Mindeord om Paulli Martin – af Birgitte Rømer Sørensen

I anledning af bestyrelsesmedlem og tidligere formand Paulli Martins død den 19. december 2021, vil jeg gerne sige nogle mindeord. Foruden et personligt venskab, arbejdede jeg sammen med Paulli i foreningens bestyrelse i flere år, og i forbindelse med hans fratræden som formand og udtræden af bestyrelsen i 2011, skrev jeg denne tale til ham, som jeg synes indrammer Paulli, og alt det han har betydet for Union Danoise.

“Kære Paulli,
Din udtræden af bestyrelsen har været længe undervejs – det ved jeg om nogen. Du har længe godt villet have mere tid til dig selv og dine egne aktiviteter, men det er som om, at vores forening ikke rigtigt har villet slippe sit tag i dig.

Og det kan man jo godt forstå, når man ser den udvikling Union Danoise har gennemgået i din formandstid. Medlemstallet er øget, formuen er 10 doblet, foreningen kører med et højt og godt aktivitetsniveau, forrige år skiftede vi navn, for at indikere, at vi ikke kun dækkede departementet Pyrènees-Orientales, men også det sydlige område af Languedoc med departementerne Aude og Herault pænt repræsenteret blandt vores medlemmer.

Alt sammen resultatet af en ildsjæls arbejde!

Du gør ikke noget halvt, du hopper ikke over hvor gærdet er lavest! Arbejdet bliver gjort omhyggeligt og gennemtænkt, og hele tiden med øje for forbedringer. Jeg ved, at du ofte har haft søvnløse nætter op til et arrangement: «for tænk nu hvis…» Og der er vitterligt et stykke arbejde bag et vellykket arrangement! Men når det så kører, så kører du også i din glansrolle som turleder, en rolle du mestrer til perfektion, til stor glæde og fornøjelse for os alle.

Din omsorg for nytilflyttede danskere har skaffet foreningen mange medlemmer og dig mange venner. På den vis har du været en fornem repræsentant for vores forening. Du er udadvendt, imødekommende og gæstfri som kun få!

Du vedligeholder på forbilledlig vis forbindelsen til vores søsterforeninger og de interesseorganisationer som vedkommer vores forening og medlemmerne, deltager i deres generalforsamlinger og ikke nok med deltager – medvirker som dirigent.

Du holder dig opdateret med begivenheder og aktuelle forhold i lokalsamfundet og i det franske samfund ikke mindst! Dette har udmøntet sig i fyldige og vedkommende udgaver af Medlemsnyt, som vi har modtaget 4 – 5 gange årligt!

Det er et imponerende aktivitetsniveau!

Men alle der kender dig ved også, at det ikke lod sig gøre, hvis der ikke var en Hanne, der opererede i baglandet! Som håndterer diktafonen og de håndskrevne kruseduller, når man nu har valgt IT fra i sit liv!

Paulli, dit fravær bliver en stor udfordring for den nye bestyrelse. Men jeg ved også, at der er oprettet en hotline, hvis behovet opstår.

Til sidst vil jeg gerne føje en personlig kommentar til: Det har været nogle fantastisk fornøjelige og inspirerende år sammen med dig i bestyrelsesarbejdet. Du er et enestående menneske!

På bestyrelsens og på generalforsamlingens vegne vil jeg gerne sige dig tak for din uvurderlige indsats og dit fornemme arbejde. Gaven her er til både Hanne og dig – for uden den ene – ikke den anden!”

Æret være Paullis minde!