Ny dobbeltbeskatningsoverenskomst Frankrig – Danmark – v/ Klaus Vilner

Den 15. februar 2022

Overgangsordningerne

og

den nye dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig

 

Union Danoise har for nylig udsendt sit medlemsnyt nummer 1 for februar 2022, hvor den nye dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig omtales.

I dette medlemsnyt gætter man på, at Danmark nu får den fulde beskatningsret af alle pensioner og at aftalen omfatter alle pensioner uanset hvornår man er flyttet fra Danmark.

Det vil altså sige, at man gætter på, at fra og med den 1. januar 2023, når den nye overenskomst ventes at træde i kraft, så ophører de hidtil gældende overgangsordninger.

Den nye dobbeltbeskatningsoverenskomst er ikke offentliggjort endnu, men det er lykkedes for mig at fremskaffe teksten til overenskomsten, og på dette grundlag kan jeg oplyse, at det fremgår klart af overenskomstens artikel 31 stk. 3, at de overgangsordninger, som blev indført i forbindelse med loven om opsigelse af den tidligere overenskomst, bevares. Er man omfattet af overgangsordningerne, bevarer man derfor retten efter disse overgangsordninger så længe man bliver boende i Frankrig.

Man kan altså ånde lettet op. Overgangsordningerne forsvinder ikke, når den nye dobbeltbeskatningsoverenskomst træder i kraft. Men man skal formentlig til den tid fremskaffe nye skattefritagelseserklæringer vedrørende de danske pensioner.

Det ville også stride mod den praksis, som er gældende ved indførelse af nye dobbeltbeskatningsoverenskomster, at ophæve overgangsordningerne.

Der er tradition for, at man – når man indfører skærpede regler i dobbeltbeskatningsoverenskomster – friholder dem, som allerede da skærpelsen skete, nød godt af de hidtidige regler. Det vil for Frankrigs vedkommende sige a) at man skulle allerede bo i Frankrig, og b) man skulle allerede være begyndt at oppebære pension fra Danmark, der beskattedes efter de hidtidige regler.

Årsagen er, at disse personer typisk har opnået en sådan alder, at de ville have meget vanskeligt ved at flytte fra Frankrig.

Der er nu gået næsten 15 år siden overgangsreglerne blev indført, og disse personer vil i mellemtiden have så meget sværere ved at flytte fra Frankrig.

Efter de nye regler skal danske pensionister i Frankrig når overenskomsten er trådt i kraft – forventeligt den 1. januar 2023 – betale skat af deres danske pensioner til Danmark og kun til Danmark. De skal så på deres franske selvangivelse opføre den danske pension udtrykt i euros, formentlig i en ny til formålet oprettet rubrik, og på grundlag af denne indberetning udregner de franske skattemyndigheder, hvad den franske skat er og sender regningen til Danmark, som betaler skatten til Frankrig. På denne måde kommer man til at betale skat af sine pensioner til Danmark efter danske skatteregler, men man bliver ikke længere dobbeltbeskattet.

Men de, som er omfattet af overgangsordningerne, vil fortsat være fritaget for at betale dansk skat af deres danske pensioner. De skal derfor som hidtil opføre deres danske pension på deres franske selvangivelse og betale fransk skat af disse pensioner.

Med venlig hilsen

Klaus Vilner