Hilsen til medlemmerne i Union Danoise

Kære medlemmer.
Denne lille hilsen til alle vore medlemmer. I har forhåbentlig undgået den modbydelige virus, der i ca. 1 år har behersket hele verden.

Bestyrelsen har i den forgangne uge haft et møde for at opdatere situationen og tage evt. beslutninger om, hvad vi kan gøre for at holde sammen på Union Danoise.

Desværre er der nok ikke foreløbig noget at stille op, som situationen ser ud for øjeblikket. Det vil være utænkeligt at holde generalforsamling med henstillingerne til udrejse fra Danmark for de medlemmer, der bor der, og for os her i Frankrig, er der stadig en del restriktioner på grund af de stadig stigende smittetal.

Det er ikke muligt at færdes ude efter kl. 18 (OK, det er ikke det store problem, vi kan jo mødes til frokost), men da det endnu er uvist, hvornår restauranterne må åbne, og det stadig ikke er muligt at mødes flere end 6 personer (og helst fra den samme familie), ja, så er det lidt vanskeligt at planlægge et arrangement som en generalforsamling. Der tales nu igen om faren for, at den 3. nedlukning vil finde sted, hvis ikke smittetallene daler drastisk. Generalforsamlingen skulle normalt have fundet sted den 31. marts, da der er tradition for, at den holdes onsdagen før skærtorsdag, og vi er snart i midten af februar.

Og så må vi se i øjnene, at de fleste af vore medlemmer er i den alder, hvor de i øjeblikket indkaldes til vaccination. Overalt i Europa er der travlhed på de centre, der har modtaget vaccinen. Når først folk har modtaget de 2 vaccinationer, vil frygten for smitte sikkert slippe sit tag, men vi ved alle, at man stadig skal holde afstand og overholde en del sanitære forskrifter. Men det vil uden tvivl tage noget af frygten for at blive smittet, og vi tror, at det vil lette så meget på situationen, at vore medlemmer i Danmark igen har lyst til at komme til deres feriehuse hernede.

Vores redaktør, Nils Chaillet, sagde på vores møde, at der ikke er meget andet at skrive om end Covid-situationen for øjeblikket. Alt drejer sig om det i dagspressen. Så det er småt med ”nyhederne” til Medlemsnyt. Han vil derfor tage den med ro og se tiden an.

På mødet aflagde Anni Hansen sit regnskab, som mangler en underskrift fra vores revisor, men det vil hun sørge for bliver ordnet i nær fremtid. Regnskabet vil blive lagt på nettet, så snart det er underskrevet.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i bestyrelsen ser frem til, at vi kan mødes med vore medlemmer til en generalforsamling – forhåbentlig i 2021 på et eller andet tidspunkt. Indtil videre består bestyrelsen stadig af:
Hanne Martin, Anni Hansen, Nils Chaillet og Paulli Martin. Ole Kampmann Lassen som revisor og Jørgen Thyge Johansen som suppleant.
På den kommende generalforsamling (hvornår vides ikke) fratræder Anni Hansen som kasserer, idet hun nu bor fast i Danmark. Så I kan begynde at overveje et emne til posten.

Ses vi ikke inden sommeren 2021, vil vi i bestyrelsen ønske jer en god sommer. Og selv om I skulle blive vaccineret inden sommeren, skal I alligevel huske på at overholde en del sanitære råd. Pas på jer selv og forhåbentlig vel mødt til et arrangement i løbet af dette år.

På bestyrelsens vegne
Hanne Martin