dérogatoire”, hvor man afkrydser ”motif familial impérieux”, hvis man skal på familiebesøg.
Samme attestation er også nødvendig i Frankrig på returrejsen i nuværende periode. Frankrig har ikke lukket sine grænser for danskere for nærværende, men vil under alle omstændigheder altid tillade indrejsende, der har fast bopæl i landet (dokumentation er nødvendig)
Transitrejser gennem Tyskland er muligt, hvis den gennemføres ”uden unødvendige stop” (hvad det så end betyder). Ellers forlanges karantæne.

Valghandlinger:
Valget til de regionale og departementale forsamlinger skal normalt afholdes i marts 2021, men på grund af epidemien overvejes de nu udskudt til juni. Man husker, hvordan det gik galt med kommunalvalgene i år, hvor første runde foregik i marts, medens anden runde måtte udskydes til juni i stedet for at foregå 1 uge efter første runde som normalt. En valghandling der i øvrigt var kendetegnet af en usædvanlig ringe valgdeltagelse.
Skal valgene i år afholdes i marts som normalt kræver det i hvert fald en afgørende stilstand i epidemien i den forudgående periode, hvor kandidaterne gør kampagne.
(Ref.: L’Indépendant af 16/10)

Dyrevelfærd:
Regeringen forbereder en lov, der på sigt skal forbyde visse forestillinger med vilde dyr. Det gælder for eksempel dressur af elefanter, tigre og løver i cirkus og af delfiner og spækhuggere i marinelande. Forbuddet skal også gælde for opdræt af mink, som i øvrigt kun finder sted 4 steder i Frankrig. Forbuddet skal derimod ikke gælde de dyreforestillinger som visse dyreparker og zoologiske haver udfører. De nye regler vil blive indført trinvis efter forhandling med de berørte aktiviteter.
(Ref.: L’Indépendant af 30/9)

Tobak:
Tobakspriserne steg igen den 1. november. En 20 styks pakke cigaretter steg gennemsnitligt med 50 centimes og flere cigaretmærker koster nu de 10 €, som regeringen har haft som mål.
(Ref.: L’Indépendant af 2/11)

Bryggeriet Cap d’Ona:
Det lille bryggeri i Argeles-sur-Mer har med årene fået større og større succes siden dets start i 1998 og vundet flere og flere priser også internationalt. Bryggeriet mangler plads for at følge med i salget af sine produkter og for at udvikle sine ønsker til endnu bedre økologi og til genbrugsfaciliteter. Der er et projekt på bedding til en udvidelse med en investering på 5 mio. €, som kræver et terræn på 10.000 m2 og som næppe findes i Argeles. Bryggeriet har derfor kontaktet flere kommuner, der måske kan huse det, bl.a. Perpignan, Saint Cyprien og Villeneuve-de-la-Raho.
(Ref.: L’Indépendant af 14/10

Rivesaltes:
I Rivesaltes findes hovedkvarteret for det kompagni gendarmer, der dækker hovedparten af departementet. Også det mangler plads, men her er byggeriet af et nyt gendarmeri i fuld gang på et 16.320 m2 stort område ved rundkørslen ”Les Domes” i udkanten af byen. Her bliver opført kontorfaciliteter på 2.000 m2, garager på 1.000 m2 samt – ihukommende, at gendarmer til dels har pligt til at bo på deres kaserne – 28 individuelle villaer samt en boligblok med 20 lejligheder. Byggeriet er budgetteret til i alt 8,8 mio. €.
(Ref.: L’Indépendant af 11/10)

Securité Sociale:
Budgettet for det franske social- og Sundhedsforvaltning viser altid et underskud af en eller anden mere eller mindre rimelig størrelse. Men i år forventes underskuddet at nå en aldrig tidligere opnået størrelse på 44,4 mia. €. Størrelsen skyldes selvfølgeligt de hjælpeforanstaltninger, der er påtvunget skabt af Corona epidemien. Tallet er endda lidt mindre end oprindelig budgetteret på grund af sommerens forbedrede sundhedstilstand.
Underskuddet er jo desværre kun en del af det forventede samlede statsunderskud, som i dag forventes at blive omkring 248 mia. €
(Ref.: L’Indépendant af 30/9 og 2/11)

