Medlemmer imellem

Sankt Hans aften 2018

På Domaine de la Perdrix, Traverse de Thuir, Trouillas Vel mødt på årets længste dag den 23. juni, kl. 18.45 til midsommerfest i Union Danoise med hyggeligt samvær, spisning, bål, sang og tale. Vi indleder aftenen kl. 19.00 med smagning af stedets vine ledsaget af deres dejlige ”asiette de...

Medlemsnyt Nr. 2 Maj 2018

Siden sidst: Til generalforsamlingen den 28/3 kom 48 medlemmer. Dagsordenen blev hurtigt klaret og gav ikke anledning til større spørgsmål. Referatet kan ses på vores hjemmeside www.union-danoise.com . Det fortsatte program bød på aperitif og derpå dejlig mad og drikke i restauranten på Villa Duflot. Den nye bestyrelse består...

Generalforsamling den 28. marts 2018

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Union Danoise onsdag, den 28. marts 2018 kl. 11.00 på Villa Duflot i Perpignan. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning v/ formanden 3. Regnskabsaflæggelse v/ kassereren. Fremlæggelse af budget samt beslutning om kontingent for det kommende år. 4. Indkomne forslag 5. Valg...

Medlemsnyt nr. 1 – Februar 2018

Siden sidst: Julemødet fandt sted den 15. december på Domaine de Rombeau, som vi vendte tilbage til efter en pause. Arrangementet var rigtig godt besøgt med 29 deltagere og hyggen var til stede på trods af, at Rombeau havde et stort arrangement i gang i den store sal. Paulli...

Prisvindende dansk film får premiere i Perpignan

Foreningen har modtaget information og presseudklip i forbindelse med den kommende franske premiere på den prisvindende danske film Vinterbrødre. Den vises i større franske byer den 21. februar 2018 og kommer til efterfølgende til Perpignan. Vi har endnu ikke datoen, men såsnart den foreligger, sender vi besked til medlemmerne,...

Så nærmer sig atter den søde jul . . .

– og efter et par uheldige valg i de seneste 3 år har bestyrelsen besluttet at vende tilbage til Domaine de Rombeau. Som i ”gamle dage” stilles den hyggelige havestue til vor rådighed, så julen kan fejres med manér i form af juletræ, sang, dejlig mad og lækre, lokale...