Aktiviteter

På årsbasis arrangeres 7-8 sammenkomster for medlemmerne såsom udflugter, foredragsmøder, julefest etc. Hvert år i påsken afholdes den ordinære generalforsamling.

På de følgende sider kan du se lister over såvel kommende arrangementer samt afholdte arrangementer.

Det er muligt at tilmelde sig de kommende arrangementer, hvis der er udsendt invitation.

For de afholdte arrangementer er det angivet med link, hvis der er et referat.