Medlemmer imellem

Nyt fra Union Danoise

Den 29. april holdt Emmanuel Macron en tale ”til folket” vedrørende åbningen efter den tredje bølge af Corona-virus. Denne skal foregå i fire trin således: Trin 1: 1. til 3. maj 2021 Restriktionerne omkring rejser inden for Frankrig ophæves, og man kan nu frit bevæge sig rundt i landet...

Medlemsnyt nr. 1 – Marts 2021

Gratis motorvej i Catalonien: Motorvejen AP-7 gennem Catalonien bliver fra august 2021 drevet af den spanske stat i stedet for af et privat selskab. Strækningen fra La Jonquera til Tarragona. bliver herefter gebyrfri ligesom de øvrige statsdrevne spanske motorveje Det samme gælder for motorvej AP-2 fra Saragossa og El...

Beretning fra formanden

Kære Medlemmer. Så nærmer påsken sig og med den tiden for den årlige generalforsamling, som vi endnu en gang må aflyse på grund af Corona. Jeg må indrømme, at det er en ”flad” og mærkelig fornemmelse at sidde her og skrive lidt om året, der gik, i den korteste...

Lukning af Nordea Konto

Kære medlemmer, På foreningens generalforsamling i 2019 var der flertal for at udfase kontoen i Nordea, da omkostningerne ved at have den er ret store. Nu er der yderligere kommet krav om, at foreningen skal have dansk CVR-nummer for at have kontoen, derfor lukker vi den nu. Fremover skal...

FRANSKE ARVEREGLER – ARVEVALGSFORORDNINGEN

Af Max Ulrich Klinker, advokat et avocat Et medlem rejser spørgsmålet om adgang til at etablere et dansk dødsboskifte i stedet for et fransk, og hvilke krav er der hertil? Spørgsmålet burde snarere have været formuleret: hvad kan bedst svare sig for min situation? På samme måde som man...

Elly Roland Hansens død

Den 20. januar døde Elly Roland Hansen. Hun blev bisat fra Crématorium Public på r. Louis Mouillard i Perpignan nord den 29. januar, hvor en lille flok var mødt frem for at sige et sidste farvel. Datteren Marianne holdt en smuk mindetale over moderen og bød sammen med familien...

JULEHILSEN

JULEN 2020 Kære medlemmer af den danske forening. Bestyrelsen for vor gode danske forening sender jer alle de bedste julehilsner. Lidt jul får vi vel alle, selvom de traditionelle glade juledage i år har yderst svært ved at manifestere sig. Den uhyggelige Corona har bredt sig overalt, og det...

Medlemsnyt Nr. 4 – November 2020

Siden sidst: Ak ja! Epidemien er stadig meget aktiv og endnu mere efter sommerens ”udskejelser”. Så meget at den franske regering besluttede at indføre først et udgangsforbud i nattetimerne i oktober og nu i november at dekretere en ny ”husarrest” til stor fortrydelse for befolkningen. Man kan jo håbe...

Juleafbud

Kære medlemmer, kære venner. Det er med dyb beklagelse, at vi atter er nødt til at annullere et arrangement i den danske forening. Denne gang er det vores traditionelle julemøde, det handler om. Ganske vist er den foreløbige tilmeldingsfrist endnu ikke udløbet, men på nuværende tidspunkt er antallet af...