Elly Roland Hansens død

Den 20. januar døde Elly Roland Hansen. Hun blev bisat fra Crématorium Public på r. Louis Mouillard i Perpignan nord den 29. januar, hvor en lille flok var mødt frem for at sige et sidste farvel.
Datteren Marianne holdt en smuk mindetale over moderen og bød sammen med familien til en efterfølgende mindesammenkomst på stedet.
(Da vi ikke normalt skriver personligt om afdøde i vores forening, har vi i denne situation – hvor vi formentlig ikke kan afholde den traditionelle generalforsamling og her holde 2 min. stilhed – valgt at omtale Elly Roland Hansens død her på siden).
Æret være hendes minde.
På vegne af bestyrelsen
Hanne Martin