Lukning af Nordea Konto

Kære medlemmer,

På foreningens generalforsamling i 2019 var der flertal for at udfase kontoen i Nordea, da omkostningerne ved at have den er ret store. Nu er der yderligere kommet krav om, at foreningen skal have dansk CVR-nummer for at have kontoen, derfor lukker vi den nu. Fremover skal man ved indbetalinger/overførsler bruge foreningens franske konto:

Credit Agricole

IBAN: FR76 1710 6000 2617 9296 6000 075
BIC: AGRIFRPP871

Med venlig hilsen
Bestyrelsen