Medlemsnyt nr. 1 – Marts 2021

Gratis motorvej i Catalonien:
Motorvejen AP-7 gennem Catalonien bliver fra august 2021 drevet af den spanske stat i stedet for af et privat selskab. Strækningen fra La Jonquera til Tarragona. bliver herefter gebyrfri ligesom de øvrige statsdrevne spanske motorveje
Det samme gælder for motorvej AP-2 fra Saragossa og El Vendrell.
Kørslen fra Frankrig til Barcelona bliver således ca. 15 € billigere – hver vej!
(Ref.: L’Indépendant af12/3)

Sommerfestivalen ”Les Déferlantes”:
Departementets største musikfestival er siden 2007 blevet afholdt på Valmy slottet i Argeles-sur-Mer. Det er herefter slut, idet festivalen flyttes til Céret på slottet Aubiry. Det er ligesom Valmy tegnet og bygget af den navnkundige danske arkitekt Dorph Petersen. Slottet er i privateje og ejeren har underskrevet et partnerskab med kommunen og festivalarrangøren ”La Frontera Production”. Om festivalen kan gennemføres i år er uvist på grund af epidemien, men forberedelserne hertil er godt i gang.
Ref.: L’Indépendant af 27/1)

Grænselukning til Catalonien:
5 sekundære veje mellem departementet og Catalonien er blevet lukket for biltrafikken ved hjælp af betonblokke og skiltning. Dette ikke på grund af epidemien, men for at bremse den illegale indvandring af immigranter og for at besværliggøre smuglerierne. Lukningen har medført et ramaskrig fra de lokale landsbyer på begge sider af grænsen.
(Ref.: La Semaine nr 1275)

Inddrivelse af trafikbøder:
Politiet er i gang med et forsøg på at inddrive trafikbøder på stedet ved hjælp af trafikantens bankkort. Hidtil var inddrivelse af hastighedsbøder ret bureaukratisk; enten gennem internettet eller ved køb af vignetter i tobakskiosker. Men trafikpolitiet udstyres nu med terminaler, der kan anvendes på stedet. Ved en øjeblikkelig betaling af bøden formindskes den automatisk, som loven tillader det for bøder, der betales inden 14 dage.
(Ref.: L’Indépendant af 3/3)

Square Jeantet-Violet i Perpignan:
”Square” er den franske betegnelse for en beplantet havelignende plads i en by. Square Jeantet-Violet har hidtil levet en ret ubemærket tilværelse i Perpignan mellem den stor Place Catalogne og vandløbet ”La Basse”, selvom beliggenheden er ret fremtrædende i byen. Området, oprindelig en gave fra familien Violet, trængte til en renovering, som det forrige byråd havde besluttet at foretage med støtte fra diverse fonde. Arbejdet er som så meget andet blevet forsinket på grund af epidemien, men er nu godt i gang. Flere af de kunstværker, der havde til huse her er blevet fjernet for at blive renoveret. På sigt vil pladsen blive forenet med den grønne plads på den anden side af La Basse med en fodgængerbro, så Perpignan her får et større samlet grønt område
(Ref.: L’Indépendant af 13/1)

Den danske kirke i Sydfrankrig:
Kirkens nye præst Karin Skovbjerg Jensen er blevet indsat og holdt sin første gudstjeneste i Cannes den 13. december. Konfirmandforberedelsen er begyndt med 5 kommende konfirmander.
(Ref.: Kirkenyt nr. 210 og 211)

Bryggeriet Cap d’Ona:
Nu er det ganske vist! Bryggeriet med de mange præmierede øltyper flytter fra Argeles til Céret. Flytningen sker til den nedlagte fabrik Sainte-Marguerite. En fabrik skabt af JOB til fremstilling af cigaretpapir og siden til fremstilling af vinpropper. Fabrikken har stået tom de sidste 20 år. Bygningen bliver nu renoveret for 4 mio. € af kommunesammenslutningen Vallespir. Bryggeriet betaler de 2,7 mio. gennem en 20-årig husleje og vil derefter stå som ejer af bygningen.
(Ref.: La Semaine nr. 1285 og L’Indépendant af 19/3)

Collioure:
Vartegnet for ikke bare Collioure, men også for hele kyststrækningen, er kirketårnet, der også tjener som fyrtårn. Tårnet med fundamentet i vandet skal rengøres efter mange års manglende vedligeholdelse. Arbejdet omfatter hele 15 m3 skidt, sand og affald og bliver udført af en specialiseret virksomhed. Rengøringen er en forudsætning for en planlagt renovering af både kirken og tårnet.
(Ref.: L’Indépendant af 19/1)