INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 8. APRIL 2020

**PÅ GRUND AF SITUATIONEN MED COVID-19/CORONA-VIRUS ER GENERALFORSAMLINGEN UDSKUDT PÅ UBESTEMT TID** INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 8. APRIL 2020 KL. 11.00 Dagsorden : • Valg af dirigent • Årsberetning v/ formanden • Regnskabsaflæggelse v/kassereren. Desuden forelægges budget og fastsættelse af kontingent • Indkomne forslag • Valg af...

Generalforsamling den 28. marts 2018

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Union Danoise onsdag, den 28. marts 2018 kl. 11.00 på Villa Duflot i Perpignan. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning v/ formanden 3. Regnskabsaflæggelse v/ kassereren. Fremlæggelse af budget samt beslutning om kontingent for det kommende år. 4. Indkomne forslag 5. Valg...

Program for den 16. april 2017

Den 16. april er som vel de fleste bekendt vor dronnings fødselsdag, og netop derfor blev denne dag valgt, da en lille gruppe danskere besluttede sig til at oprette en forening for danskere hernede i det Sydfranske. Den 16. april 1997 stiftedes derpå Union Danoise med Kai Nielsen som...

Referat af ordinær generalforsamling 2016

Afholdt den 23. marts 2016 på Villa Duflot, Perpignan. Klokken 17.30 bød formanden, Leo Skiffard, velkommen til de 63 medlemmer og gæster, der var mødt op til årets generalforsamling. Formanden rettede en særlig velkomst til advokat Max Ulrich Klinker, der var kommet rejsende den lange vej fra Nice. Formanden...