Medlemsnyt Nr. 1 Februar 2022

Siden sidst:
Først en beklagelse fra den gamle redaktør, der ikke har orket at udsende et nyhedsbrev siden marts 2021. Det burde han nok have gjort, men ak! Hjertet har ikke været med i den forløbne tid. Et konglomerat af stemningen under epidemien, manglende inspiration og dovenskab.

Foreningsåret 2021 har været meget stille. Vi måtte aflyse generalforsamlingen på grund af de daværende restriktioner og arrangementerne gennem året har været fåtallige. Dog blev der til en velbesøgt og vellykket tur på Canal du Midi i september og en hyggelig julekomsammen blev der også mulighed for. Bestyrelsen fortsatte uændret selvom et par medlemmer egentlig havde været på valg, og kontingent blev ikke opkrævet for 2021.

Bestyrelsen:
Kort før jul døde så Paulli Martin. På vores hjemmeside har Birgitte Sørensen med velvalgte ord gjort rede for hans betydning for foreningens virke gennem rigtig mange år. Hans bortgang medfører, at bestyrelsen lige nu kun består af 3 medlemmer i modsætning til vedtægternes krav om 4 medlemmer. Vores formand Hanne Martin agter at forlade vores område. Anni Hansen, kassereren, er flyttet til Danmark og vil ikke fortsætte i bestyrelsen og det samme gælder undertegnede sekretær, selvom jeg ikke agter at flytte fra mit hjem i Latour de France foreløbigt.
Så en ny bestyrelse er påkrævet, hvis arbejdet med foreningen skal fortsætte! Hidtil er det ikke lykkedes at grave medlemmer frem, der vil overtage fornøjelsen med at drive foreningen.

Generalforsamlingen:
Vi tror på at epidemiens restriktioner lettes så meget, at det bliver muligt i år at afholde den ordinære generalforsamling som normalt. I værste fald kan det være nødvendigt at kunne vise et coronapas/pass vaccinal for at deltage.
Sæt derfor kryds i kalenderen onsdag den 13. april for at deltage i generalforsamlingen med påfølgende middag, der afholdes som i de foregående år på Mas des Arcades i Perpignan. Da kontingent ikke er blevet opkrævet hverken i 2021 eller i år har alle deltagende medlemmer stemmeret. Deltagelse er særlig vigtig denne gang, da foreningens fremtid må drøftes, hvis ikke det lykkes at få valgt en ny bestyrelse.

Dobbeltbeskatningsaftalen:
Så lykkedes det! Den 5. februar i år underskrev den franske finansminister, Bruno le Maire og hans danske modpart, Nicolai Wammen en ny finansiel aftale mellem de to lande. Aftalen skal nu ratificeres af de to landes parlamenter og forventes at træde i kraft den 1. januar 2023.

Aftalens nøjagtige ordlyd er ikke udsendt for nærværende, men indholdet koncentrerer sig om væsentlige ændringer for
– Dobbeltbeskatning af borgere med tilknytning til de to lande. Ikke mindst af pensionsordninger.
– Fordelagtige finansielle vilkår for investeringer og
– Forholdsregler for bekæmpelse af hvidvaskning og finansiel svindel.

Aftalens betydning for nuværende danskere bosat i Frankrig er ikke kendt, men efter det, der er sivet ud under forhandlingerne, kan man kan da godt gætte på, at Danmark nu får den fulde beskatningsret af alle pensioner og at aftalen omfatter alle pensionister, uanset, hvornår man er flyttet fra Danmark!