Medlemsskab

Kontingent
Det årlige kontingent i 2016 udgør 40 € for et par og 25 € for et enkeltmedlem.
Medlemsåret følger kalenderåret. Efter 1. oktober betaler nye medlemmer kun for det følgende år. Eksisterende medlemmer kan betale forud for det følgende år efter 1. oktober. Kontingentet betales senest i medlemsårets 1. kvartal.

Indmeldelse
Benyt online indmeldelsesformularen.

Betaling
Betaling kan ske i euro.

Betaling i euros kan ske ved at sende en check på beløbet til foreningens kasserer:

Anni Hansen
Maxivej 43
3310 Ølsted
Danmark

Checken skal være en euro-check trukket på en fransk bank og udstedt til Union Danoise.

eller

med bankoverførsel til vor franske konto pr. netbank til:

Credit Agricole
IBAN: FR76 1710 6000 2617 9296 6000 075
BIC: AGRIFRPP871

Husk endelig navn og medlemsnr.

Medlemskabet er først gældende, når betaling har fundet sted.