Canet-en-Roussillon:
Arbejdet med det nye akvarium i Canet skrider godt frem. Det får navnet ”Oniria”. Den nye bygning er så godt som færdigindrettet men der mangler en udvidelse, der skal opføres på det tidligere akvariums plads. Nedrivningen af det gamle akvarium er nu i gang. Inden nedrivningen har man i løbet af 2 uger så flyttet det gamle akvariums beboere til de 83 nye bassiner efter at disses vandkvalitet langt om længe er konforme med den rette surhedsgrad. Mere end 1000 fisk af 350 forskellige arter er blevet flyttet.
Åbningen af Oniria forventes at ske næste sommer i 2021. Bestanden vil da være udvidet til mere end 3.500 fisk af 660 forskellige arter.
(Ref.: L’Indépendant)

Ny skole i Claira:
I 2016 besluttede departementet at opføre en nye skole i Claira. Skolen er en ”collège”, altså trinnet mellem børnehave og gymnasium svarende til danske tredje til niende klasse. Under projekteringsfasen er det blevet udvidet til at huse flere specialer og også med et internat for 60 elever samt med 2 tjenesteboliger. Budgettet er tilsvarende vokset til 25 mio. €. Skolen bliver departementets første offentlig ”mellemskole” med et internat, som ellers kun ses i gymnasier. Man håber nu på at det kan åbnes i 2024 med 700 til 840 elever.
(Ref: La Semaine nr. 1264)

Ecozonia:
Den nye dyrepark ved Cases de Pène er på trods af forsinkelser næsten klar til en delvis åbning. Parken, kaldet ”Ecozonia”, skal huse truede dyrearter, hovedsageligt vilde dyr. På sigt bliver der 8 forskellige zoner – heraf navnet – med naturforhold tilpasset den specifikke dyreart. Allerede i juli kom de første beboere, catalanske æsler men også sibiriske ugler og særlige falkearter. For nyligt tilgik 2 sorte specielle pantere, som efterfølges af sibiriske ilder.
Parken åbner så småt den 6. februar 2021 hver dag fra 09.15 til 17.30 og til klokken 20 i juli-august. Flere dyrearter kommer til i løbet af året i takt med at de forskellige zoner færdiggøres. Der bliver også mulighed for at overnatte i 5 velindrettede hytter med udsigt til de områder, hvor de vilde dyre holder til.
(Ref.: L’Indépendant af 20/11)

Vinhøsten 2020:
Efter endt høst er stemningen blandt producenterne ikke ligefrem til fest. For størrelsen af høsten er under lavmålet. Man troede, at man havde nået bunden i 2019 med en samlet høst på 622.000 hl. Men i år bliver høsten kun på mellem 400.000 og 500.000 hl. Aldrig set før! Høsten tegnede ellers rigtig godt, men forårets regn kombineret med kun lidt vind, der kunne tørre vinen, gav rigtig meget sygdom med svampen ”Mildiou”. Hertil kom udbredelsen af en anden svamp i løbet af sommeren, en spore som ellers ikke tidligere er udbredt i vores område. En svamp, som man ikke i dag har godkendte midler imod. Høstmængden er nok ringe men vinens kvalitet burde til gengæld være i toppen.
(Ref.: L’Indépendant af 12/10)

Cykelstier i Perpignan:
Der er allerede etableret adskillige ”grønne veje” til cyklister og fodgængere i departementet og til dels også i Perpignan. Bl.a. en sti gennem St. Assicle, der slutter ved busbanegården. Den vil man gerne forlænge indtil byporten ”le Castillet” ved at udnytte de grønne områder langs vandløbet la Basse. Foreløbigt er der projekteret en 1,4 km. lang sti på bredden af vandløbet fra St. Assicle indtil Palariummet til en pris 1,5 mio. €. Udførelsen afhænger om der kan opnås rimelige tilskud fra regionen og departementet. De økologiske foreninger er knap så vilde med projektet, som vil ændre afgørende på nogle af byens få grønne områder
(Ref.: L’Indépendant af 11/10)

