Medlemskab

Kontingent
Det årlige kontingent i 2020 udgør 40 € eller 300 danske kroner for et par og 25 € eller 185 danske kroner for et enkeltmedlem.
Medlemsåret følger kalenderåret. Efter 1. oktober betaler nye medlemmer kun for det følgende år. Eksisterende medlemmer kan betale forud for det følgende år efter 1. oktober. Kontingentet betales senest i medlemsårets 1. kvartal.

Indmeldelse
Benyt online indmeldelsesformularen.

Betaling
Betaling kan ske i euros eller i danske kroner.

Betaling i euros kan ske ved at sende en check på beløbet til foreningens kasserer:

Nils Chaillet
13 Rue Jean Jaures
66720 Latour de France

Checken skal være en euro-check trukket på en fransk bank og udstedt til Union Danoise.

eller

med bankoverførsel til vor franske konto pr. netbank til:

Credit Agricole
IBAN: FR76 1710 6000 2617 9296 6000 075
BIC: AGRIFRPP871

Betaling i danske kroner sker ved indsættelse af beløbet på Union Danoises konto i Danmark:

NORDEA (Fredensborg afd.)
Registreringsnummer 2274
Konto nr. 4374-937-451

Husk endelig navn og medlemsnr.

Medlemskabet er først gældende, når betaling har fundet sted.