Taxe Foncière:
Grundskatten ”Taxe Foncière” baserer sig bl.a. på en udlejningsværdi, som staten fastsætter. Denne vurdering er steget ganske kraftig gennem årene. Over de sidste 10 år er den alene steget 14,2 %. Vurderingen danner base for de procenter som de kommunale og departementale myndigheder forlanger i afgift. Procenter, der også har været i stærk stigning. Gennemsnitligt i Frankrig udgør den samlede stigning gennem 10 år 31,4%. Og i takt med at boligskatten ”Taxe d’habitation” er på vej til at forsvinde og dermed også mindsker de lokale myndigheders indtægtsgrundlag, frygter man en endnu større inflation i Taxe Foncière. Ganske vist har staten lovet de lokale myndigheder en kompensation for de manglende indtægter, men men men.
(Ref.: L’Indépendant af 27/10)

Grænsekontrol:
Den 5. november havde departementet besøg af Præsident Emmanuel Macron, der ved sin tilstedeværelse ved grænsen til Spanien, ønskede at lægge vægt på sit ønske om at forstærke de indre grænser i EU. Grænseproblemerne skyldes klart nok for en stor del indsmuglingen af især narkotika, men især ønsket om at begrænse den illegale indvandring, der danner baggrund for kriminalitet og også terrorhandlinger. Konkret udmønter besøget sig i en væsentlig forstærkning af kontrolmidlerne. Det lokale grænsekontrols styrke forøges øjeblikkeligt fra 200 til 500 betjente og gendarmer fordelt på 15 grænseovergange, ligesom droner tages i brug.
(Ref.: La Semaine nr. 1268)

Champignons:
En af Frankrigs store producent og delvis også importør af champignon er ”Maison Vialade”, der i dag er baseret i grossistområdet St. Charles i Perpignan. Champignonerne sælges ikke kun i Frankrig men også til Holland, Spanien og endog Polen. Firmaet, der er i stadig ekspansion, har erhvervet et større område i Rivesaltes og investerer 15 mio. € i nybyggeri af en ny produktionshal på 11.000 m2. Stedet vil fuld udbygget kunne levere 2.700 tons økologiske champignoner årligt fra 2023 men vil allerede fra efteråret 2021 kunne starte en delvis produktion.
(Ref.: L’Indépendant af 3/11)

Referat af fællesmøde med Scand’Oc og Nimros:
I sommeren 2020 modtog vi en skriftlig invitation fra formandskabet i Scand’Oc og fra Nimros til et fælles bestyrelsesmøde tirsdag den 15. september kl. 16.45 lidt nord for Beziers på et tidl. vindomæne, Dom Montpeyroux, nu drevet som kursussted og restaurant.

Vi aftalte at lade vor forening repræsentere af Hanne og Paulli Martin, for hvem det med nogen besvær lykkedes at finde frem (sågar til tiden).

Fra Scand’Oc stillede hele bestyrelsen, idet man havde benyttet lejligheden til forinden at afholde bestyrelsesmøde, medens de to øvrige foreninger var repr. Af 2 medlemmer fra hver.

Indledningsvis bød formanden fra Scand’Oc, Inger Stockvik, hjertelig velkommen og udtrykte håbet om, at dette initiativ kunne føre til et samarbejde de tre foreninger imellem.

Alle 3 formænd redegjorde nu for deres måde at arbejde på og oplyste om kontingentstørrelse, bladudgivelse, program etc.

Den efterfølgende debat førte til en aftale om, at hver af foreningerne er at betragte som kontingent frit medlem af de to andre foreninger således, at man modtager alle de informationer og deltagermuligheder, der udgives med henblik på videre distribution til alle de tre foreningers medlemmer.

De pt. aktuelle medlemstal for de tre foreninger er for Nimros 350, Scan d’Oc 325 og for Union Danoise 112.

Det betyder altså, at medlemmer fra alle tre foreninger har adgang til arrangementer på lige fod med den pågældende forenings medlemmer.
Så benyt jer af det gode tilbud og kik foreningernes programmer igennem. Der er spændende ting på tapetet.

Ref. Hanne og Paulli Martin

Redaktøren ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår og takker for alle henvendelser i året, der er gået. Bestyrelsen ser med glæde frem til muligheden for et forhåbentlig mere aktivt år for foreningen i 2021.